Home
Spis treści
Aktualności
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Wszystkie strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość Chrystusa Króla

 

W niedzielę, 22 listopada 2020 r. obchodziliśmy Uroczystość Chrystusa Króla, która jest świętem patronalnym Eucharystycznego Ruchu Młodych, ministrantów, liturgicznej służby ołtarza i Akcji Katolickiej. Właśnie w tę niedzielę do ERM-u przyjęto kandydatów i nowych członków. Również grono ministrantów powiększyło się.

 

Kandydaci otrzymali poświęcone żółte chusty – zewnętrzną oznakę  przynależności do Eucharystycznego Ruchu Młodych. Natomiast dotychczasowi kandydaci zostali członkami ERM i otrzymali poświęcone krzyże – znak rycerstwa Jezusa Chrystusa. Tego dnia odbył się również obrzęd przyjęcia nowego ministranta. Cieszymy się z wyboru dzieci. Gratulujemy im, że zdecydowały się służyć Bogu obecnemu szczególnie w Eucharystii. Na koniec Ksiądz proboszcz podziękował rodzicom za świadectwo wiary wobec swoich dzieci.

Wam, nowi członkowie i kandydaci Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz ministranci, życzymy, abyście przez całe życie odpowiadali z serca Jezusowi: Zawsze i wszędzie!

Zdjęcia w Galerii

 

XX Dzień Papieski ,, Totus Tuus” 2020

 

Tegoroczny Dzień Papieski miał charakter wyjątkowy. Między innymi dlatego, że odbył się w okresie pandemii koronawirusa. Wyjątkowość tego dnia wynikała jednak przede wszystkim z tego, że obchodziliśmy go w roku setnych urodzin Jana Pawła II.

Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego były słowa „Totus Tuus”. Te słowa, pochodzące z „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, ks. Biskup Karol Wojtyła przyjął jako motto swojej biskupiej posługi, a potem stały się również zawołaniem całego jego pontyfikatu, po tym, jak kardynałowie wybrali go dnia 16 października 1978 roku na kolejnego następcę Świętego Piotra. „Totus Tuus” oznacza „Cały twój” i odnosi się do zawierzenia Bogu przez Maryję.

Jest już tradycją, że obchodom Dnia Papieskiego w naszej parafii towarzyszyło przedstawienie przygotowane przez uczniów naszej szkoły, przybliżające osobę i nauczanie Wielkiego Polaka – Świętego Jana Pawła II. W tym roku przygotowane ono zostało pod kierunkiem nauczycieli: Beaty Motyl, Sabiny Stasiak i Jolanty Wieleby oraz przy pomocy ks. Proboszcza Krzysztofa Niciejewskiego,

W niedzielę 11 października 2020 r. o godz. 15.00 mogliśmy więc przeżyć na nowo dzień radości i pamięci o Papieżu Polaku. Dziękujemy uczniom za poruszający spektakl o Wielkim Polaku, który jest również Patronem naszej szkoły.

 Zdjęcia  w galerii

 

 

Poświęcenie różańcówRóżaniec - skarb, który trzeba odkryć…

Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym…

Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia.

Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy”

                                                                                                                    (św. Jan Paweł II)

 

 

Rozpoczęło się przygotowanie dzieci z klasy III do Pierwszej Komunii św.

Pierwszym ważnym momentem na drodze przygotowania do tego wydarzenia było poświęcenie różańców, które się odbyło w niedzielę 11 października 2020 r., na Mszy świętej o godz. 11.00. Przy tej okazji Ksiądz proboszcz zachęcił wszystkie dzieci do udziału w nabożeństwach różańcowych, które w naszym kościele w dni powszednie rozpoczynają się o godz.17.30.

 Zdjęcia w Galerii

Odpust parafialny 13 września 2020r.


Uroczystości odpustowe z okazji patronalnego święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny miały miejsce w naszej parafii w niedzielę 13 września.

Sumę Odpustową o godz. 11:00  celebrował  ks. dr Marcin Załężny, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.


Ponieważ święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nazywane jest również świętem Matki Bożej Siewnej, ks. Rektor – zanim rozpoczęliśmy procesję eucharystyczną – pobłogosławił przygotowane ziarno, aby można było zabrać je do domów i zmieszać z ziarnem siewnym.

 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego.

W pierwszy czwartek września, Mszą Świętą o godzinie 18.00 dzieci i młodzież naszej parafii rozpoczęli nowy rok szkolny i katechetyczny. Wielu z nas zapamięta na wiele lat tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego, jakże inne od dotychczasowych. Bez uroczystego udziału społeczności szkolnej, bez radosnego gwaru dzieci przybywających na Mszę Świętą. Jedno co pozostało bez zmian to Eucharystia, wciąż ta sama, ten sam Jezus obecny w Najświętszej Ofierze, wypełniający nasze serca radością i nadzieją na lepszą przyszłość.

Po Mszy Świętej przybyłym licznie uczniom klasy pierwszej szkoły podstawowej ksiądz proboszcz poświęcił przyniesione tornistry wraz z ich zawartością. Każdy uczeń otrzymał od księdza proboszcza pamiątkę – breloczek z aniołkiem, który ma przypominać, że nad każdym dzieckiem cały czas czuwa Anioł Stróż.

 Więcej zdjęć w galerii


Rajd ministrantów i członków ERM

4 sierpnia 2020 roku ministranci, członkowie ERM z ks. Proboszczem i opiekunami udali się do Kaplicy św. Barbary w Szczypiornie. Historię kaplicy opowiedział w sposób bardzo interesujący ks. Jarosław Kołodziejczyk proboszcz parafii, na terenie której leży kaplica.

Kaplica została zbudowana ok. 1850 r. przez ówczesnych właścicieli Szczypiorna – Julię i Macieja Ordęgów, jako rodzinna kaplica grobowa. Następny właściciel majątku, Stefan Bronikowski, w roku 1906 rozbudował kaplicę, dobudowując prezbiterium i nawę główną. Począwszy od lat 60-tych XX w. do czasu wybudowania kościoła parafialnego Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Wrocławskiej 209, Kaplica św. Barbary pełniła funkcję tymczasowej świątyni parafialnej. Obecnie jest kaplicą filialną Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

Ten zabytkowy obiekt jest istotnym składnikiem materialnej historii dzielnicy Szczypiorno – dawnego podkaliskiego majątku ziemskiego i historycznej wioski o tej nazwie – jednego z wielu w tym regionie polskich dóbr ziemskich, które przyczyniły się do zachowania polskości, jak i rozwoju gospodarczego na przełomie wieków XIX i XX. Ze względu na wartości historyczne i artystyczne kaplica grobowa rodziny Ordęgów, obecnie kaplica św. Barbary wraz z otaczającym ją terenem zielonym została wpisana 26 sierpnia 2009 r. do rejestru zabytków.

Po zakończeniu zwiedzania udaliśmy się na przygotowany piknik. Pogoda nas nie rozpieszczała ale nie poddaliśmy się; na koniec udało się nawet zagrać w piłkę nożną! Dziękujemy organizatorom za przygotowanie miejsca i posiłku.

Więcej zdjęć w Galerii

Imieniny księdza Proboszcza


W sobotę 25 lipca 2020 roku ks. Proboszcz Krzysztof Niciejewski obchodził swoje imieniny. O godz. 18.00 była sprawowana Msza święta, w czasie której modliliśmy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Księdza Solenizanta. Po Komunii św. poszczególne delegacje złożyły ks. Solenizantowi życzenia imieninowe. Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował wszystkim za przybycie, modlitwę i złożone życzenia. Przy wyjściu z kościoła każdy został poczęstowany cukierkiem.

 Więcej zdjęć w galerii

 

 NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE13-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

OD MAJA DO PAŹDZIERNIKA

Z dalekiej FATIMY..

donośnie brzmi dzwon…”

 

Nabożeństwo Fatimskie nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fatimie, w Portugalii, gdzie w 1917 roku objawiła się trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Nabożeństwo to jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników.


Nabożeństwa Fatimskie rozpoczęliśmy w maju i będą odprawiane do października, zawsze trzynastego dnia miesiąca.

Przez modlitwę różańcową rozważamy życie i postawę Matki Bożej oraz Jej Syna , Wcielonego Jednorodzonego Syna Bożego, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i ofiarował swoje życie za nas na krzyżu.

Więcej zdjęć w galerii

 

Rocznica Pierwszej Komunii świętej

 

 

Ważne w naszym życiu wydarzenia, zwykliśmy upamiętniać poprzez obchodzenie ich rocznic. W kształtowaniu dojrzałej wiary takim istotnym wydarzeniem jest Pierwsza Komunia święta. Dlatego też dzieci klasy IV, w rok od pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii, świętowali jej rocznicę. W tym roku z powodu koronawirusa i panujących obostrzeń Msza święta rocznicowa przeniesiona została na 21 czerwca 2020 r.

 

 

Oktawa Bożego Ciała

 

Uroczystość Bożego Ciała przypada w czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Jest to jedno z dziesięciu najważniejszych świąt katolickich. Z tego powodu, przez kolejne osiem dni, zwane oktawą, trwają obchody głównego święta.


 

Podczas oktawy Bożego Ciała po Mszy św. odbywają się wokół kościoła procesje z Najświętszym Sakramentem. Jeszcze po wojnie w niektórych regionach Polski takie procesje odbywały się dwa razy w ciągu dnia: rano i wieczorem. Teraz odbywa się jedna procesja.

W czwartek po uroczystości Bożego Ciała kończą się ośmiodniowe obchody ku czci Najświętszego Sakramentu. Po procesji i błogosławieństwie eucharystycznym kapłan błogosławi przyniesione przez wiernych wianki splecione z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych.

Nasz udział w tych obchodach jest prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze bardziej jednoczy nas z Jezusem Chrystusem. Przyniesione wianki są symbolem ludzkiej pracy, którą uświęca zjednoczenie z Chrystusem Eucharystycznym.

 Więcej zdjęć w Galerii

Członkowie Żywego Różańca ze Skalmierzyc w naszej parafii.

W poniedziałek, 15 czerwca 2020 roku, gościliśmy w naszej parafii na Mszy świętej o godz. 18.00 pielgrzymkę rowerową ze Skalmierzyc. Przybyli do naszej parafii aby pokłonić się świętemu Antoniemu, który jest patronem jednej z róż Żywego Różańca, działającej na terenie parafii skalmierzyckiej.

Po zakończonej mszy św. i procesji eucharystycznej pielgrzymi wysłuchali historii kościoła w Ociążu, którą przedstawił ks. Proboszcz K. Niciejewski, a następnie udali się do pobliskiego Domu Katechetycznego, gdzie miało miejsce dalsze świętowanie – agapa.

Więcej zdjęć w Galerii

 

25 maj 2020r.

20 Rocznica Święceń Kapłańskich ks. Proboszcza Krzysztofa Niciejewskiego

 

 

Czcigodny Księże Proboszczu

Z okazji pięknego Jubileuszu 20-tej rocznicy Twoich święceń kapłańskich
  cała  nasza parafia składa Ci najserdeczniejsze życzenia. 
Życzymy Ci, drogi Księże Proboszczu,
aby Dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego.
Niech Jezus Chrystus, wraz z mocą przemiany chleba i wina,
daje Ci moc przemiany ludzkich serc.
Niechaj Najświętsza Maryja Panna, wstawia się za Tobą u Boga,
na dalsze lata sprawowania trudnych kapłańskich obowiązków.
Modlimy się o tę szczególną łaskę.
Niech to szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej
przyniesie zadowolenie, radość i satysfakcję
z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej.

 Szczęść Boże

 Zdjęcia w Galerii

 

Droga Światła

Tradycją naszej parafii stało się nabożeństwo Drogi Światła, które ma miejsce w Trzecią Niedzielę Wielkanocną.

Droga Światła to wielkanocne nabożeństwo, wzorowane na Drodze Krzyżowej, w którym w czternastu stacjach – spotkaniach rozważamy to, czego doświadczyli uczniowie Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu: od tajemnicy pustego grobu, aż po Zesłanie Ducha Świętego.

Na początku od Paschału została zapalona świeca, która symbolizowała Maryję czuwającą z Kościołem na modlitwie.

Poszczególne stacje prowadzone były przez lektorów i członków Akcji Katolickiej. Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego i rozważania dotyczącego poszczególnych wydarzeń, od świecy maryjnej zapalali oni świeczki, które utworzyły świetlistą drogę do Chrystusa.

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Poświęcenie książeczek

Kolejnym etapem w przygotowaniu dzieci klasy III do Pierwszej Komunii Świętej było poświęcenie przez ks. Proboszcza książeczek do nabożeństwa. Odbyło się ono 12 stycznia 2020 r. podczas Mszy Świętej o godz. 11.00.

Książeczki to dar ofiarowany dzieciom przez rodziców w czasie ich przygotowania do I Komunii Świętej.

Więcej zdjęć w Galerii

 

Parafialne spotkanie opłatkowe.

Opłatkowe spotkanie grup i wspólnot działających w naszej parafii miało miejsce 6 stycznia 2020r. Rozpoczęło się wspólną modlitwą poprowadzoną przez proboszcza parafii ks. Krzysztofa Niciejewskiego. W dalszej części wszyscy zebrani w ciszy i skupieniu wysłuchali Słowa Bożego mówiącego o narodzinach Dzieciątka Jezus, po czym nadszedł czas łamania się opłatkiem i składania życzeń. Atmosferę wieczoru wigilijnego przypomniało wspólne kolędowanie i występ solowy młodej parafianki oraz słodki poczęstunek przygotowany przez zebranych.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Misyjne kolędowanie

Piękne jest to, że już od wielu lat dzieci z naszej parafii – z Eucharystycznego Ruchu Młodych, ale nie tylko – dedykują swój czas, aby głosić Dobrą Nowinę od drzwi do drzwi i dzielić się radością z narodzenia Pana Jezusa.

Również w tym roku, 4 stycznia, w przeddzień Święta Objawienia Pańskiego, do naszych domów zawitali Mali Kolędnicy. Zbierali w tym roku ofiary na pomoc dla dzieci z Amazonii oraz zwracali uwagę na potrzebę troski o lasy i przyrodę.

W Święto Objawienia Pańskiego na Mszy Świętej o godz. 11.00 w procesji z darami zostały przyniesione do ołtarza skarbonki z zebranymi ofiarami. Kolędnicy zebrali 2068,00 zł, a za trud i poświęcony czas zostali przez ludzi dobrego serca obdarowani słodyczami.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za otwarcie drzwi i serc.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Spotkanie opłatkowe ERM i ministrantów

 

Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty,

pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty” – Jan Kasprowicz

 

 

Wspólnota ministrantów, Eucharystycznego Ruchu Młodych wraz z ks. Proboszczem spotkała się w sobotę 28 grudnia 2019 r o godz. 11.00 w Domu katolickim, aby dzielić się radością z Narodzenia Jezusa Chrystusa.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od powitania przez ks. Proboszcza i odczytania fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim, po czym zaśpiewaliśmy kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Następnie nadszedł czas na składanie sobie życzeń świątecznych i noworocznych, a także wzajemne dzielenie się opłatkiem.

Potem wszyscy usiedli do stołu, aby skosztować różnego rodzaju słodkości. Spotkanie umilił śpiew kolęd. Nie zabrakło prezentów dla ministrantów i członków ERM oraz dla księdza proboszcza. Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą.
Zdjęcia w galerii

 

Spotkanie Kolędowe przy żłóbku 2019

W czwartek, 26 grudnia 2019 roku, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Ociążu o godz. 15.00 odbyło się spotkanie kolędowe przy żłóbku. Do wspólnego śpiewania kolęd i radosnego przeżywania narodzin Jezusa Chrystusa zaprasza co roku nasz proboszcz ks. Krzysztof Niciejewski.

 

Wspólne śpiewanie przeplatane było solowymi występami dzieci i dorosłych oraz rozmową przy żłóbku. Wszystkie dzieci zostały na koniec obdarowane przez ks. Proboszcza upominkami.

Takie spotkanie to doskonały sposób na podtrzymywanie staropolskiej tradycji śpiewania kolęd i przekazywania jej następnym pokoleniom.

