Home Grupy Duszpasterskie

Akcja Katolicka

 Akcja KatolickaWstęp do Statutu Akcji Katolickiej w Polsce:
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15).
Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16, 3; Flp 4, 3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.
Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrze­szeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.
Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33).
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33).
I Synod diecezji Kaliskiej mówi:

Akcja Katolicka jest zorganizowanym Stowarzyszeniem Katolików Świeckich, które współpracuje z Hierarchią kościelną w realizacji misji apostolskiej Kościoła, jaką jest zbawianie świata. W Diecezji Kaliskiej Akcję Katolicką erygował Biskup dekretem z dnia 31 grudnia 1995 roku. (statut 139)

Akcja Katolicka realizuje swoje cele przez:
− pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego swoich członków oraz ukierunkowywanie ich ku zadaniom apostolskim
− przenikanie życia społecznego i publicznego wartościami ewangelicznymi
− zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności
− kształcenie działaczy katolickich i formowanie ich do aktywności
w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym, politycznym
− wskazywanie i promowanie do władz państwowych i samorządowych kandydatów o poglądach zgodnych z wiarą i moralnością chrześcijańską, zwłaszcza w dziedzinie życia, małżeństwa, rodziny. (statut 141)

Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Ociążu odbywają się w Domu Katolickim im. bł. Władysława Mączkowskiego w każdy I piątek miesiąca po Mszy św.

Poprawiony (sobota, 26 listopada 2011 19:24)

 
Tu podaj tekst alternatywny