Home Historia Kaplica w Kwiatkowie

HISTORIA KAPLICY W KWIATKOWIEKaplica w Kwiatkowie p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa należy do parafii p.w. Narodzenia NMP w Ociążu.
Pierwszą kaplicę w dawniejszym mieście Kwiatkowie, zwanym również Wiesiołowem, pobudowali w połowie XVI wieku Korabici Kwiatkowscy. Według źródeł pisanych kaplica ta została odbudowana z drewna w 1749 roku przez Józefa Wężyka. Źródła  nie podają jednak, co było powodem odbudowy kaplicy.
W 1890 roku z legatu właściciela Kwiatkowa Józefa Czyrnera, który będąc ewangelikiem w 70 roku życia przeszedł  na wiarę katolicką i 21 maja 1861 roku przyjął chrzest w kościele parafialnym w Ociążu, a w testamencie zapisał swój majątek na cele dobroczynne, wzniesiono murowaną kaplicę pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, w której spoczęły doczesne szczątki fundatora. W dowód wdzięczności swemu dobrodziejowi, mieszkańcy Kwiatkowa postawili w wiosce w 1877 roku figurę Matki Bożej  z tablicą ku czci Samuela Czyrnera.
Kaplica zbudowana została w stylu neoromańskim. Wewnątrz ołtarz w stylu pseudogotyckim, w którym umieszczony jest obraz Serca Pana Jezusa namalowany przez  Franciszka Wintera. W 1975 r. ustawiono drugi ołtarz, umożliwiający kapłanowi celebrację Mszy Św. twarzą do wiernych. Przy tej okazji dokonano adaptacji prezbiterium.
Dnia 1 października 1977 roku kaplica otrzymała pancerne, ogniotrwałe tabernakulum, aby na stałe mógł być przechowywany Najświętszy Sakrament. Do tego czasu przewożony był z kościoła parafialnego w Ociążu. Uroczystego poświęcenia tabernakulum dokonał za zezwoleniem Kurii Metropolitalnej, na mocy dekretu podpisanego w lipcu 1977 roku przez Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Ksiądz Dziekan Edmund Pernak ze Sobótki. Tabernakulum stanowi wotum mieszkańców Kwiatkowa za łaskę Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii Ociąż  w dniach 2/3 grudnia 1976 roku. Obraz został wniesiony na krótką adorację  do kaplicy w drodze z Ociąża do Lewkowa.
Pierwsze po drugiej wojnie światowej prace renowacyjne  i malarskie w kaplicy rozpoczęto z polecenia Księdza Biskupa Franciszka Jedwabskiego wizytującego w dniu 30 sierpnia 1950 roku parafię w Ociążu: przystąpiono do naprawy sufitu i wymiany okien.  W 1955 roku naprawiono dach oraz sygnaturkę na kaplicy.
Kolejny etap prac rozpoczęto 25 czerwca 1967 roku: wnętrze kaplicy zostało odmalowane, odnowiono okna witrażowe wstawione w 1950 roku, zabezpieczono wieżyczki, blachą cynkową wyłożono skarpy, odnowiono parkan otaczający kaplicę oraz drzwi wejściowe.
Zmiana instalacji elektrycznej na nową i założenie siły miało miejsce w 1979 roku. 13 sierpnia 1980 roku mieszkańcy  Kwiatkowa doczekali  się nowego dzwonu z napisem: ”Niepokalane Serce Maryi”.  W tym samym roku zbudowano murowaną dzwonnicę. Uroczystego poświęcenia dzwonu oraz nowo wymalowanej kaplicy dokonał w październiku 1980 roku ksiądz Biskup Marian Przykucki. W tym samym roku wstawiono do kaplicy piece akumulacyjne oraz nowe, podwójne okna witrażowe. Zamontowano nowe kinkiety oraz żyrandol. W 1981 roku, po gruntownym remoncie, ustawiona została w kaplicy fisharmonia. W 1983 roku dobudowano od strony południowej zakrystię przebudowując dotychczasowe zejście do krypty w której złożona jest trumna z ciałem Samuela Czyrnera. Radiofonizację kaplicy przeprowadzono w 1985 roku: aparatura przeniesiona została z kościoła parafialnego w Ociążu.
Kolejne remonty zostały przeprowadzone już w XXI wieku: odrestaurowano obraz Serca Jezusa w ołtarzu głównym, w czerwcu 2003 roku została położona nowa dachówka na dachu kaplicy, założone rynny i nowe opierzenia oraz pomalowana wieżyczka, wiosną 2005 roku postawiono nowe, większe ogrodzenie terenu z cegły klinkierowej i kutych przęseł oraz wykonano parking  od strony zachodniej, w 2007 roku położono przed kaplicą kostkę chodnikową, a w czerwcu 2008 roku został wykonany kapitalny remont wnętrza i wstawione ławki w miejsce krzeseł oraz zawieszony odnowiony żyrandol z kościoła w Ociążu.
Msze św. w kaplicy są odprawiane w niedziele i święta  o godz. 9.30, a w I piątek miesiąca i święta zniesione o godz. 16.00. Dzień odpustu przypada w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

 

Kaplica w Kwiatkowie - widok obecny

Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kwiatkowie – widok obecny

 

 

 

 

 

Kaplica w Kwiatkowie - prezbiterium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplica w Kwiatkowie - wnętrze

 

 

 

 
Tu podaj tekst alternatywny