 Więcej zdjęć w galerii

 

 

Rozesłanie Kolędników Misyjnych

Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia 2019 roku, po Mszy Świętej o godz. 11.00, ks. Proboszcz Krzysztof Niciejewski pobłogosławił dzieci, które 4 stycznia 2020 roku odwiedzą nasze domy. Kolędnicy przedstawią wtedy przygotowaną wcześniej scenkę kolędową i zbierają ofiary, tym razem na pomoc dzieciom w Amazonii.

Zdjęcia w Galerii

 

Roraty 2019 z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim

 

Takiego prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat” – mówił o kard. Wyszyńskim Jan Paweł II.

Tegoroczne Roraty przeżywaliśmy pod hasłem „Radujcie się, Pan Jest Blisko”

 

 

Uczestnicząc codziennie w roratach, poznawaliśmy osobę i życie kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, który zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020 roku.

Po Mszy św. śpiewaliśmy piosenkę roratnią, która w tym roku szczególnie przypadła dzieciom do gustu, a następnie dwoje dzieci, wyłonionych przez losowanie, zabierało do domu obrazek ze Świętą Rodziną. Dzieci razem z najbliższymi w modlitwie powierzały siebie i swoje rodziny Panu Jezusowi, Maryi i św. Józefowi. Obrazki wracały następnego dnia do kościoła, aby kolejne dzieci mogły zabrać je do domu.

W piątek 20 grudnia odbyły się ostatnie roraty. Dzieci, które uczęszczały na Roraty przyniosły ze sobą wypełnione plansze a w nagrodę otrzymały upominki od ks. Proboszcza. Dziękujemy!

Zdjęcia w Galerii

 

 

Poświęcenie medalików. 15 grudnia 2019 r.

W niedzielę 15 grudnia na Mszy Świętej o godz. 11.00 ks. Proboszcz pobłogosławił medaliki dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej. W homilii dzieci dowiedziały się czym jest i jak działa sumienie, a także w jaki sposób można je kształtować. Drugim tematem poruszonym dziś w homilii było Pięć warunków sakramentu pokuty. Dzieci mogły je poznać, a wszyscy zgromadzeni – w przededniu Spowiedzi Adwentowej w naszej parafii – przypomnieć.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Wizyta Świętego Mikołaja

Już od kilku lat na specjalne zaproszenie księdza proboszcza do naszej parafii przybywa Święty Mikołaj aby spotkać się z dziećmi. Także w tym roku, 6 grudnia, przybył na spotkanie po Mszy Świętej roratniej o godz. 18.00 z workami pełnymi prezentów. Radość dzieci była ogromna. Może tylko ci najmłodsi okazywali lęk, ale rodzice pomogli im go przezwyciężyć. Dziękujemy Święty Mikołaju za przybycie i prezenty, zapraszamy do nas w przyszłym roku.

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

MEDIA W OCIĄŻU - OCIĄŻ W MEDIACH

 

Dnia 25 listopada 2019 roku, miała miejsce transmisja Mszy św. z Kościoła Parafialnego Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu.

 

 

 

 

Poniżej linki do relacji z tego wydarzenia:

Telewizja Internetowa Dom Józefa

- Retransmisja video Mszy św.
- Audycja Mój Wieczernik - rozmowa z przedstawicielami grup duszpasterskich

Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej

- Galeria zdjęć z wydarzenia
- Audycja Mój Wieczernik - rozmowa z przedstawicielami grup duszpasterskich


Zapraszam do zapoznania się z tymi relacjami oraz do odwiedzenia naszego Kościoła Parafialnego.
Możliwość zwiedzania kościoła po uprzednim zgłoszeniu:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
62 762 20 56

 Święto patronalne Eucharystycznego Ruchu Młodych

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata obchodziliśmy w tym roku 24 listopada. Podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 byliśmy świadkami wręczenia członkom Eucharystycznego Ruchu Młodych legitymacji oraz krzyży, kolejnych znaków przynależności do najmłodszej grupy duszpasterskiej działającej w naszej parafii. Członkowie, którym wręczono legitymacje odbyli roczną formacje duchową, natomiast krzyże otrzymali ci członkowie, którzy ukończyli 15 lat i są w ERM-ie od trzech, czterech lat. Wszyscy wspólnie złożyli przyrzeczenie umiłowania Jezusa w Eucharystii, naśladowania Go w dobroci, posłuszeństwie, cierpliwości, ofiarności i czystości.


W godzinach popołudniowych, jak to jest już w tradycji naszej parafii, spotkaliśmy się na wspólnym świętowaniu, przy suto nakrytym stole, zabawach i quizach.

Zdjęcia w Galerii


Wieczór Patriotyczny.

W dniu 16 listopada 2019 roku członkowie Akcji Katolickiej naszej parafii zorganizowali Wieczór Patriotyczny pt ,,Przerwany Marsz”. W uroczystości wzięli udział: ks. Sławomir Kęszka, który odprawił Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Robert Lis, Starosta Ostrowski Paweł Rajski z małżonką, poseł na sejm Tomasz Ławniczak, sołtysi wsi Ociąż i Fabianów, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu Grażyna Kucharska oraz delegacje Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z różnych stron naszej Diecezji.

Dzień 11 Listopada to bardzo ważna data dla wszystkich Polaków, to Święto które upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Dlatego też chcieliśmy w uroczysty sposób celebrować to radosne wydarzenie, oddając cześć tym, którzy walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny. Dla Polaków Bóg, Honor i Ojczyzna stanowiły i stanowią wartości cenniejsze niż życie. Wszyscy byli bardzo wzruszeni, śpiewając pieśni patriotyczne i słuchając przygotowanego programu .

Więcej zdjęć w galerii

 

Spotkanie ze Świętymi – październik 2019 rok.

 

    W przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych, 31 października miało miejsce w naszym kościele Spotkanie ze Świętymi. Po Nabożeństwie różańcowym i Mszy Świętej, która rozpoczęła się o godzinie 18.00, przebrane dzieci prezentowały wybranych przez siebie Świętych. Wśród plejady Świętych znaleźli się: św. Archanioł Gabriel, św. Józef z Nazaretu, św. Zyta, św. Hiacynta, św. Matka Teresa z Kalkuty, św. Szymon Apostoł, bł. Zbigniew Strzałkowski i inni, których historię życia wszyscy obecni na spotkaniu mogli poznać lub sobie przypomnieć. Dzieci były bardzo dobrze przygotowane i w większości bez problemu odgadywano imiona świętych. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali od ks. Proboszcza słodki upominek. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu strojów i krótkiej historii z życia Świętego.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

 

Poświęcenie różańców 2019r.


 

      Jednym z etapów na drodze przygotowania dzieci do przyjęcia I Komunii św. jest poświęcenie różańców. Dzieci z naszej parafii, które w maju przyszłego roku przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa do swego serca, uczestniczyły w obrzędzie poświęcenia różańców w niedzielę 27 października 2019 roku, w czasie Mszy św. o godz. 11.00. W kazaniu skierowanym do zgromadzanych dzieci ks. Proboszcz Krzysztof Niciejewski ukazywał piękno i owocność modlitwy różańcowej. Podkreślił również, że w modlitwie różańcowej, razem z wypowiadanymi słowami, możemy zaangażować również wyobraźnię, dzięki której stajemy się uczestnikami wydarzeń, o których mówią poszczególne Tajemnice różańcowe.

Zdjęcia w Galerii

 

 


Zakończenie Uroczystości Fatimskich

Dnia 13 października 2019 roku mieszkańcy naszej parafii po raz ostatni w tym roku zgromadzili się na nabożeństwie fatimskim. O godz. 18.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa, po której licznie zgromadzeni wierni wyruszyli w procesji wokół kościoła za figurą Matki Bożej Fatimskiej, śpiewając pieśni maryjne.

z

Zdjęcia w Galerii

 


XIX Dzień Papieski - ,,WSTAŃCIE, CHODŹMY!”

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski. W tym dniu łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II.

W niedzielę 13 października 2019 roku, już po raz dziewiętnasty zgromadziliśmy się w kościele, aby pochylić się nad nauczaniem naszego Wielkiego Polaka Świętego Jana Pawła II. W tym roku przeżywamy go pod hasłem ,,WSTAŃCIE CHODŹMY!”. Wyjątkowość tego Dnia Papieskiego polega na tym, że przeżywamy go w roku, w którym Kościół powszechny i Kościół w Polsce przeżywa 100-lecie urodzin Jana Pawła II.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu przygotowali montaż słowno-muzyczny, który przypomniał nam nauczanie Jana Pawła II, szczególnie te słowa, które kierował do młodzieży. Całość przeplatana była ulubionymi pieśniami Papieża takim jak: ,,Barka” czy ,,Abba Ojcze” .

Zdjęcia w Galerii

 

 

Koncert organowy w kościele w Ociążu

W sobotę 21 września 2019 roku podziwialiśmy piękne brzmienie organów w naszym kościele. W ubiegłym roku instrument został poddany gruntownemu remontowi, a teraz mogliśmy doświadczyć owoców tych prac. Koncert poprowadził dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kaliszu, pan dr Krzysztof Niegowski, a oprócz niego zagrali także Alicja Gutaj i Eryk Chmielarski, z tegoż Studium. Wykonawcy dostarczyli nam niezapomnianych wrażeń oraz wydobyli z wnętrza organów nieodkryte do tej pory brzmienia.

Dziękujemy!

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

,,Polska pod Krzyżem”

14 września 2019 r.

 

Dzień 14 września to w Kościele święto Podwyższenia Krzyża Świętego, ustanowione na pamiątkę dnia, w którym św. Helena odnalazła relikwie Drzewa Krzyża. Największa zaś część tej relikwii, przywieziona do Polski, znajduje się w sanktuarium Święty Krzyż, na górze o tej samej nazwie.

Celem inicjatywy modlitewnej ,,Polska pod Krzyżem”, która miała miejsce 14 września 2019 r., było zaproszenie wszystkich Polaków do osobistego nawrócenia i powrotu do Pana Boga .

W łączności z tym wydarzeniem, wierni naszej parafii spotkali się na wspólnej modlitwie w naszym kościele parafialnym. Modlitwę rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu połączoną z różańcem; następnie była Msza św., a po niej – na cmentarzu przykościelnym – odprawiliśmy Drogą Krzyżową, której rozważania oparte były na słowach bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Zdjęcia w Galerii

 

 

Odpust ku czci Narodzenia NMP, 8 września 2019 r.

W dzień Narodzenia NMP, 8 września, przeżywaliśmy w naszej parafii Uroczystość Odpustową. Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Krzysztof Piotr Kowalik, biblista Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Uroczystość zakończyliśmy procesją eucharystyczną wokół kościoła, poprzez którą wyraziliśmy publicznie naszą wiarę.

Więcej zdjęć w Galerii

 

Poświęcenie tornistrów uczniów klasy pierwszej

 

W czwartek, 5 września 2019 roku, na Mszę św. wieczorną przyszły do naszego kościoła parafialnego dzieci, które kilka dni wcześniej rozpoczęły przygodę ze szkołą. Pierwszaki z wielkim skupieniem uczestniczyły we Mszy św., a na zakończenie spotkania ks. Proboszcz pobłogosławił przybory szkolne, które przyniosły w pięknych i kolorowych tornistrach. Każde dziecko otrzymało również figurkę aniołka, która ma przypominać, że przez całe życie każdemu z nich towarzyszy Anioł Stróż.


Więcej zdjęć w Galerii


 

Parafialna Pielgrzymka na Jasną Górę

27 sierpnia 2019

 

We wtorek 27 sierpnia, o godz. 6.00 wyruszyliśmy na parafialną pielgrzymkę co Częstochowy.

Po drodze, co jest już naszą tradycją, zatrzymaliśmy się w pewnym dobrym miejscu, aby skosztować jeszcze lepszego sernika.

Na Jasną Górę dotarliśmy nieco przed godz. 10.00. Na początku był czas na modlitwę indywidualną, zwiedzanie.

O 11.00 rozpoczęła się Msza św w Kaplicy Cudownego Obrazu. Po niej – w malowniczej Kaplicy Różańcowej – uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej.

Po skończonym Nabożeństwie był czas na obiad, jak również – dla chętnych – wspinaczka na jasnogórską wieżę.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze jedno miejsce prowadzone przez oo. paulinów, Sanktuarium Pana Jezusa Pięciorańskiego w Wieruszowie. Miejsce to urzekło nas swoim duchowym pięknem.

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

 

Wakacyjny wyjazd historyczno – rekreacyjny ministrantów

i członków Eucharystycznego Ruchu Młodych

 

Dnia 8 sierpnia Mszą św. o godz. 8.00 rozpoczęliśmy nasz wakacyjny wyjazd. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Bazyliki św. Józefa w Kaliszu. Tam zapoznaliśmy się z historią powstania Obrazu św. Rodziny oraz wydarzeniami, które dały początek Kaplicy ufundowanej przez Księży byłych więźniów obozu w Dachau. Następnie udaliśmy się przed obraz Świętej Rodziny, gdzie zostaliśmy zawierzeni opiece św. Józefa. Kolejnym punktem było zwiedzanie Osady Piastów na Kaliskim Zawodziu. Zaglądaliśmy do chat, zobaczyliśmy przedmioty którymi się posługiwano na roli, w domowych i obejściach a także zaprzyjaźniliśmy się ze zwierzętami hodowlanymi a szczególnie z kózkami. Ostatnim etapem był klub Jeździecki w Chełmcach. Tam – przy ognisku, pieczeniu kiełbasek i jeździe na koniach oraz wyprawie pieszej przez las, pola i łąki – miło i szybko upłynął nam czas. Dziękujemy księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Niciejewskiemu za zorganizowanie miłego wypoczynku.


Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Rajd Rowerowy Szczury -Górzno – Gutów

28 lipca 2019 r

 

W niedzielne popołudnie, dnia 28 lipca, pokaźna grupa ok. sześćdziesięciu osób z parafii Ociąż, wyruszyła na pierwszy w tym roku rajd rowerowy. Trasa podzielona była na cztery etapy. Pierwszy miał swój finisz w kościele parafialnym w Szczurach, gdzie miejscowy ks. Proboszcz przybliżył nam historię tej pięknej świątyni. Drugi etap zakończył się w Górznie, gdzie również mogliśmy nawiedzić – nie mniej piękny jak poprzedni – kościół parafialny, a potem w cieniu kilku drzew pokrzepiliśmy się herbatą, kawą i smacznymi produktami cukierniczymi, przygotowanymi wcześniej przez uczestniczki rajdu. Zwieńczeniem trzeciego etapu był teren przy pałac w Gutowie, gdzie mogliśmy z bliska zobaczyć kilka zwierząt, z których najbardziej towarzyska okazała się lama. Nasz rajd zakończyliśmy pod gościnnym dachem Świetlicy wiejskiej w Fabianowie, przedłużając przy stole radość tego dnia.

 

Więcej zdjęć w Galerii


 

 

 

Więcej zdjęć w galerii

 

 

 

 

 

 


Imieniny księdza Proboszcza

25 lipca 2019r. z okazji imienin księdza proboszcza Krzysztofa Niciejewskiego, po Mszy Świętej w Jego intencji godz. 18.00 , przedstawiciele grup duszpasterskich działających w naszej parafii złożyli życzenia solenizantowi.

 

Drogi Księże Krzysztofie

Z okazji imienin składamy Tobie serdeczne życzenia, by Dobry Bóg udzielał Ci łaski: wiary, nadziei i miłości oraz by obdarzał Cię zdrowiem i siłą, abyś, jako Kapłan, dzielnie dążył do celu i ciągle na nowo odkrywał dar i sens powołania. Życzymy, Byś umocniony Matczyną opieką Najświętszej Maryi Panny, Bożymi łaskami i darami Ducha Świętego prowadził nas i siebie ku niebu.

 

Z pamięcią w modlitwie

parafianie

 Więcej zdjęć w Galerii

 


Odpust w Kwiatkowie

 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest świętem patronalnym (dniem Odpustu) Kaplicy w Kwiatkowie.

Tego dnia, od kilku już lat, mieszkańcy Kwiatkowa przystrajają obejście świątyni pięknymi kompozycjami kwiatowymi, które wyrażają przede wszystkim tajemnicę Serca Pana Jezusa i Eucharystii.

W tym roku Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Jakub Ubysz-Piasecki, wikariusz ze Stawiszyna. W czasie Mszy św. poświęcony został obraz św. Jana Pawła II i św. s. Faustyny. Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za ten piękny dar dla kaplicy.

Więcej zdjęć w Galerii

 

 


Dzieci I komunijne u stóp Matki Bożej róży Duchownej w Gostyniu.

 

W czwartek, 23 maja 2019 roku, grupa dzieci pierwszokomunijnych z rodzicami i babciami oraz księdzem proboszczem udała się na pielgrzymkę dziękczynną do Gostynia, na Świętą Górę. Po przybyciu na miejsce, zwiedzaliśmy Sanktuarium Matki Bożej i podziemia Bazyliki. Następnie, o godz. 10.00, rozpoczęła się Msza Święta, w której uczestniczyliśmy wraz z innymi grupami dzieci pierwszokomunijnych. Czas wolny przeznaczony był na zakup pamiątek i lekki posiłek (kawa, herbata i ciastko) oraz wspólny obiad. 

Z Gostynia udaliśmy się na zwiedzanie Cichowa – Soplicowa, czyli miejsca, w którym znajdują się zachowane elementy z planu do zdjęć „Pana Tadeusza”. Folwark Soplicowo to drewniane budynki, stajnie, stodoły, lamus, spichrz i kurnik, Zosiny ogródek i stary sad, porykujące krowy, szczypiące trawę koniki, dostojnie przechadzający się bocian i gdaczące kury. Bliski kontakt z przyrodą, ze zwierzętami, był dla wszystkich interesującym przeżyciem, a niektórzy z nas mogli gościć na własnej ręce lądującego lub startującego jastrzębia.

 

Więcej zdjęć w Galerii


102 rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie.

Od maja do października, każdego trzynastego dnia miesiąca, po Mszy św. wieczornej, odbywają się w naszym kościele Nabożeństwa fatimskie. Po modlitwie różańcowej, w której prosimy Boga o miłosierdzie dla świata, wychodzimy na procesję, podczas której, idąc ze świecami za figurką Matki Bożej Fatimskiej, śpiewamy pieśni Maryjne.


Również w poniedziałek, 13 maja 2019 roku o godz. 18.00 wierni zgromadzili się na Mszy Świętej aby rozpocząć tegoroczne wieczory fatimskie w parafii.

 Więcej zdjęć w Galerii


Droga Światła – 5 maja 2019 r.

Droga Światła to nabożeństwo, które jest jakby kontynuacją Drogi Krzyżowej. Ostatnią stacją Drogi Krzyżowej jest Złożenie Ciała Pana Jezusa w Grobie, natomiast pierwszą stacją Drogi Światła jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa. W kolejnych stacjach tego nabożeństwa, rozważane są fragmenty Ewangelii i Dziejów Apostolskich opisujące spotkania Zmartwychwstałego Pana z Apostołami i uczniami. Ostatnia – czternasta stacja – to Zesłanie Ducha Świętego. Uczestnictwo w tym nabożeństwie pomaga bardziej otworzyć się na Tajemnicę Paschalną i głębiej doświadczyć obecności Zmartwychwstałego Pana.


Od kilku już lat w naszym kościele Droga Światła jest odprawiana w trzecią Niedzielę Wielkanocną – Niedzielę Biblijną – o godz. 15.00.

W tym roku rozważania kolejnych stacji czytane były przez członków Parafialnej Akcji Katolickiej.

Więcej zdjęć w Galerii


Wielki Czwartek

 

W Wielki Czwartek rozpoczynają się obchody największych chrześcijańskich Świąt – Świąt Wielkanocnych. Tego dnia wieczorem odprawiona została w naszym kościele parafialnym Msza św. Wieczerzy Pańskiej, która upamiętnia wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Dzień ten jest pamiątką ustanowienia przez Pana Jezusa dwóch sakramentów – Eucharystii i kapłaństwa. Przed zakończeniem obrzędów przedstawiciele grup parafialnych złożyli księdzu proboszczowi życzenia z okazji święta kapłanów.

Ostatnim punktem liturgii pierwszego dnia Triduum Paschalnego było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji, który ukazuje w sposób symboliczny miejsce modlitwy Jezusa w ogrodzie Oliwnym.

 Więcej zdjęć w Galerii


Parafialna Droga Krzyżowa

W piątą Niedzielę Wielkiego Postu, 7 kwietnia 2019 r., po nabożeństwie Gorzkich Żali, które rozpoczęło się o godz. 15.00, wyruszyliśmy z modlitwa i śpiewem na ulice naszej parafii, aby uczestniczyć w plenerowej Drodze Krzyżowej. Licznie zgromadzeni parafianie wysłuchali rozważań, odczytanych przez członków Akcji Katolickiej, a krzyż między stacjami nieśli mieszkańcy poszczególnych wiosek oraz członkowie grup duszpasterskich, młodzież i dzieci.

 

Więcej zdjęć w Galerii


Pielgrzymka Młodych na Górę Krzyża Jubileuszowego w Niedzielę Palmową

Z inicjatywy św. Jana Pawła II Niedziela Palmowa obchodzona jest w Kościele jako Spotkanie Młodych i jako wyraz solidarności z młodzieżą całego świata. Spotkania te mają być też źródłem świadectwa wiary i radości jaką daje przyjaźń z Jezusem.

Miejscem takich spotkań w naszej Diecezji jest Góra Krzyża Jubileuszowego – najwyższe wzniesienie Wielkopolski – na terenie Parafii Parzynów. Po raz pierwszy młodzież na Górę Krzyża pielgrzymowała w 2000 r. Wtedy ks. Biskup Stanisław Napierała dokonał poświęcenia stalowego krzyża, który został tam wzniesiony.

Dnia 14 kwietnia 2019 roku na obchody XXXIV Światowego Dnia Młodzieży udali się także kandydaci do bierzmowania z naszej parafii. Na początku młodzież z kapłanami ze Stowarzyszenia „Tratwa” poprowadziła spotkanie ewangelizacyjne, połączone ze świadectwami uczestników tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Punktualnie o godz. 15.00 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył ks. Bp Łukasz Buzun.

A na koniec każdy mógł się orzeźwić herbatą i posilić smaczną grochówką.

Więcej zdjęć w Galerii

 

Niedziela Palmowa

 

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Jej pełna nazwa brzmi „Niedziela Palmowa Męki Pańskiej”, gdyż w tym dniu rozważamy dwa wydarzenia: uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, a jako Ewangelię czytamy Mękę naszego Pana wg opisu jednego z Ewangelistów synoptycznych. Tego dnia wierni naszej parafii przynieśli do kościoła palmy, symbol odradzającego się życia. W procesji dookoła kościoła wyróżniały się dwie duże palmy. Jedną z nich przygotowali jak zawsze członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych a drugą wykonały – po raz pierwszy – członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Ociąża i Fabianowa.Szkolne Rekolekcje Wielkopostne

 

W Mocy Ducha Świętego” – pod takim hasłem odbyły się tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej szkole; trwały one od 13 do 15 marca.

Nauki rekolekcyjne w kościele głosił ks. Piotr Woźniak z Krotoszyna. Równolegle w szkole trwały – prowadzone przez nauczycieli – zajęcia na temat owoców Ducha Świętego. Starsi uczniowie poznawali to zagadnienie na podstawie życiorysów wybranych świętych. Uczniowie klas I – III poznali życie dzieci z Fatimy, m.in. poprzez zapoznanie się z filmem na temat objawień Matki Bożej, a później wyraziły zdobytą wiedzę w postaci prac plastycznych.

Spotkania tak w kościele jak i w szkole pokazały nam, że warto ponosić wyrzeczenia dla Pana Boga, dobra wspólnego i własnego.

Więcej zdjęć w Galerii


Wprowadzenia Obrazu Św. Józefa

 

W Wigilię Uroczystości Świętego Józefa, 18 marca, mieliśmy w Parafii w Ociążu niezwykłe wydarzenie. Było to wprowadzenie do naszego kościoła obrazu św. Józefa Kaliskiego. Obraz jest wierną, choć nieco pomniejszoną, kopią pierwowzoru z Polskiego Nazaretu.
Pomysł umieszczenia obrazu św. Józefa w naszym kościele zrodził się w trakcie trwania Roku Św. Józefa i podjęty został przez osoby z naszego parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, które również ufundowały ten obraz.

Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią o godz. 18.00. Przewodniczył jej Wikariusz Biskupi ks. prał. Andrzej Latoń, który wygłosił również homilię. Na zakończenie Mszy św. ks. Proboszcz Krzysztof Niciejewski zawierzył całą parafię opiece Opiekuna Zbawiciela.

Po Mszy św., chór pod kierownictwem Jakuba Tomalaka zaśpiewał Akatyst ku czci św. Józefa, którego słowa przybliżyły uczestnikom postać tego wielkiego Patrona Kościoła Świętego. Do tej pięknej uroczystości przygotowywaliśmy się przez Nowennę do Św. Józefa.

Natomiast wstępem, niejako preludium, do tego wydarzenia była wizyta – 12 marca – przedstawicieli naszej parafii, wśród których byli też członkowie Akcji Katolickiej, w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Tam w czasie Mszy św. o godz. 18.00 obraz poświęcił ks. prał Jacek Plota, Kustosz Kaliskiego Sanktuarium.

 

Więcej zdjęć w Galerii

Spotkanie karnawałowe 2019

W niedzielę 10 lutego 2019 roku o godz. 15.00 w Domu Katolickim odbyło się spotkanie karnawałowe dla członków Eucharystycznego Ruchu Młodych, ministrantów i wszystkich, którzy chcieli wziąć udział w tym wydarzeniu. Niedzielne popołudnie upłynęło na doskonałej zabawie, grach sprawnościowych i quizach z zakresu wiedzy religijnej. Straty energii, poniesione w podczas zabaw i gier, uczestnicy uzupełnili przy suto zastawionych stołach. Zabawa była doskonała, za co dziękujemy zarówno dzieciom jak i rodzicom, którzy pomogli nam w przygotowaniu smakołyków. Dziękujemy!

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Kolędnicy Misyjni 2019


W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, na Mszy św. o godz. 11.00, miało miejsce rozesłanie do naszych domów Kolędników Misyjnych. W sobotę 12 stycznia, sześć grup dzieci wyruszyło do naszych domów aby podzielić się z nami radosna nowiną o Narodzeniu Jezusa..

Tegoroczne z serca złożone datki zostaną przekazane przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci na rzecz cierpiących najmłodszych mieszkańców Rwandy i Burundi. Pilnej opieki potrzebują tam dziećmi osierocone, które straciły bliskich z powodu wojny i chorób, m.in. AIDS. Powszechnym i dotkliwym problemem jest też społeczne odrzucenie dzieci niepełnosprawnych. Trafiają one na ulicę, stając się ofiarami handlu, niewolnictwa lub innego rodzaju przestępczości.


Kolędnicy misyjni spotkali się z otwartością i hojnością mieszkańców naszej parafii, którzy obdarowali ich również słodyczami. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie a rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów dla kolędników.

Bóg zapłać!

Zdjęcia w Galerii

 

Wizyta Świętego Mikołaja.

 

Dnia 6 grudnia Kościół wspomina Św. Mikołaja – biskupa z Miry, znanego również jako Mikołaj z Bari. Ten święty katolicki i prawosławny jest patronem rybaków, marynarzy, flisaków, dzieci, panien, więźniów, studentów, cukierników, pielgrzymów, notariuszy.

Już od kilku lat na zaproszenie księdza proboszcza do naszej parafii przybywa święty Mikołaj, aby spotkać się z dziećmi. Przybył również i w tym roku, aby – po zakończonej Mszy Świętej roratniej – obdarować dzieci wspaniałymi prezentami.

 

 

 

 

 

Uroczystość Chrystusa Króla – 25 XI 2018 r.

 


 

W Uroczystość Chrystusa Króla, która jest Świętem Patronalnym Akcji Katolickiej, Eucharystycznego Ruchu Młodych i Liturgicznej Służby Ołtarza, podczas Mszy Świętej o godz. 11.00, do grona ERM dołączyło troje nowych członków, którzy złożyli uroczyście przyrzeczenia. Następnie do grona ministrantów zostało przyjętych dwóch chłopców, którym – po modlitwie błogosławieństwa – uroczyście nałożono strój liturgiczny.

Tego samego dnia przeżywaliśmy w naszej parafii Niedzielę Powołań i gościliśmy kleryka Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Wspólnie modliliśmy się o wytrwanie w powołaniu dla kapłanów oraz prosiliśmy o nowe, liczne, gorliwe i święte powołania. Obecny na Mszy świętej kleryk podzielił się z nami świadectwem działania Pana Boga w jego życiu. Radość z powodu obecności kleryka w naszej parafii stała się jeszcze większa, gdy przyjął on nasze zaproszenie na wspólne popołudniowe świętowanie, ucząc nas nowych zabaw.

Po południu , o godz. 15.00, na wspólnym świętowaniu i zabawie, spotkali się w świetlicy wiejskiej w Ociążu, członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych i Liturgicznej Służby Ołtarza wraz z rodzicami. Na zabawach o wymiarze nie tylko rozrywkowym, ale i edukacyjnym pod względem religijnym brały udział nie tylko dzieci, ale i rodzice.

Zdjęcia w GALERII

 

 

Poświęcenie książeczek

Modlitwa to spotkanie z naszym najlepszym Przyjacielem - Panem Bogiem. Na modlitwie możemy z Nim rozmawiać, nie tylko rano i wieczorem, gdy odmawiamy pacierz, ale także w każdej chwili dnia. Możemy z Nim rozmawiać swoimi słowami albo skorzystać z modlitw znajdujących się w modlitewniku, czyli w książeczce do nabożeństwa. 

Kolejnym etapem w przygotowaniu dzieci klasy III do Pierwszej Komunii Świętej, było poświęcenie i wręczenie książeczek do nabożeństwa. Odbyło się ono w niedzielę, 19 listopada, po Mszy św. o godz. 11.00.

Zdjęcia w Galerii


 

 


Śpiewam Mojej Ojczyźnie – Wieczór z Pieśnią Patriotyczną

 

       Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Ociążu każdego roku w listopadowy sobotni wieczór organizuje takie spotkanie, by oddać cześć i chwałę Niepodległej i jej Bohaterom. Eucharystię w intencji Ojczyzny sprawował ks. dr Sławomir Kęszka asystent DIAK i ks. proboszcz dr Krzysztof Niciejewski, którą poprzedziła modlitwa różańcowa. Ksiądz proboszcz przywitał zgromadzonych gości, sympatyków AK i parafian. W homilii ks. asystent Sławomir przedstawił historię odbudowy państwa polskiego po 123 latach niewoli było to wydarzeniem przełomowym wysiłkiem wielu Polaków i trud ofiar poniesiona na frontach pierwszej wojny światowej. Aktywne działania dyplomatyczne i tęsknota za wolną Ojczyzną doprowadziły do narodzenia się II Rzeczpospolitej wskazał na liderów Ojców Niepodległości  Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, ks. Wacław Bliziński. Osoby te reprezentowały różne poglądy polityczne różnili się przynależnością społeczną i religijną urodzili się pod różnymi zaborami, zjednoczyli się wobec nadrzędnego celu Niepodległości. W działaniach żołnierzy i ludzi świeckich wspierała wiara i oddanie Pasterzy Kościoła. Po zakończonej Eucharystii prezes oddziału powitała kapłanów, którzy dziś przez modlitwę, formację umacniają naszą wiarę, by razem budować Wolność i Niepodległość bo dla każdego po Bogu powinna być najważniejsza Piękna, Dumna, Ziemia Polska.


 

         W tą wielką uroczystość wpisała się 26 letnia praca dla Małej Ojczyzny pani Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożeny Budzik, gdzie podziękowaliśmy za pracę i współpracę. Na uroczystości obecny był pan starosta Paweł Rajski, Burmistrz Elekt Jerzy Łukasz Walczak oraz radni, obecni byli poprzednia prezes DIAK dr Elżbieta Kałuża – Maniewska wraz z zarządem. Śpiew pieśni rozpoczęliśmy od Hymnu Narodowego, następnie przedstawiono montaż słowno – muzyczny pt. „Moją Ojczyzną Polska” w książce Marii Dąbrowskiej pt. Marcin Kozera urodzony na emigracji w Anglii chłopiec długo miał wątpliwości kim jest chociaż mówił po Polsku i czuł w sercu, że jest Polakiem. Wyznał na lekcji Polska jest proszę pana ja jestem Polakiem. Zaprezentowano wiersze Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima i Bełzy o Ojczyźnie. Do śpiewu pieśni patriotycznych i biesiadnych akompaniowała Kapela Furmany po czym dała swój koncert. Śpiewem pieśni Rota zakończyliśmy spotkanie mając na myśli, że o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość.

 

Maria Wawrzyniak

Zdjęcia w Galerii


 

Spotkanie ze świętymi


,,Modlić się, to nie znaczy wiele mówić, ale wiele kochać” – św. Teresa z Lisieux

Dnia 31 października 2018, w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych kolejny już raz odbyło się w naszej parafii spotkanie ze świętymi.

Najpierw, na Eucharystii, doświadczyliśmy rzeczywistego spotkania z Bogiem we wspólnocie aniołów i świętych, którzy łączą się z nami w uwielbianiu Boga.

Następnie, dzięki zaangażowaniu dzieci oraz ich rodziców, mogliśmy spotkać świętych i błogosławionych.

Odpowiednie stroje z atrybutami ukazywały postacie świętych, a prezentowane życiorysy przybliżały ich życie, będąc jednocześnie podpowiedzią dla odgadujących, o kogo chodzi.

Mogliśmy więc zobaczyć zarówno dobrze znanych niebian (np. św. Ojciec Pio, Najświętsza Maryja Panna), jak i takich, których rozpoznanie sprawiło trochę trudności (np. św. Jerzy, św. Jan Antoni Farina).

Więcej zdjęć w Galerii

 

DIECEZJALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY EUCHARYSTYCZNEGO RUCHU MŁODYCH DIECEZJI KALISKIEJ

W sobotę 27 października 2018 roku z racji Roku Świętego Stanisława Kostki Patrona Polski, w Parafii  pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Rozdrażewie, odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu Młodych Diecezji Kaliskiej, w którym uczestniczyli również członkowie ERM z naszej parafii.

Na spotkanie przybyli młodzi z różnych strona naszej diecezji w liczbie ok. 200 osób. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 zawiązaniem wspólnoty. Następnie diecezjalny moderator EREM-u ks. Łukasz Luźny przedstawił wszystkie parafialne grupy przybyłe na spotkanie. Kolejnym punktem był film o Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Domu Kultury. O godzinie 11.30 odbyła się wspólna Msza Święta, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Łukasz Luźny. Po wspólnej modlitwie uczestnicy zjedli przygotowany dla nich posiłek. Następnym punktem było śpiewanie religijno-patriotyczne, połączone ze wspólnym tańcem ,,Poloneza”.  Spotkanie zakończyło się w Godzinie Miłosierdzia, odmówioną wspólnie Koronką do Bożego Miłosierdzia.   


Więcej zdjęć na stronie Radia Rodzina

 

http://www.radiorodzina.kalisz.pl/diecezjalny-dzien-wspolnoty-eucharystycznego-ruchu-mlodych-diecezji-klaiskiej/

 

 

"Promieniowanie ojcostwa". Przypomnienie nauczania św. Jana Pawła II

"Promieniowanie ojcostwa" – to hasło XVIII Dnia Papieskiego, który był obchodzony 14 października 2018 roku w całej Polsce. Z tej okazji młodzież naszej szkoły po raz kolejny przygotowała dla mieszkańców parafii montaż słowno-muzyczny, który przypomniał nauczanie Jana Pawła II. Rosną pokolenia ludzi, którzy papieża już nie spotkali i nie słuchali jego kazań. Ciągle trzeba nam wracać do tego pontyfikatu, jest to promocja nauki Jana Pawła II.

Obchody XVIII Dnia Papieskiego odbywające się pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa” były przeżywane wokół trzech rocznic: sześćdziesiątej rocznicy sakry biskupiej Karola Wojtyły, czterdziestej rocznicy wyboru kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Więcej zdjęć w Galerii

 

Nabożeństwo Fatimskie

 

Dnia 13 października 2018 r. o godz. 19.00 odbyło się ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Wieczorna procesja ze świecami i figurą Matki Bożej przypomniała Fatimę i Orędzie, które Najświętsza Maryja Panna skierowała do Łucji oraz – dziś już błogosławionych – Hiacynty i Franciszka. W czasie procesji odmawialiśmy różaniec, przeplatany śpiewem pieśni Maryjnych.

Więcej zdjęć w galerii

Poświęcenie różańców

W niedzielę, 7 października 2018 roku, na Mszy Świętej o godz. 11.00 ks. Proboszcz Krzysztof Niciejewski poświęcił różańce uczniom klasy III, przygotowującym się do pierwszej Komunii Świętej. W czasie krótkiej rozmowy ks. proboszcz przypomniał, czym jest różaniec i jak powinniśmy go odmawiać.

Różaniec jest więc modlitwą, w której nie tylko recytujemy słowa. Jest to także modlitwa, w której „włączamy” wyobraźnię. Włączamy wyobraźnię po to, żeby w czasie odmawiania kolejnych „dziesiątek”, przypatrywać się w wyobraźni tym tajemnicom, które rozważamy. A znajomość wydarzeń, które są obecne w różańcu czerpiemy przede wszystkim z Pisma Świętego, w którym prawie wszystkie tajemnice różańcowe są opisane.

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Poświęcenie tornistrów

W środę, 12 września 2018 roku na Mszy Świętej o godz. 18.00 ks. Proboszcz poświęcił tornistry i przybory szkolne uczniom rozpoczynającym naukę w klasie I szkoły podstawowej. Z tej okazji dzieci otrzymały również obrazki z wizerunkiem Świętego Józefa Kaliskiego.

Więcej zdjęć w Galerii

Wakacyjny wyjazd do Sadowia

W niedzielę, 12 sierpnia międzypokoleniowa grupa z naszej parafii, licząca 32 osoby, udała się na rajd rowerowy do klasztoru oo. pasjonistów w Sadowiu.

Po przybyciu na miejsce, posililiśmy się ciastem, herbatą i kawą. Następnie jeden z ojców pasjonistów przedstawił nam historię zakonu i klasztoru.

Kolejnym punktem programu było, prowadzone przez ks. Proboszcza, nabożeństwo Drogi Krzyżowej, którą odprawiliśmy na Golgocie, położonej w pobliżu klasztoru.

Później było ognisko, pieczone kiełbaski i chleb domowego wypieku, smarowany pysznym smalcem.

A młodzi – jak to młodzi :-) – ruszyli w tany: tańczyli belgijkę.

Szybko minął czas pobytu w tym malowniczo położonym miejscu i trzeba było ruszyć w drogę powrotną.

Na chwilę wytchnienia zatrzymaliśmy się jeszcze przy kościele w Latowicach, a rajd zakończyliśmy w cieniu drzew przykościelnych, zajadając się smacznymi lodami.


Więcej zdjęć w galerii


 

Wakacje czasem wyjazdów – odpoczynku

Wakacyjne odpoczywanie to wspaniały czas. Pielgrzymkowe zwiedzanie wzmacnia nas. Możemy podziwiać wielkie dzieła Boże różne zabytki, parki, góry i morze. W centrum każdego dnia jest uczestnictwo w eucharystii.

 

Pielgrzymka do Częstochowy i Gidl

W czasie wakacji Akcja Katolicka zorganizowała dwa wyjazdy Pielgrzymkowo – Turystyczne. Pierwszym wyjazdem była pielgrzymka do Częstochowy i Gidel. Po zajęciu miejsc w autokarze, powitaniu, rozmowie z sąsiadami, gdy na dworze zrobił się świt rozpoczęliśmy od śpiewu godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Po zakończeniu ks. proboszcz zapoznał nas z ich treścią. Następnie wygłosił konferencję o wielkich Polakach: św. Janie Pawle II oraz o Kardynale Stefanie Wyszyńskim i Kardynale Auguście Hlądzie – Prymasach Polski, którzy zawierzali sprawy Ojczyzny Maryi Królowej Polski. W kaplicy przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Królowej Polski ks. proboszcz sprawował Eucharystię w intencji Pielgrzymów, Parafii i Ojczyzny, a pielgrzymi zdeklarowali się modlić o wszelkie łaski przed tronem Maryi dla ks. proboszcza. W Kaplicy Różańcowej odprawiliśmy Drogę Krzyżową. Przed odjazdem spotkaliśmy się przy pomniku Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, modląc się o rychłą beatyfikację dla Prymasa Tysiąclecia oraz w intencji Ojczyzny, rozpoczynając w ten sposób obchody stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Drugim miejscem pielgrzymowania było Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych – Duszy i Ciała w Gidlach, gdzie przeor sanktuarium zapoznał nas z historią Figury Matki Bożej i cudami jakie tam się dzieją. Po zwiedzaniu, modlitwie oraz zaopatrzeniu się w pamiątki, udaliśmy się w drogę powrotną, wypełnioną modlitwą i śpiewem. Wróciliśmy radośni i umocnieni duchowo.


 Więcej zdjęć w galerii

 

Wyjazd Pielgrzymkowo – Turystyczny na Ziemię Śląską i do Czech z pięknym widokiem Gór Opawskich.

Priorytetowym miejscem naszego pielgrzymowania było nawiedzenie Prudnika. W miejscu tym więziony był – od 6.10.1954 do 27.10.1955 r. – Prymas Kard. Stefan Wyszyński. Mszę św. w intencji Ojczyzny i pielgrzymów, sprawowali przez ks. proboszcz Krzysztof Niciejewski i ks. kan. Kazimierz Sobasik. Następnie kustosz sanktuarium przedstawił nam historię tego miejsca oraz przeszliśmy do celi więziennej Prymasa. To właśnie w Prudniku zrodziła się u ks. Prymasa myśl, by odnowić Śluby, złożone przez Króla Jana Kazimierza.

Następnie z przewodnikiem zwiedzaliśmy miasto Prudnik. Po zwiedzeniu miasta udaliśmy się do Nysy,miejsca naszego zakwaterowania. Gdy się rozlokowaliśmy, wyruszyliśmy z przewodnikiem na zwiedzanie miasta Nysa i jej zabytków. Zwiedziliśmy Rynek Solny, Kościół św. Jakuba i św. Agnieszki, z najwyższym dachem Europy, zwany katedrą nyską, dawny klasztor bożogrobców z barokowym wnętrzem, Bastion św. Jadwigi i inne ciekawe miejsca.

Następnego dnia wyjechaliśmy do Czech. Zwiedzaliśmy Jasenik leżący u podnóża gór Opawskich. Jasenik najstarsze uzdrowisko wodolecznicze świata, w którym został wynaleziony prysznic. Przy promenadzie znajduje się Polski pomnik z orłem w koronie


Miejsce to można zwiedzać latem i zimą. Następnie pojechaliśmy do miejscowości Rejviz położonej 780 m n.p.m. gdzie w gospodzie znajduje się unikatowy zestaw krzeseł. Których oparcia zdobione są ludzkimi podobiznami [karykaturami]. Kolejnym punktem zwiedzania było Sanktuarium Mariahilf, Matki Bożej Pomocnej – Wspomożycielki Wiernych k. Złotych Hor

 


Historię tego miejsca przekazał nam ksiądz kustosz, prosząc, byśmy tam kiedyś wrócili i zachęcili innych do nawiedzenia tego miejsca. W czasie Wojny Trzydziestoletniej kiedy w 1647 roku w rejon ten wkroczyły wojska szwedzkie. Tutejsi mieszkańcy szukali schronienia w okolicznych lasach. Wśród nich była Anna Tannheiserova wraz z mężem. Anna oczekiwała wtedy na narodzenie swojego dziecka. Marcin urodził się 18.07.1640 r. na zboczu góry pod wysoką jodłą. Później rodzina ta zamieszkała w Prudniku gdzie Marcin, gdy dorósł został szanowanym radnym. Przed śmiercią (w 1714 r.) poprosił swą córkę, aby kazała namalować obraz Matki Bożej i umieściła go na jodle, gdzie przyszedł na świat. Matka Boża w miejscu tym działała cuda i przyciągała wiernych. Została tam zbudowana kaplica, w której nastąpiło kilka uzdrowień. Komisja Kościelna w pięciu przypadkach orzekła, iż były to uzdrowienia nadprzyrodzone. Mimo rozporządzeń Cesarza Józefa II, by zburzyć kaplicę, nie wykonano tego, a nadleśniczy lasów odremontował i powiększył ją. W 1834 roku został wmurowany kamień węgielny pod nowy kościół, który w 1841 został konsekrowany. Do połowy XX w. sanktuarium było miejscem licznych pielgrzymek. W połowie XX wieku zaczęło się prześladowanie Kościoła, kapłanów i wiernych. W 1973 roku kościół został wysadzony przez komunistów w powietrze, bo –jak mówiono – zagraża bezpieczeństwu ludzi, z racji znajdujących się w pobliżu kopalń. Budowę nowej świątyni rozpoczęto w 1993 roku, a w 1995 została już konsekrowana. Sanktuarium Mariahilf jest miejscem pielgrzymkowym trzech narodów: czeskiego, niemieckiego i polskiego. Przybywają tutaj rodziny, obrońców poczętego życia, a także małżeństwa proszące o potomstwo. Sanktuarium to jest ciągle otwarte, tak jak ramiona Matki Bożej, która nieustannie czeka na swoje dzieci. W czasie Eucharystii, sprawowanej przez pielgrzymujących z nami kapłanów, i my wtuliliśmy się w ramiona Matki Bożej, z naszymi podziękowaniami i prośbami.

Trzeciego dnia wyjazdu zwiedziliśmy: w Łambinowicach – Muzeum Jeńców Wojennych; w Mosznej – Zamek o niespotykanej architekturze;


 w Brzeguzamek Piastów Śląskich, zwany małym Wawelem, Muzeum Lamp, kościół św. Krzyża, Stare Miasto.

Hasło tegorocznych pielgrzymek brzmiało „Z Maryją w Służbie Bogu i Ojczyźnie” W czasie pielgrzymki budujemy wspólnotę przez codzienną Eucharystię, bycie z sobą, gdzie towarzyszy nam miła atmosfera, która zapada na długo w pamięci. Dziękuję kapłanom za opiekę duchową, wygłoszone konferencje, homilie i bycie z nami w tym pięknym czasie; dziękuję pielgrzymom za uczestnictwo i świadectwo wiary. Pobyt na pięknej ziemi śląskiej dał nam dużo pozytywnej energii i pozostanie na długo w pamięci.

Więcej zdjęć w galerii


Wakacyjny rajd rowerowy.

10 lipca 2018 roku członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych, ministranci i chętni rodzice wzięli udział w rajdzie rowerowym do Latowic.


O godz. 8.00 zebraliśmy się w naszym kościele na Eucharystii, aby potem z Panem Bogiem wyruszyć w drogę. Na miejsce dotarliśmy o godz. 10.00, gdzie czekał na nas ks. Proboszcz Damian Hołoś, który przybliżył nam historię powstania parafii.

Następnie przeszliśmy na teren stadniny, gdzie mieści się – założony przez ks. Proboszcza – ośrodek hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych. Przy asekuracji ks. Damiana i pracowników stadniny mogliśmy podejść do koni, jak również spróbować jazdy konnej. Miło, szybko i bardzo ,,ciepło” spędziliśmy czas. Dziękujemy panom, którzy nas eskortowali i czuwali nad naszym bezpieczeństwem w czasie rajdu.


Więcej zdjęć w galerii

 

 

Pielgrzymka do Gostynia dzieci pierwszokomunijnych – 22 maj 2018 r.

We wtorek 22 maja br. grupa dzieci pierwszokomunijnych z naszej parafii, wraz z rodzicami i babciami, wyjechała na pielgrzymkę dziękczynną, tym razem do Gostynia, na Świętą Górę.

W Sanktuarium świętogórskim uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Proboszcz Krzysztof Niciejewski. Razem z nami na Mszy św. były obecne dzieci pierwszokomunijne z innych parafii: Noskowa, Wyskoci i Pakosławia.


 

Po Mszy św. zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej i podziemia Bazyliki.

Po obiedzie udaliśmy się do niedalekiego klasztoru oo. benedyktynów w Lubiniu. Tam pogłębiliśmy wiedzę na temat prowadzonego przez nich życia zakonnego. Pytań – jakie padały z ust dzieci – nie było końca...

 Więcej zdjęć w galerii

 

Nabożeństwo Fatimskie

Trzynasty dzień miesiąca (od maja do października)

 

 

13 maja 2018 r. o godz. 20.00 odbyło się pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. To nabożeństwo ma charakter wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi wyrządzone przez ludzi. Wieczorna procesja ze świecami i figurą Matki Bożej przypomina Fatimę i Orędzie, które Najświętsza Maryja Panna skierowała do Łucji oraz – dziś już błogosławionych – Hiacynty i Franciszka.

W jednym z objawień (10.12.1925) Maryja powiedziała do s. Łucji: „Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”

Nabożeństwo Fatimskie uczy nas codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem, poprzez stanie przy Sercu Maryi. Ona ogarnia nas swoim Niepokalanym Sercem i uczy żyć tym, czego pragnie od nas Bóg.

 

 Zdjęcia z procesji  w galerii

 

  

Droga Światła

Już od kilku lat w naszej parafii, w Trzecią Niedzielę Wielkanocną, ma miejsce nabożeństwo Drogi Światła.

Droga, którą podąża nasz Pan, Jezus Chrystus, nie może kończyć się na stacji XIV, nie może kończyć się pogrzebem. Jezus żyje!!!

Droga Światła to wielkanocne nabożeństwo, wzorowane na Drodze Krzyżowej, w którym w czternastu stacjach –spotkaniach rozważamy to, czego doświadczyli uczniowie Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu: od tajemnicy pustego grobu, aż po Zesłanie Ducha Świętego. Rozważanie tych tajemnic daje nam, słabym ludziom, radość, nadzieję i siłę.

Ważne miejsce w Drodze Światła zajmuje Paschał – znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Naszym tegorocznym rozważaniom towarzyszyła jeszcze jedna świeca zapalona od Paschału – symbolizująca Maryję.

Poszczególne stacje prowadzone były przez lektorów i członków Akcji Katolickiej. Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego i rozważania dotyczącego poszczególnych wydarzeń, zapalali oni właśnie od tej świecy maryjnej małe świeczki, które utworzyły świetlistą drogę do Chrystusa.


Więcej zdjęć w Galerii


Triduum Paschalne

 

Wielki Czwartek – to dzień ustanowienia przez Pana Jezusa Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Sakrament Kapłaństwa, nazywany niekiedy Sakramentem Święceń, jest ściśle związany z Eucharystią, ponieważ tylko przez Kapłana, który w czasie Eucharystii wypowiada słowa Przeistoczenia, Duch Święty uobecnia Tajemnicę Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa i przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa. Kapłaństwo Nowego Testamentu nazywane jest Kapłaństwem służebnym, ponieważ jego celem jest służenie zbawieniu wiernych.

W tym dniu, w czasie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, którą rozpoczęliśmy Triduum Paschalne, przedstawiciele poszczególne grup parafialnych złożyli ks. Proboszczowi Krzysztofowi Niciejewskiemu życzenia, aby każdy dzień dawał nowych sił i zapewniał, że Zmartwychwstały Pan jest pełen miłosierdzia i pokoju.

Po zakończonej Liturgii nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. ,,Ciemnicy” miejsca adoracji.

W Wielki Piątek – w czasie Liturgii Męki Pańskiej, przez słuchanie słowa Bożego, modlitwę, adorację Krzyża, Komunię św., uczciliśmy Chrystusa umęczonego, ukrzyżowanego i złożonego w Grobie.

W Wielką Sobotę w naszej parafii jest piękny zwyczaj przynoszenia do kościoła darów dla najbardziej potrzebujących. Ci, którzy chcą włączyć się w tą pomoc, przychodząc na obrzęd błogosławienia pokarmów, zostawiają w oznaczonym miejscu swoje dary, które jeszcze tego samego dnia są dostarczone przez Zespół charytatywny do wybranych osób.

Wigilia Paschalna – która jest centralnym momentem nie tylko Triduum Paschalnego, ale także całego Roku liturgicznego, zgromadziła wielu wiernych w naszym kościele parafialnym, aby przez udział w liturgii światła, w słuchaniu słowa Bożego, w liturgii chrzcielnej i eucharystycznej, przeżyć Tajemnicę Zmartwychwstania Pana i wyśpiewać radosne ALLELUJA!

Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 Więcej zdjęć w Galerii 

Parafialna Droga Krzyżowa

        Od kilku już lat w Niedzielę Palmową w naszej parafii odbywa się ulicami wioski Droga Krzyżowa. W tym roku nabożeństwo to przeżywaliśmy 25 marca. Pierwsza stacja była usytuowana przy bramie cmentarza, od strony ul. Wiejskiej, natomiast ostatnia – przy Krzyżu w miejscowości Fabianów. Kilkumetrowy drewniany krzyż nieśli wierni poszczególnych stanów, wspólnot kościelnych, strażacy oraz dzieci i młodzież. Rozważania Drogi Krzyżowej prowadzili członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Wspólna modlitwa oraz towarzyszący jej śpiew pieśni wielkopostnych, pozwoliły mieszkańcom na chwilę refleksji nad wagą rozpoczynającego się właśnie Wielkiego Tygodnia, a atmosfera zadumy pomogła w duchowym przygotowaniu się do Świąt Wielkiej Nocy.


Więcej zdjęć w GaleriiNiedziela Palmowa.


         
Niedziela Palmowa to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich katolików. Święto to jest obchodzone na tydzień przed Wielkanocą, w tym roku wypada 25 marca. Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: "Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie". W Niedzielę Palmową obowiązuje czerwony kolor szat liturgicznych. Wierni czczą to wydarzenie, przynosząc do kościołów palmy, by je poświęcić.

       Na Mszy Świętej o godz. 11.00 w naszym kościele miało miejsce uroczyste poświęcenie przyniesionych palm. Procesję ubogaciła wysoka palma wykonana i niesiona jak co roku przez członków Eucharystycznego Ruchu Młodych.


Zdjęcia w Galerii

 


Szkolne Rekolekcje Wielkopostne


            W dniach od 28 lutego do 2 marca 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu uczestniczyli w Szkolnych Rekolekcjach Wielkopostnych. Zajęcia w szkole prowadzono według wcześniej przygotowanego projektu rekolekcji pt. „Do wyższych rzeczy jestem powołany i pragnę dla nich żyć”. Nauki w kościele głosił ks. Sebastian Łagódka. Podczas zajęć w szkole, pierwszego dnia, starsze klasy – w oparciu o życiorys św. Stanisława Kostki – przygotowywały scenki, pantomimę, rekwizyty lub stroje do wybranego scenariusza; natomiast młodsi uczniowie pracowali nad pokolorowaniem i ułożeniem chronologicznie książeczki o życiu Patrona polskiej młodzieży. W drugim dniu rekolekcji uczniowie przedstawili przygotowane scenki swoim kolegom i koleżankom. Trzeba przyznać, że wszyscy podeszli do powierzonych im zadań bardzo odpowiedzialnie, przy okazji poznając, czy też odkrywając na nowo życie swojego patrona. Książeczki, nad którymi pracowali młodsi uczniowie, zostały przyniesione w darze ołtarza ostatniego dnia rekolekcji w czasie Mszy św.

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Podkoziołek 2018

 

         Ostatniego dnia karnawału 2018 roku, tj. 13 lutego, członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych i ministranci zebrali się na wspólnej zabawie w Domu Katolickim. Starsze koleżanki przygotowały różnego rodzaju gry i zabawy, przy których miło i szybko upłynął czas. Zabawy przerywano tylko po to aby skosztować i smakować smakołyki, znajdujące się na suto zastawionym stole.

Dziękujemy rodzicom za pomoc w zakupieniu i przygotowaniu rarytasów.

 Więcej zdjęć w galerii

 

Poświęcenie świec komunijnych

     W niedzielę 4 lutego 2018 roku, na Mszy Świętej o godz. 11.00, ks. proboszcz poświęcił świece dzieci z klasy III, przygotowujących się do I Komunii Świętej. Po obrzędzie poświęcenia, kiedy dzieci zajęły miejsca w ławeczkach, ks. proboszcz zapytał, co symbolizuje przyniesiona świeca. Odpowiedzi było kilka, np. że jest to Światło Chrystusa; czy też Światłość Świata – jak nazwał małego Jezusa Symeon, wyczekujący przed drzwiami świątyni na znak od Boga. Ksiądz proboszcz przypomniał dzieciom, że te świece zapalone w czasie Chrztu św. od Paschału, są znakiem daru wiary, które wtedy otrzymały. I jak ochroną przed zagaszeniem świecy przez wiatr jest szkło ochronne, tak ochroną przed utratą wiary przez dzieci, jest posłuszeństwo rodzicom oraz Panu Bogu i Jego przykazaniom.

 

Więcej zdjęć w galerii

 

Spotkanie opłatkowe 2018 r.

W sobotę 6 stycznia odbyło się spotkanie w Sali Wiejskiej w Ociążu, na którym spotkali się na wspólnym opłatku przedstawiciele Grup duszpasterskich z parafii pw. Narodzenia NMP w Ociążu. Spotkanie rozpoczęło się od odczytania przez ks. proboszcza fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa i zaśpiewania kolędy ,, Wśród nocnej ciszy…” Następnie był czas aby każdy z każdym dzieląc się opłatkiem mógł złożyć życzenia. Kiedy życzenia zostały złożone nadszedł czas na słodki poczęstunek i wspólne kolędowanie.


 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Akcja pomocy dzieciom w Syrii i Libanie.

Podczas uroczystej Mszy świętej 26 grudnia 2017 w święto św. Szczepana, na sumie miał miejsce obrzęd rozesłania tzw. Kolędników Misyjnych – którzy odwiedzali domy w Ociążu, Fabianowie i Kwiatkowie. Tegoroczna zbiórka przeznaczona była na pomoc dzieciom – ofiarom wojny w Syrii i Libanie. Zwrócili uwagę innych na trudną sytuację swoich rówieśników, którzy cierpią z powodu konfliktów zbrojnych. Po raz kolejny podjęli modlitwę o pokój w świecie, a także zbierali fundusze na rzecz ofiar wojny.

30 grudnia wyruszyli z Misyjnym kolędowaniem do naszych domów członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych wraz z wolontariuszami szkoły , przedstawiając przygotowaną przez siebie scenkę o Narodzinach Jezusa, zachęcając do wspólnego śpiewu kolędy. Z sercem na dłoni - pamiątka kolędowania W tym roku kolędnicy misyjni zostawili w naszych domach pamiątkę w postaci otwartych dłoni. Symbol ten nawiązuje do gestu przekazywania znaku pokoju i gotowości do braterskiej pomocy. Misjonarz nigdy nie zaciska dłoni w pięść, ale wyciąga je otwarte ku drugiemu człowiekowi. Stąd też kolędnicy misyjni przybyli do naszych domów z „sercem na dłoni”

 

 

 

 

Kolędnicy Misyjni spotkali się z otwartością i czułością a oprócz pieniędzy zebrali dużo słodyczy jako nagrodę za dobre serca. Zebrane pieniądze zostały złożone w darze podczas Mszy Świętej w święto Objawienia Pańskiego , 6 stycznia 2018 r. na Mszy świętej o godz. 11.00. a następnie przesłane do Papieskiego Dzieła Misyjnego w Warszawie. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów dla kolędników oraz transport do miejsc zbiórek poszczególnych grup.


Więcej zdjęć w galerii


Roraty- podsumowanie

 

22 grudnia odbyły się ostatnie roraty w tym roku.. Codziennie, oprócz niedziel i sobót, Eucharystie gromadziły w świątyni ludzi i dzieci gotowych czuwać u boku Maryi i oczekiwać przyjścia Zbawiciela. Msza Święta rozpoczynała się przy wygaszonych światłach kościoła, rozświetlonym jedynie blaskiem dziecięcych lampionów. Po Mszy świętej dzieci otrzymywały naklejki , które przybliżały historię św. Józefa- Strażnika Skarbów. W piątek, ostatniego dnia rorat dzieci przyniosły ze sobą uzupełnione plansze roratnie z obrazkami, które świadczyły o ich obecności na roratach. Każdy uczestnik rorat otrzymał od ks. proboszcza nagrodę za wytrwałość.

 

 Więcej zdjęć w galerii


Betlejemskie Światło Pokoju w naszej parafii

22 grudnia 2017 roku dzięki harcerzom dotarło do naszej parafii Betlejemskie Światło Pokoju z groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Historia tego pięknego dzieła ma swój początek w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. Na znak pamięci, w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień, od którego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju

 

 

 Więcej zdjęć w galerii

 

Poświęcenie medalików.

        W niedzielę , 10 grudnia 2017 roku na Mszy świętej o godz. 11.00 miał miejsce kolejny etap przygotowania do Pierwszej komunii św. dzieci z klasy trzeciej naszej parafii. Ksiądz Proboszcz poświęcił medaliki dzieciom, po czym wyjaśnił jaką role spełnia on w życiu religijnym. Pokazał kartkę , na której były znaki drogowe i słup graniczny. Czemu one służyły, co oznaczały i jaki sygnał wysyłały do ludzi? Różne padały odpowiedzi , podsumowując : medalik jest ważnym sygnałem jaki wysyłamy do otaczającego nas świata, kim jesteśmy i do kogo należymy, komu otwieramy przestrzeń naszego życia i drodze do świętości. Noszenie krzyżyka lub medalika z wyobrażeniem Pana Jezusa, czy Matki Bożej, jest przyznaniem się do Boga.

 

 Więcej zdjęć w galerii

 

Święty Mikołaj biskup Miry - patron żeglarzy, piekarzy , kupców oraz więźniów.

Święty Mikołaj, Święty biskup z Miry, także w tym roku nie zapomniał o dzieciach z naszej parafii. W dzień swojego święta, 6 grudnia, zawitał w progach naszej świątyni. Przyszedł po zakończonej Mszy Świętej roratniej. Zauważył, że co roku przybywa grzecznych dzieci. Najpierw wypytywał dzieci o to, co o nim wiedzą, czyim jest patronem i z jakiego kraju pochodzi. Dzieci odpowiadały wyczerpująco na pytania, a każda dobra odpowiedź była nagradzana słodkim upominkiem. Potem obdarował wszystkie obecne na Mszy św. dzieci (dorosłych zresztą też...). Nie zapomniał również o ks. Proboszczu, pani katechetce i pani organistce. Obiecał, że za rok przyjedzie znów. Dziękujemy Ci Biskupie Mikołaju!

Zapraszamy do galerii!

 

 

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest patronalnym świętem ministrantów, Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz akcji Katolickiej. W tym dniu w naszej wspólnocie parafialnej do grona ministrantów i członków Eucharystycznego Ruchu Młodych zostali włączeni nowi członkowie, którzy na Mszy Świętej o godz. 11.00 złożyli uroczyste przyrzeczenia. W godzinach popołudniowych ministranci i członkowie ERM wraz z rodzicami spotkali się na wspólnym świętowaniu w Sali Wiejskiej w Ociążu. Czas upłynął bardzo szybko na wspólnych zabawach i grach i przy obficie zastawionych stołach. Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu poczęstunku.

 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Poświęcenie książeczek

       Kolejnym etapem w przygotowaniu dzieci klasy III do Pierwszej Komunii Świętej było poświęcenie książeczek do nabożeństwa. Odbyło się ono 12 listopada 2017 roku, na Mszy Świętej o godz. 11.00. To kolejny dar ofiarowany dzieciom przez rodziców w czasie trwającego przygotowania do I Komunii Świętej. Będą się nimi posługiwały ucząc się modlitw, robiąc rachunek sumienia przed spowiedzią itp. Ksiądz proboszcz zapytał dzieci czy domyślają się jakie jest podobieństwo książeczki z telefonem. Książeczka służy do kontaktowania się z Panem Bogiem tak jak telefon z ludźmi. Można znaleźć w niej,, nr kontaktowy „ do Pana Boga i rozmawiać z Nim o każdej godzinie.

 

Więcej zdjęć w Galerii

Wieczór z Pieśnią Patriotyczną

 

       Tradycją Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest organizacja Wieczoru z Pieśnią Patriotyczną. Głównym punktem jest uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w miejscowym kościele. W tym roku eucharystię celebrował ks. dr Sławomir Kęszka Asystent DIAK wraz z ks. proboszczem dr Krzysztofem Niciejewskim. Ksiądz Sławomir w homilii wskazał Polaków, którzy swym uporem i mądrością wywalczyli Wolność dla Ojczyzny. Po eucharystii p. Emilia Piechota świadek II wojny światowej podzieliła się wspomnieniem o bł. Franciszku Stryjasie. Świeckim katechecie, który przygotowywał dzieci do I Komunii Św za co został skazany na śmierć. Często odbywało się to w lasach i na łąkach ponieważ Kościoły były zamknięte, a sakrament Komunii Św. został udzielony w Kaliszu w parafii św. Gotarda. Następnie przeszliśmy do Domu Katolickiego im. bł. Władysława Mączkowskiego, w którym zasiedliśmy do stołu biesiadnego. Po wzmocnieniu ciała od Hymnu rozpoczęliśmy śpiew pieśni i piosenek patriotycznych przy akompaniamencie muzycznym. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście p. Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, p. Wiceburmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Paweł Błaszczyk, p. Dariusz Smółka – przedstawiciel Referatu Kultury Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, p. Emilia Piechota, przedstawiciel miejscowej Szkoły p. Elżbieta Nowak, prezes DIAK prof. Zbigniew Trybuła wraz z zarządem, prezesi i przedstawiciele parafialnych oddziałów AK oraz parafianie. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą ks. Skargi za Ojczyznę i błogosławieństwem ks. proboszcza. Pani prezes Akcji Katolickiej podziękowała gościom i parafianom za przybycie i wspólny śpiew, którym oddaliśmy Pamięć i Hołd walczącym za naszą Wolność.

 

 Więcej zdjęć w Galerii

Spotkanie ze Świętymi.

         W Wigilię Wszystkich Świętych , 31 października 2017 r., dzieci z naszej parafii przebrały się za świętych i po Mszy Świętej przedstawili ich życiorysy. Stroje wszystkich dzieci były ciekawe i bardzo pomysłowe. Pojawili się mało znani święci, o których mało kto z nas słyszał. Tegoroczne spotkanie ze świętymi poszerzyło naszą wiedzę o Świętym Iwo – patronie adwokatów czy Świętej Imeldzie – patronce dzieci przystępujących do I Komunii Świętej. Podziękowania należą się również rodzicom, którzy bardzo zaangażowali się w przygotowanie strojów. Na koniec ks. proboszcz obdarował dzieci słodkim upominkiem.

 

Więcej zdjęć w Galerii

Poświęcenie różańców

     W niedzielę,8 października 2017 roku na Mszy Świętej o godz. 11.00 uczniom klasy III , przygotowującym się do pierwszej Komunii Świętej ks. Proboszcz Krzysztof Niciejewski poświęcił różańce. Skierował do nich kilka słów pytając na wstępie , czym jest różaniec i jak powinniśmy go odmawiać? Zapytał dzieci czy widziały kiedykolwiek witraż i co jest potrzebne aby można było zobaczyć co on przedstawia? Odpowiedziały po namyśle, że światło. Właśnie do witraża porównał ks. Proboszcz modlitwę różańcową, aby rozważać tajemnice różańcowe, odkrywać wydarzenia zbawcze potrzebne jest Światło- Pan Jezus. Trzeba spoglądać na każdą tajemnicę poprzez Jezusa Chrystusa.


Więcej zdjęć w galerii

 

Poświęcenie tornistrów

W niedzielę , 17 września 2017 roku zostały uroczyście poświęcone tornistry uczniom klasy I szkoły podstawowej, rozpoczynającym nowy rok szkolny. Na zakończenie Mszy Świętej o godz. 11.00, ks. proboszcz Krzysztof Niciejewski poświęcił przybyłym pierwszoklasistom tornistry oraz przybory szkolne.

Pamiątką tego wydarzenia pozostanie dziesiątka różańca ofiarowana przez proboszcza wszystkim pierwszakom, która posłuży im już w najbliższym czasie podczas nabożeństw różańcowych w październiku.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy: by pilnie uczyli się, mieli wielu kolegów i koleżanek, poznawali życie i działalność Pana Jezusa, pogłębiali swoją wiarę oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień nauki w szkole.

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

Odpust Parafialny

10 września 2017 roku obchodziliśmy w naszej parafii odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Święto Narodzenia NMP przypada 8 września, jednak główne uroczystości zostały zwyczajowo przeniesione na niedzielę, aby wierni parafianie mogli jak najliczniej w nich uczestniczyć. Kaznodzieją odpustowym był w tym roku ks. Paweł Filipiak, proboszcz parafii Chlewo (koło Grabowa), który przewodniczył sumie odpustowej oraz procesji Eucharystycznej dookoła kościoła. W procesji wzięła udział asysta zorganizowana przez mieszkańców Fabianowa, ministranci oraz dziewczynki sypiące kwiatki, które utworzyły przepiękny dywan dla Pana Jezusa. W procesji uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni oraz kapłani z Dekanatu Ołobockiego.

 

 

Wprowadzenie ks. dra Krzysztofa Niciejewskiego na urząd Proboszcza Parafii pw. Narodzenia NMP w Ociążu

        Dnia 2 września 2017 roku na Mszy Świętej o godz. 18.00 w naszym kościele parafialnym, miało miejsce wprowadzenie na urząd proboszcza ks. Krzysztofa Niciejewskiego. Uroczystego wprowadzenia dokonał Dziekan Dekanatu Ołobockiego, ks. Kanonik Zbigniew Króczyński. W imieniu całej Parafii powitali nowego Proboszcza sołtysi okolicznych wsi, następnie przedstawiciele grup duszpasterskich ofiarowali symboliczne kwiaty. Na Mszy Świętej obecni byli również najbliżsi krewni ks. Proboszcza, wśród nich mama i bracia oraz ks. prał. Jan Andrzejczak, a także ks. prał. Jacek Plota, ks. kan. Adam Wawro, ks. prał. Tomasz Lenczewski i inni kapłani z dekanatu Ołobockiego, siostry zakonne oraz licznie zgromadzeni parafianie.

Księdzu Proboszczowi życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień posługi duszpasterskiej , zdroju łask Bożych oraz opieki Maryi – Patronki wszystkich kapłanów. Szczęść Boże!

 

 

Droga Krzyżowa


       Tradycją naszej parafii stało się uczestniczenie w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Niedzielę Palmową . 9 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 przeszliśmy ulicami naszej parafii, aby wsłuchać się w naukę płynącą z Krzyża. Nabożeństwu przewodniczył ks. proboszcz Włodzimierz Andrzejak, przedstawiciele poszczególnych stanów nieśli krzyż a rozważania prowadzili członkowie Akcji Katolickiej.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Niedziela Palmowa

      W Niedzielę Palmową , 9 kwietnia 2017 r. rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. W liturgii tego dnia wspominamy pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: ,, Hosanna Synowi Dawida : błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.” Uroczyste poświęcenie palm w naszej parafii miało miejsce przed Mszą świętą o godz. 11.00. Zebrani przy krzyżu misyjnym parafianie wysłuchali fragmentu Ewangelii , następnie udając się w procesji z palmami do kościoła. Procesję ubogaciła ogromna, kolorowa palma wykonana przez członków Eucharystycznego Ruchu Młodych .

 

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Rekolekcje Wielkopostne w Parafii

W dniach od 3 – 5 kwietnia 2017 r. przeżywaliśmy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Nauki rekolekcyjne wygłaszał ks. Marcin Nowicki, wikariusz z Kraszewic. W porannych spotkaniach rekolekcyjnych brały udział dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Ociążu. Dziękujemy ks. Marcinowi za głoszone nauki.

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

Misyjne Kolędowanie 2017

Każdego roku w ogólnopolskiej akcji "Kolędnicy Misyjni" dzieci z naszej parafii zwracają uwagę na problem swoich rówieśników w jednym z krajów i wspierają tam projekty misyjne. Tym razem na pomoc czekają dzieci w Tajlandii, zwłaszcza te, które nazywamy „niewidzialnymi”. 7 stycznia 2017 roku , od godz. 10.00 wyruszyło 5 grup Kolędników Misyjnych, aby podzielić się z nami radosną nowiną o Narodzinach Dzieciątka Bożego.

 

Kolędnicy misyjni zostawili w naszych domach na pamiątkę gwiazdę wpisaną w kwiat. To gwiazda nadziei i wdzięczności.

Nadziei, -bo nawiązuje do Betlejemskiej Gwiazdy, która prowadziła Mędrców ze Wschodu do Zbawiciela. Mędrcy zawierzyli i ujrzeli spełnienie Bożych obietnic.

Wdzięczności, -bo nawiązuje do blasku Ewangelii, która „oświeca tych, którzy w mroku i cieniu śmierci mieszkają, a nasze kroki kieruje na drogę pokoju”. Obdarowani tym światłem jesteśmy posłani, by się nim dzielić z innymi.

Kształt kwiatu nawiązuje do Tajlandii i piękna tego kraju, który słynie z życzliwego uśmiechu i delikatności jego mieszkańców, a także do sposobu, w jaki powinna być przekazywana Ewangelia – z szacunkiem i uwagą, w duchu miłości.

Delikatny kwiat symbolizuje niewinność i bezbronność dziecka, które wymaga opieki i ochrony ze strony dorosłych. Jednocześnie przypomina o tysiącach dzieci w Tajlandii, których niewinność pozbawiona jest ochrony.

Kolędnicy misyjni są posłańcami Dobrej Nowiny i zaprosili nas do duchowej wymiany darów we wspólnocie Kościoła powszechnego. Zostając obdarowani przez kolędników , odwzajemniliśmy się życzliwością i otwartością, obdarowaliśmy ich rówieśników w Tajlandii, którym tak ofiarnie niosą swoją pomoc. Kolędnicy zostali przyjęci z zaufaniem i radością, wysłuchani z uwagą i troską, hojnie obdarowani nie tylko ofiarami złożonymi do puszek ale i słodyczami, które wynagrodziły im trud kolędowania w mroźny ale słoneczny dzień.

Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów dla kolędników.

Bóg zapłać!


Podsumowanie akcji kolędników odbyło się 8 stycznia na Mszy św. o godz. 11.00. 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Spotkanie opłatkowe

6 stycznia o godz. 15.00 w Sali Wiejskiej w Ociążu, odbyło się spotkanie opłatkowe. Ksiądz proboszcz zaprosił na wspólne kolędowanie członków wszystkich grup parafialnych: Akcji Katolickiej, Żywego Różańca, Służbę Liturgiczną, Eucharystyczny Ruch Młodych, Ministrantów, Akcję Charytatywną, Radnych i sołtysów wsi Ociąż i Fabianów. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i krótkim powitaniem przez ks. proboszcza Włodzimierza Andrzejaka .Wszyscy uczestnicy przełamali się opłatkiem , składając sobie życzenia świąteczne. Przy wspólnym kolędowaniu i bogato nakrytym stole miło płynął czas.

 


Więcej zdjęć w Galerii

 

Kolędnicy Misyjni – rozesłanie

       6 stycznia 2017 roku , na Mszy św. o godz. 11.00 miał miejsce w naszym kościele obrzęd rozesłania tzw. Kolędników Misyjnych. Jest to akcja prowadzona w naszej parafii od kilkunastu już lat, więc można powiedzieć , że wpisała się na stałe w nasze działania na rzecz potrzebujących dzieci w krajach misyjnych. Ksiądz Proboszcz na zakończenie Mszy św. udzielił błogosławieństwa na trudy drogi przybyłym kolędnikom, którzy mieli wyruszyć z kolędą do naszych domów następnego dnia , czyli 7 stycznia.  Otwórzmy drzwi naszych serc i domów szeroko aby przyjąć Kolędników Misyjnych.


Więcej zdjęć w Galerii

 

Roraty 2016.

       Roraty dobiegły końca, dzieci wytrwale przychodziły z lampionami na Mszę świętą roratnią – poświęconą Matce Bożej, oczekując pamiątki narodzin Zbawiciela, przygotowując się jak najlepiej na to spotkanie. Hasło tegorocznych rorat, układane przez dzieci głosiło : ,Idźmy i głośmy.” Wytrwali przyszli na ostatnie spotkanie roratnie z naklejonymi na planszę karteczkami tworzącymi właściwe hasło. Wszyscy otrzymali nagrody za wytrwałość w postaci książeczek o Bożym Narodzeniu . Również w tym dniu, do kościoła przybyli harcerze, przynosząc światełko betlejemskie , które przywiezione zostało z Betlejem aby wierni mogli zabrać je do swoich domów.

 

 Więcej zdjęć w Galerii

Poświęcenie medalików

8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Mszy świętej o godz. 18.00 miał miejsce kolejny etap przygotowania do Pierwszej Komunii św. dzieci klasy trzeciej naszej parafii. Ksiądz Proboszcz poświęcił medaliki, a rodzice uroczyście wręczyli je dzieciom, aby były dla nich drogowskazem na drodze życia.

 

Więcej zdjęć w galerii

 

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego.

       Dobiega końca Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii. W pierwszy piątek miesiąca grudnia , tradycyjnie na Mszę św. o godz. 18.00 przybyli członkowie rodzin , którzy w miesiącu listopadzie gościli w swoich domach obraz Jezusa Miłosiernego. Były to rodziny z Fabianowa z ulic: Osiedlowej , Leśnej i Szkolnej. W miesiącu grudniu i styczniu obraz będzie odwiedzał rodziny z Kwiatkowa.

 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

 

               Uroczystość Chrystusa Króla jest patronalnym  świętem Eucharystycznego Ruchu Młodych, Akcji katolickiej i służby liturgicznej ołtarza, dlatego z dumą i radośnie przyznajemy się, że Jezus Chrystus jest naszym Królem. 20 listopada 2016 roku w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata do grona członków Eucharystycznego Ruch Młodych zostali przyjęci nowi kandydaci. Podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 pięcioro dzieci złożyło uroczyście przyrzeczenia członka ERM, aby móc służyć Jezusowi jako Jego rycerze. Po złożonych przyrzeczeniach, ksiądz proboszcz nowo przyjętym nałożył żółte chusty – znak członka Eucharystycznego Ruchu Młodych.

         Na zakończenie Mszy Świętej wierni naszej parafii dokonali Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana , uznania panowania Chrystusa i poddania się Jego Prawu.

Więcej zdjęć w Galerii 

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego

W listopadzie , w pierwszy piątek miesiąca na Mszy świętej zgromadziły się rodziny z ulicy Szkolnej i Osiedlowej z Fabianowa, które w październiku przyjmowały w swoich domach Obraz Jezusa Miłosiernego. Jak każdego miesiąca na bocznym ołtarzu złożone zostały karty do kroniki nawiedzenia. W miesiącu listopadzie obraz przyjmą rodziny z ulicy Osiedlowej , Leśnej i Szkolnej w Fabianowie.

 

Spotkanie ze Świętymi.

       W wigilie Uroczystości Wszystkich Świętych w naszym kościele miało miejsce już po raz trzeci ,,Spotkanie ze Świętymi”. Dzieci przebrane za Świętych przybliżyły zgromadzonym na Mszy Świętej parafianom najważniejsze wydarzenia z życia oraz komu patronują. Na koniec ksiądz proboszcz obdarował wszystkich słodkim upominkiem i pamiątkowymi obrazkami.

Więcej zdjęć w galerii

 

DZIEŃ PAPIESKI 9 PAŹDZIERNIKA

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu pod kierunkiem pani katechetki Sabiny Stasiak i pani Jolanty Wieleby, przygotowali i przedstawili przed Mszą świętą o godz. 11.00, montaż słowno – muzyczny z okazji przypadającego w tym dniu, XVI Dnia Papieskiego pod hasłem ,,Jan Paweł II-bądźcie świadkami Miłosierdzia”. Słowa Świętego Jana Pawła II, Jego czyny i świadectwa Miłosierdzia wobec innych , na nowo odżyły w naszej pamięci. Całość ubogaciły wiersze o Miłosierdziu, przebaczaniu i czynieniu dobra- mimo wszystko -oraz pieśni i piosenki religijne.

 

 

Więcej zdjęć w galerii

Poświęcenie różańców

7 października, przed nabożeństwem różańcowym o godz. 17.30, zostały pobłogosławione różańce dzieciom przygotowującym się do pierwszej Komunii Świętej. Różaniec , to nie tylko pamiątka ale przede wszystkim zachęta do modlitwy różańcowej zanoszonej za wstawiennictwem Maryi do Boga.

Więcej zdjęć w galerii

 

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego

W pierwszy piątek miesiąca października , już tradycyjnie zgromadziły się na Mszy świętej o godz. 18.00 rodziny , które w miesiącu wrześniu przyjmowały w swoich domach Obraz Jezusa Miłosiernego. Na bocznym ołtarzy złożone zostały karty do kroniki nawiedzenia. W październiku obraz będą przyjmowały rodziny w Fabianowie z ulic; Szkolnej, Osiedlowej i Leśnej.Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych

        W niedzielę 18 września , na Mszy świętej o godz. 11.00 miało miejsce pobłogosławienie i poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych , które uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej przyniosły do kościoła. Po uroczystości poświęcenia, każde dziecko oraz młodzież otrzymało słodki upominek z racji przypadającego w tym dniu święta Świętego Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Nabożeństwo przy krzyżu w Fabianowie

           W środę 14 września przypadało Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Wieczorem po mszy świętej odbyło się nabożeństwo na skrzyżowaniu ulic Leśnej i Osiedlowej w Fabianowie z okazji dwudziestej rocznicy postawienia krzyża. Krzyż został w tym roku odnowiony przez mieszkańców ulicy Leśnej i Osiedlowej oraz zmienione zostało jego otoczenie.Po odmówionych modlitwach i uczcie duchowej mieszkańcy i goście wraz z proboszczem udali się do sali wiejskiej w Fabianowie , gdzie odbyło się wieczorne spotkanie przy muzyce.

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP

W dniu 11 września przeżywaliśmy główny odpust parafialny ku czci Narodzenia Najświętszej Maryji Panny w Ociążu. Mszy Świętej o godz. 12.15 przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Prałat dr Aleksander Gendera, proboszcz parafii pw Świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie. Po uroczystej Eucharystii nastąpiło poświęcenie ziarna siewnego, po czym wierni uczestniczyli w procesji eucharystycznej wokół świątyni, którą poprowadziły feretrony , chorągwie oraz dziewczynki sypiące kwiatki .


Więcej zdjęć w Galerii

 

 

 

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego

2 września 2016 roku - w pierwszy piątek miesiąca, zgromadziły się na Mszy Świętej rodziny z ulicy Środkowej i Słonecznej z Fabianowa, które w sierpniu gościły Obraz Jezusa Miłosiernego w swoich rodzinach. Na bocznym ołtarzu Jezusa Miłosiernego złożone zostały karty do kroniki nawiedzenia. W miesiącu wrześniu obraz przyjmą rodziny z ulicy Słonecznej i Szkolnej w Fabianowie oraz z ul. Wiejskiej w Ociążu.

 

 

Wakacyjne - integracyjne spotkanie ministrantów , członków ERM i ich rodziców z księdzem proboszczem.

 

21 sierpnia 2016 roku o godz. 16.00 odbyło się integracyjne spotkanie ministrantów, członków Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz ich rodziców z księdzem proboszczem. Spotkanie odbyło się w Sali Wiejskiej w Ociążu. Godzinę wcześniej rozpoczęto przygotowanie i nakrycie stołów do wspólnego biesiadowania. Stoły zapełniły się przygotowanymi przez rodziców i nie tylko -smakołykami oraz słodyczami, owocami i sokami ofiarowanymi przez ks. Proboszcza. Przy miłej zabawie, wspólnym śpiewie i rozmowach bardzo miło i szybko upłynął czas.

 

 

więcej zdjęć w Galerii

 

Procesja Fatimska.

Od maja do października, każdego 13 dnia miesiąca odbywają się w naszym kościele procesje fatimskie po Mszy św. wieczornej i nabożeństwie różańcowym. 13 sierpnia po raz kolejny wyruszyliśmy ze świecami i śpiewem na ustach za figurką Matki Bożej Fatimskiej dookoła kościoła.

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego

 

W sierpniu, w pierwszy piątek miesiąca na Mszy świętej zgromadziły się rodziny z ulicy Kaliskiej, Brzozowej i Środkowej z Fabianowa, które w lipcu przyjmowały w swoich domach Obraz Jezusa Miłosiernego. Jak każdego miesiąca na bocznym ołtarzu złożone zostały karty do kroniki nawiedzenia. W miesiącu sierpniu obraz przyjmą rodziny z ulicy Środkowej i Słonecznej w Fabianowie.

 

 

Poświęcenie pojazdów i kierowców z racji wspomnienia św. Krzysztofa

 

W niedzielę 24 lipca, w dniu poprzedzającym wspomnienie św. Krzysztofa- patrona kierowców i podróżujących, po każdej Mszy św. na parkingu przy kościele ks. Proboszcz święcił pojazdy. Ofiary złożone przez kierowców przeznaczone zostaną na zakup pojazdów dla polskich misjonarzy. Św. Krzysztof jest jednym z 14 wspomożycieli , patronuje pielgrzymom, flisakom, żeglarzom, kierowcom oraz jest patronem lekkiej śmierci.


 

 

 Instalacja nowego Proboszcza w Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu.

W niedzielę 3 lipca 2016 r. w kościele parafialnym w Ociążu, odbyło się uroczyste wprowadzenie ks. Włodzimierza Andrzejaka w urząd Proboszcza Parafii p.w. Narodzenia N.M.P w Ociążu. Przed rozpoczęciem Eucharystii, ks. Kanonik Sławomir Nowak , odczytał Dekret Biskupa Diecezji Kaliskiej – Edwarda Janiaka , którym mianował z dniem 1 lipca 2016 r. proboszczem naszej parafii z wszystkimi uprawnieniami w zakresie prawa powszechnego i diecezjalnego. Po odczytaniu Dekretu – ks. Kanonik Sławomir Nowak -dokonał uroczystego wprowadzenia w obowiązki proboszcza Parafii i przekazał mu władzę jaką prawo kościelne przyznaje proboszczowi, powierzył dobro duchowe dusz nowo objętej parafii oraz jej stan materialny- czyli kościół parafialny w Ociążu i kaplicę w Kwiatkowie.

Jako pierwsze powitały nowego proboszcza dzieci i ministranci składając na jego ręce kwiaty. Następnie głos zabrali przedstawiciele parafii, którzy witając nowego Proboszcza zapewniali, iż wierni będą go wspierać modlitwą powierzając się jego pasterskiej pieczy:

 


 

W naszej parafii dzień dzisiejszy jest uroczysty i wyjątkowy. W imieniu całej wspólnoty parafialnej Witamy Cię Serdecznie Nasz Księże Proboszczu. Życzymy Ci błogosławieństwa Bożego i mocy Ducha Świętego. W tym roku Miłosierdzia Bożego opieki jego Patronów Św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny, na każdy dzień Twojej posługi Kapłańskiej i życia osobistego. Pragniemy byś prowadził nasze serca do Chrystusa i Jego Matki.

Życzymy Ci Księże Proboszczu wytrwałości i odwagi w realizacji wyznaczonych celów. Pojawiające się przeszkody niech będą pokonywane łagodnością twego serca, miłym uśmiechem, naszą pomocą i modlitwą.

Niech Ludzie będą Ci jak Przyjaciele, byś spotkał ich tu Wiele. Powierzamy Ci naszą Parafię i Świątynię czuj się w niej gospodarzem mając na uwadze, że najpiękniejszym darem jest winnica życia, w której możemy pracować na co dzień.

Prosimy Cię bądź dla nas ojcem i przyjacielem - to razem na chwałę Boga dla dobra Parafii, jej mieszkańców i Ojczyzny zrobimy Wiele. Gdy będzie Ci trudno przywołaj słowa św. Pawła „Wszystko mogę w Tym, Który Mnie Umacnia” (Flp 4,13).

                                        


                                                                                                                                                                                                                                                                                   Szczęść Boże

                                                                                                                                                                                                                                                  Twoi Parafianie

 Ociąż,03.07.2016r.

Delegacje grup duszpasterskich dołączając się do powitania ofiarowały  symboliczne kwiaty .Nowy proboszcz odmówił Credo – Wierzę w Boga...- i złożył uroczyście przysięgę wierności sprawowania urzędu proboszcza, po czym rozpoczęła się Msza Święta, przed błogosławieństwem ks. Proboszcz podziękował za życzliwe przyjęcie i otrzymane kwiaty.

 

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego

 

1 lipca na mszy świętej pierwszopiątkowej zgromadziły się rodziny z ulicy Polnej, Zakrzewki i Ostrowskiej, które w miesiącu czerwcu przyjmowały w swoich domach peregrynujący Obraz Jezusa Miłosiernego. Na ołtarzu złożone zostały karty do kroniki nawiedzenia. W miesiącu lipcu obraz przyjmą rodziny z ulic Kaliskiej, Brzozowej i Środkowej w Fabianowie.

 

 

Pożegnanie Proboszcza Parafii Ociąż.

26 czerwca 2016 roku na Mszy Świętej o godzinie 13.00 miało miejsce uroczyste pożegnanie księdza Kanonika Rafała Sobieraja, który przez 16 lat był Proboszczem Parafii Ociąż. Dekretem ks. Biskupa otrzymał ks. Kanonik nominację do posługi w parafii Chrystusa Króla w Jarocinie. Ks. Dziekan Zbigniew Króczyński odczytał dekret po czym, podziękował za współpracę i wyraził słowa wdzięczności za posługę duszpasterską dla ks. Kanonika . Na uroczystości zgromadzili się licznie parafianie oraz przedstawiciele władz samorządowych w osobie pani Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Bożeny Budzik z zastępcą Burmistrza panem Zdzisławem Mielczarkiem.

 Czcigodny Księże Proboszczu!

 Księga Koheleta mówi:” Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina  na wszystkie sprawy pod niebem”, ale my Ociążanie nie wierzyliśmy, że ten czas tak szybko dosięgnie naszej parafii.

     26 czerwca 2016 roku z wielkim żalem i łezką w oku żegnaliśmy naszego Proboszcza  Księdza Kanonika Rafała, który odchodzi od nas, by pełnić posługę kapłańską w innej miejscowości.

     Kiedy myślą sięgniemy wstecz to pamiętamy, jak prawie 16lat temu przybył Ksiądz do naszej parafii w Ociążu, rozpoczynając pracę duszpasterską jako proboszcz. Od tej chwili  parafia zyskiwała wiele łask z daru Twego pięknego kapłaństwa, w wymiarze duchownym, jak i materialnym.

    Dzisiaj, po tylu latach, każdy z nas rozumie słowa: ”Żyj i pracuj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały ciebie.” My ślady pracy Księdza w parafii dostrzegamy wokół, a ślady pracy duszpasterskiej tkwią w naszych sercach.

    W pamięci mieszkańców wsi pozostanie Ksiądz jako kapłan, dzięki któremu nasz kościół parafialny i kaplica w Kwiatkowie odzyskały swój blask i wypiękniały. 

Dziękujemy
Księże Kanoniku za wszystkie lata pracy w naszej parafii.
Jak o królu Kazimierzu Wielkim mówiono:
,,
zastał Polskę drewnianą , a zostawił murowaną”,
tak o księdzu można powiedzieć
zastał parafę skromniutką, a zostawia kwitnącą,
nie tylko gospodarczo ale i duchowo.
Niech Bóg obficie wynagradza za całe dobro, które otrzymaliśmy przez Twoje ręce Księże Kanoniku.
Bóg zapłać.

Wdzięczni Parafianie

Ociąż 26 czerwca 2016 r.

 

 

 

PODZIĘKOWANIA  DLA  KS. PROBOSZCZA  KANONIKA  RAFAŁA SOBIERAJA ZA 16 LAT  PRACY  DUSZPASTERSKIEJ  W PARAFII OCIĄŻ .

 

 

Czcigodny Księże Kanoniku.

Święty Paweł mówił :

,,W każdym położeniu dziękujcie,

taka jest bowiem wola Boża

w Jezusie Chrystusie względem was”

Jako pierwsze niech popłyną podziękowania od najmłodszych parafian- dzieci przedszkolnych, szkolnych , Eucharystycznego Ruchu Młodych i ministrantów.

 

Drogi Księże Kanoniku
Dziękujemy Ci za twój trud i pracę

oraz ciepły uśmiech i cierpliwość.

za piękne słowa, kierowane do nas podczas homilii.

Życzymy Tobie,

by w dalszej drodze Twojego kapłańskiego posługiwania

towarzyszyła Ci Łaska Boża i moc Ducha Świętego,

która daje siłę do pokonywania wszelkich trudności;

byś nie przestawał cieszyć się życiem i napotkanymi ludźmi;

by Twoje serce przepełniała Miłość,

którą będziesz mógł się dzielić z potrzebującymi

i czerpać radość ze służby Bogu i bliźniemu.

Bóg zapłać!

Członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych


Księże Kanoniku


Jako uczniowie Zespołu Szkół w Ociążu, prosimy abyś przyjął naszą wdzięczność:


- Za ukazywanie gdzie odnaleźć Boga

- Za wskazówki jak być dobrym człowiekiem

- Za uśmiech na szkolnym korytarzu

- za każdy gest życzliwości,

Na nowej parafii życzymy Ci otwartości serc i serdeczności ze strony uczniów.

Niech prowadzi Cię Chrystus Zbawiciel!

 

Bóg zapłać

za wszystkie wspólnie spędzone chwile.

Ile słońc wiary w sercach zapaliłeś,
Ileś łez zgasił na cierpiącym licu,
Ile z dróg piekła w Niebo zawróciłeś,
Iluś zgromadził przy miłości Krzyżu…

 

Życzymy wielu otwartych serc w nowej Parafii,

które swą posługą, oddaniem i bezmiarem dobroci

poprowadzisz do Boga

 

Za wszystko

BÓG ZAPŁAĆ!

Ministranci

 

W imieniu okolicznych sołectw : Ociąża, Fabianowa i Kwiatkowa oraz grup duszpasterskich działających w naszej Parafii, podziękowanie złożył Sołtys wsi Ociąż , Radny Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pan Józef Marciniak

Grupy duszpasterskie Parafii ;

Akcja Katolicka,

Żywy Różaniec

Akcja Charytatywna

Pro Familia

Lektorzy

Krąg Biblijny

Szafarze nadzwyczajni

wręczyli na ręce Księdza Kanonika symboliczne Kwiaty, dołączając się do podziękowań.

 

 Zdjęcia z ostatniej mszy w kaplicy w Kwiatkowie

 Zdjęcia z mszy pożegnalnej w Ociążu

 

 

Drodzy Parafianie

 

Z dniem 30 czerwca kończę prawie 16-letnią posługę duszpasterską w tej parafii: pragnę serdecznie podziękować wszystkim parafianom za cierpliwość, wyrozumiałość, życzliwość, modlitwę, współpracę i pomoc, przepraszam wszystkich, których zraniłem czy zgorszyłem, proszę o modlitwę za mnie i życzliwe przyjęcie nowego proboszcza.


ks. Rafał Sobieraj

 

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2016

 

W czwartek 23 czerwca uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu wzięli udział we Mszy św Z podziękowaniem za miniony rok szkolny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę podczas rozpoczynających się wakacji

 

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Zakończenie przedszkola 2016

 

W poniedziałek 20 czerwca do kościoła przybyły dzieci z Publicznego Przedszkola w Ociążu, aby wraz z rodzicami i opiekunami podziękować za cały miniony rok. Podczas Mszy św. wszyscy uświadomili sobie po raz kolejny, że od dnia chrztu jesteśmy dziećmi Bożymi, a więc mamy Ojca w niebie. Po Mszy św. dzieci otrzymały dyplomy udziału w zajęciach z religii prowadzonych w przedszkolu przez Panią Katechetkę.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpust Świętego Antoniego

 

11 czerwca 2016 roku odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Św. Antoniego w naszej parafii. W tym dniu miał miejsce Kongres Dekanalny z udziałem kapłanów Dekanatu Ołobockiego .

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Odpust w Kwiatkowie

W piątek 3 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w kaplicy w Kwiatkowie przeżywaliśmy dzień odpustu. W tym dniu przypadał zarazem I piątek miesiąca – dzień wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy, zniewagi i obojętność. W tej intencji oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców Kwiatkowa sprawowana była Msza Św. Po jej zakończeniu wyruszyła procesja dokoła kaplicy po trasie pięknie ozdobionej wzorami utworzonymi z płatków kwiatowych – owoc mozolnej pracy zaangażowanych mieszkańców Kwiatkowa.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego

W pierwszy piątek czerwca na Mszy św. zgromadziły się rodziny z ulicy Zakrzewki, które w maju przyjęły peregrynujący Obraz Jezusa Miłosiernego. Dziękując za te odwiedziny złożyły na ołtarzu karty do Kroniki Nawiedzenia. Kolejne spotkanie w I piątek lipca; teraz Obraz nawiedzi rodziny z ul. Polnej, Zakrzewki i Ostrowskiej, a następnie parafian z Fabianowa: mieszkańców ul. Brzozowej, Południowej i Kaliskiej, którzy otworzą przed nim drzwi swoich domów i swoje serca.

 

Zakończenie Oktawy

 

W czwartek 2 czerwca, na zakończenie oktawy Bożego Ciała, znów wyruszyliśmy w procesji do 4 ołtarzy – tym razem ustawionych na terenie przykościelnym. Na zakończenie procesji znalazło się coś słodkiego dla dzieci komunijnych i sypiących kwiatki, dla ministrantów i członków Eucharystycznego Ruchu Młodych.

 

 

 

Dzień Chorego

Tradycyjnie w oktawie Bożego Ciała, w środę 1 czerwca, przeżywaliśmy parafialny Dzień Chorych. Podczas Mszy św. o godz. 9.00 wszystkim chorym i starszym został udzielony sakrament namaszczenia chorych, a po nabożeństwie chętni udali się do Domu Katolickiego na spotkanie przy stole przygotowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

 Więcej zdjęć w Galerii

 

Intencje Żywego Różańca na czerwiec

 

Intencja ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność.

Intencja ewangelizacyjna:Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.

Intencja parafialna: Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i obojętność członków parafii.

 

 

Boże Ciało

 

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, po Mszy św. o godz. 10.00 wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, które przygotowali rodzice dzieci komunijnych.

Wcześniej, z racji przypadającego w tym dniu Święta Matki, na zakończenie mszy św. dzieci komunijne wyśpiewały wzruszające podziękowanie dla rodziców, a zwłaszcza matek, za dar życia, miłość, wiarę i codzienną troskę.

 

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego

 

W piątek 6 maja, na Mszy św. zgromadziły się rodziny, głównie z ulicy Kościelnej, Parkowej i Torowej, które w kwietniu przyjęły peregrynujący Obraz Jezusa Miłosiernego. Dziękując za te odwiedziny złożyły na ołtarzu karty do Kroniki Nawiedzenia. Kolejne spotkanie w następny I piątek miesiąca.

 

Nabożeństwo fatimskie

 

W piątek 13 maja, we wspomnienie NMP Fatimskiej święto patronalne obchodziła Róża V Dzieci Fatimskich. Jednocześnie rozpoczęliśmy nabożeństwa fatimskie w ramach kolejnego roku przygotowania do 100. Rocznicy Objawień. Temat tego roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej: „Bóg jest miłosierny”, współbrzmi z trwającym Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia.

 

Pierwsza Komunia Święta

 

Uroczystość I Komunii Świętej przeżywało w naszej parafii w Niedzielę Zesłania Ducha Św.zaledwie dziesięcioro dzieci. Po południu, o godz. 16.00 odbyło się nabożeństwo majowe, zostały wręczone pamiątkowe obrazki i wykonane zdjęcia.

W czwartek 19 maja dzieci komunijne wraz z rodzicami udały się z dziękczynną pielgrzymką do sanktuarium Matki Bożej w Licheniu nawiedzając po drodze Bazylikę św. Józefa w Kaliszu.

 

 

 

Zdjęcia z pielgrzymki do Lichenia w Galerii

 

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

 

W sobotę 21 majadzieci klasy IV przeżywały I rocznicę Komunii Św. W procesji z darami przyniosły Jezusowi książeczki z obrazkami z I piątków miesiąca: niestety, zaledwie kilkoro z nich wypełniło w 100% prośbę Jezusa o wynagradzanie Jego Najświętszemu Sercu poprzez spowiedź i komunię św. wynagradzającą w 9 kolejnych pierwszych piątków miesiąca. Na pozostałe Pan Jezus ciągle czeka.

 

 

Nabożeństwa majowe

 

Tradycyjnie w niedziele i święta miesiąca maryjnego nabożeństwa majowe odbywają się przy figurach i kapliczkach na terenie naszej parafii. I tak: 1 maja na rozpoczęcie miesiąca maryjnego, w dniu wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika, zgromadziliśmy się przy figurze św. Józefa w Fabianowie; 3 maja przy figurze Matki Bożej w Kwiatkowie, gdzie z racji trwających „dni krzyżowych” odmówiono też modlitwy o dobre urodzaje; natomiast w niedzielę 22 maja nabożeństwo majowe odbyło się przy figurze Matki Bożej w Ociążu na zbiegu ulic Wiejskiej, Morawskiego i Środkowej.

 

 Więcej zdjęć w galerii

Nowy ołtarz i ambonka

 

W kaplicy w Kwiatkowie zostały ustawione nowy drewniany ołtarz i ambonka. W ten sposób dzieło modernizacji kaplicy dobiega końca, z wyjątkiem okien, w których pięknie wyglądałyby witraże, na które jednak parafii na razie nie stać.

 


 

Rajd do Kotłowa

 

Sekcja rowerowa Parafialnego Oddziału Akcji katolickiej rozpoczęła kolejny sezon organizując w niedzielę 1 maja rajd do Kotłowa. Z racji długości trasy – ok. 23 km, grupa 30 rowerzystów wyruszyła o godz. 8.00 z parkingu przy kościele, aby dotrzeć w godzinach przedpołudniowych do kościoła w Kotłowie – jednego z najstarszych na naszych ziemiach, bo sięgającego czasów Bolesława Krzywoustego, czyli początku XI wieku. Niestety parafia kotłowska w czasach najnowszych została dotknięta tragedią rozłamu. O historii tej dawnej i najnowszej oraz o teraźniejszości parafii i kościoła w Kotłowie opowiedział pielgrzymom ks. Prob. Adam Kosmała. Następnie rowerzyści udali się do Strzyżewa, gdzie w tamtejszej kaplicy rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa uczestniczyli w sumie odpustowej. Syci wrażeń duchowych i pięknych widoków uczestnicy rajdu wrócili po południu do domów.

 

 Więcej zdjęć w Galerii


Intencje Żywego Różańca

 

W ostatnią środę kwietnia odbyło się spotkanie formacyjne członków Żywego Różańca; zostały również podane intencje modlitwy całej wspólnoty na maj:

 ntencja ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.

 ntencja ewangelizacyjna:Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania Różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

 Intencja parafialna: Aby dzieci przyjmujące Pierwszą Komunię Św. i całe ich rodziny żyły na co dzień w łączności z Chrystusem Eucharystycznym.

 

 

 

1050. rocznica Chrztu Polski

 

W łączności z centralnymi obchodami Jubileuszu Chrztu Polski, w rocznicę chrztu księcia Mieszka – w czwartek 14 kwietnia, zgromadziliśmy się w kościele parafialnym na dziękczynnej Eucharystii odnawiając przymierze chrzcielne i dziękując Bogu za łaskę chrztu.

W piątek 15 kwietnia, odpowiadając na apel inicjatorów akcji „Koronka na Jubileusz”, zgromadziliśmy się o godz. 15.00 przy krzyżach na terenie naszej parafii odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji Ojczyzny.

Pamiątką Jubileuszu w naszych rodzinach będą domowe kropielnice rozprowadzane po Mszach św. z inicjatywy członków Akcji Katolickiej.

Niedziela Biblijna

 

Niedzielę Biblijną przeżywaliśmy w naszej parafii jako święto Domowych Kręgów Biblijnych w pierwszą rocznicę ich powstania. Po południu w kościele odbyło się wielkanocne nabożeństwo Drogi Światła: w Roku Świętym Miłosierdzia i Roku Jubileuszu Chrztu Polski była to Biblijna Droga Polskich Świętych przywołująca postaci polskich świętych i błogosławionych i ukazująca ich życie Słowem Bożym na co dzień.

Po nabożeństwie w Domu Katolickim odbyło się spotkanie lektorów, uczestników parafialnego i domowych kręgów biblijnych i wszystkich pragnących poznawać Pismo Święte.

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

 

Dzieci klasy III wkroczyły w ostatni etap na drodze do Pierwszej Komunii Świętej. W piątek po południu przystąpiły po raz pierwszy do sakramentu pokuty i pojednania, a w sobotę w obecności rodziców, rodziców chrzestnych i innych gości odnowiły przyrzeczenia chrzcielne. Za miesiąc po raz pierwszy przyjmą Jezusa do swego serca w komunii świętej.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Peregrynacja Obrazu

 

Po przerwie świątecznej wznowiona została peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii. Już w drugi dzień Świąt obraz został przeniesiony na Probostwo, gdzie rozpoczęło się całodobowe modlitewne czuwanie. Następnego dnia wieczorem, po Mszy św. w której uczestniczyła kolejna rodzina, Obraz został procesyjnie przeniesiony do następnego domu przy ul. Kościelnej. Dalsza trasa wędrówki Obrazu to ciąg dalszy ul. Parkowej i Torowej, a później ul. Środkowa i ul. Zakrzewki.

Na Mszę św. w pierwszy piątek kwietnia zaproszone zostały rodziny, które do tej pory przyjęły w swoich domach peregrynujący Obraz Jezusa Miłosiernego. Przedstawiciele tych rodzin złożyli na ołtarzu wypełnione karty Kroniki Nawiedzenia, która będzie upamiętnieniem tej inicjatywy, a chętne rodziny podjęły konkretne postanowienia jako owoc spotkania z Jezusem Miłosiernym w znaku Obrazu.

 

 

Przyrzeczenia Duchowej Adopcji

 

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeniesioną w tym roku z Wielkiego Tygodnia na poniedziałek 4 kwietnia, podjęliśmy dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Około 20 osób stanęło przed ołtarzem z zapalonymi świecami w ręku, aby zobowiązać się do trwającej 9 miesięcy modlitwy w intencji uratowania życia dziecka zagrożonego aborcją. To bardzo konkretny czyn miłosierdzia wobec tych, którzy sami obronić się nie mogą.

 

 

Adoracja w Roku Świętym

 

W wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w sobotę 2 kwietnia, trwaliśmy wieczorem w kościele na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Adoracja rozpoczęła się po Mszy św. wieczornej i trwała aż do Apelu. Okazja była szczególna: trwający Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i przypadająca w tym dniu rocznica odejścia do domu Ojca Jana Pawła II; po 11 latach powtórzyła się zbieżność dat i Świąt: 2 IV 2005 roku też była pierwsza sobota miesiąca oraz Wigilia Święta Miłosierdzia Bożego. Stąd podczas czuwania prowadzonego przez członków Akcji Katolickiej wsłuchiwaliśmy się w słowa Jezusa skierowane do siostry Faustyny oraz w teksty przemówień papieskich z pierwszej i ostatniej pielgrzymki do Polski. Modlitwę zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i modlitwą za Ojczyznę w roku Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski, a na zakończenie, jak w dniu odejścia Papieża, odśpiewaliśmy radosne Te Deum.

 

 

 

Intencje Żywego Różańca

 

 

 

W ostatnią środę marca odbyło się spotkanie członków Żywego Różańca; tematem konferencji było misterium paschalne w życiu Kościoła. Zostały również podane intencje modlitwy całej wspólnoty na kwiecień:

 

Intencja ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę.

 

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

 

Intencja parafialna: Aby każdy z naszej parafii był wierny Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

 

 

Triduum Paschalne

 

W Wielki Czwartek rozpoczęliśmy przeżywanie Triduum Paschalnego. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej – pamiątki ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa oraz umycia nóg Apostołom przez Jezusa, w procesji z darami przyniesione zostały do ołtarza skarbonki wielkopostne, a na zakończenie przedstawiciele grup duszpasterskich złożyli Księdzu Proboszczowi życzenia z okazji Święta Kapłanów.

W Wielki Piątek i Sobotę trwaliśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu. Dekoracja Grobu Pańskiego nawiązywała do przeżywanego Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski i Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia. Stąd postaci Mieszka i Dobrawy oraz promienie miłosierdzia tryskające z przebitego na krzyżu Serca Jezusa. Po południu w Wielką Sobotę członkowie zespołu charytatywnego udali się do rodzin parafii z darem serca – produktami żywnościowymi złożonymi przez parafian przybywających na poświęcenie pokarmów wielkanocnych.

Podczas Liturgii Wigilii Paschalnej obchodziliśmy w wymiarze parafialnym Jubileusz chrztu Polski odnawiając przyrzeczenia chrzcielne. Pamiątką Jubileuszu będzie w naszym kościele nowy pojemnik na wodę święconą stojący w czasie wielkanocnym w prezbiterium niedaleko chrzcielnicy, z którego parafianie mogą zaczerpnąć do swoich domów wodę święconą.

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

 

W Niedzielę Palmową zgromadziliśmy się przed Sumą przy krzyżu misyjnym przed kościołem, gdzie odbyło się poświecenie palm. Następnie upamiętniając uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy wyruszyliśmy w radosnej procesji do kościoła: na czele szli członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych z dużą palmą wykonaną wspólnie pod kierunkiem Pani Katechetki.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii


Po południu, po odśpiewaniu III części Gorzkich Żali, wyruszyliśmy z kościoła na Drogę Krzyżową ulicami parafii – w tym roku do krzyża w Kwiatkowie. Krzyż nieśli przedstawiciele poszczególnych stanów ze wszystkich wiosek, pomagali zaś strażacy. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody wielu Parafian wyruszyło w tę drogę z Jezusem Miłosiernym słuchając rozważań czytanych przez członków Akcji Katolickiej.

 

 

Więcej zdjęć w galerii

 

Rekolekcje szkolne

 

W poniedziałek, wtorek i środę w naszym kościele odbywały się rekolekcje szkolne dla uczniów Zespołu Szkół w Ociążu. „Nasze dziedzictwo” – to motto rekolekcji związane z 1050. rocznicą chrztu Polski. Zajęcia rekolekcyjne odbywały się w kościele i w szkole dzięki współpracy Dyrekcji oraz nauczycieli i wychowawców. Efekty pracy rekolekcyjnej klas młodszych można zobaczyć w kościele przed ołtarzem, a gimnazjaliści przedstawią je na forum szkoły.

 

Więcej zdjęć w Galerii 
Tu podaj tekst alternatywny