Home
Spis treści
Aktualności
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Wszystkie strony

 

 

 

 

 

 

Plejada Świętych w naszej parafii.


Radością napawa fakt, że coraz więcej dzieci angażuje się w wigilię Wszystkich Świętych w obchody – Plejady Świętych . To sprawia, że promowana jest radość życia, światła i dobroci – cechy katolickich świętych.

Plejada Świętych w naszym kościele miała miejsce 29 października 2021 r. i rozpoczęła się nabożeństwem różańcowym, następnie zgromadzone i przebrane dzieci  niosąc różaniec,  przeszły w radosnym orszaku.. Po zakończonej modlitwie różańcowej, każde dziecko zademonstrowało swój strój  i przedstawiło świętego za którego się przebrało.  Radośnie wyśpiewano   piosenkę . „Każdy święty chodzi uśmiechnięty” , a następnie  ksiądz proboszcz nagrodzić wszystkie dzieci, za co jesteśmy wdzięczni. Na koniec zrobiono wspólne zdjęcie do stworzenia niebiańskiej galerii.

,,Spotkanie świętych pozwala zgłębiać  dziecięcą wiedzę na temat życia świętych  i zafascynować się nimi”.

Dziękujemy rodzicom, którzy tak chętnie włączyli się w tegoroczną plejadę świętych, przygotowując przepiękne stroje. Kościół w tym dniu wypełniony był ,, Świętymi” i to bardzo licznie.

 

Dzień Papieski 2021 -,, Nie lękajcie się”- Niedziela , 10 października

Każdego roku w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolice Piotrową obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy w nauczanie Św. Jana Pawła II.

Właśnie w niedzielę, 10 października 2021 r. przypadał  XXI Dzień Papieski . Obchodom tegorocznego Dnia Papieskiego przyświecało hasło “Nie lękajcie się!” – słowa te św. Jan Paweł II wypowiedział w homilii inaugurującej jego pontyfikat 22 października 1978 roku na placu św. Piotra w Rzymie.

Młodzież z naszej szkoły włączyła się w obchody poprzez przygotowany montaż słowno- muzyczny pod tytułem,, Nie lękajcie się”, przedstawiając go społeczności lokalnej w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Ociążu o godz. 15.00.

 

Słuchając, przemierzyliśmy z bohaterami przedstawienia całą historię zbawienia, która to odkryła przed nami słabości i lęki postaci biblijnych takich jak: Mojżesz, Jonasz, Józef, Maryja czy Piotr. Historia życia każdej postaci kończyła się słowami Boga, ,, Nie lękaj się”. Mimo, że słowa ,, Nie lękajcie się ‘’zostały przez Jana Pawła II przypomniane 43 lata temu, nigdy nie straciły i nie stracą na aktualności. Warto do tych słów wracać i nigdy o nich nie zapominać. Nie bójmy się ! Odwagi!

S. Stasiak

 

Poświęcenie różańców.

Rozpoczęło się przygotowanie dzieci z klasy III do Pierwszej Komunii św.

Pierwszym ważnym momentem na drodze przygotowania do tego wydarzenia było poświęcenie różańców, które się odbyło w niedzielę 3 października 20201r., na Mszy świętej o godz. 11.00. Przy tej okazji Ksiądz proboszcz zachęcił wszystkie dzieci do udziału w nabożeństwach różańcowych dla dzieci, które w naszym kościele w dni powszednie rozpoczynają się o godz.16.30.

 

Odpust ku czci Narodzenia NMP

Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. U nas jest kościół i parafia Narodzenia NMP.


Święto naszej parafii przypada 8 września – jest to święto przypominające Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, w tradycji ludowej zwane świętem Matki Boskiej Siewnej. Uroczystości odpustowe zostały przeniesione na dzień 12 września 2021r. i rozpoczęły się uroczystą Mszą św. o godz. 12.

Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks.dr Łukasz Pondel, Ojciec Duchowny Seminarium Duchownego w Kaliszu.

Na zakończenie uroczystości odpustowych celebrans pobłogosławił ziarna przygotowane przez Akcję Katolicką. Poświęcone ziarna zabrali rolnicy do domów aby rozsiać na swoich polach.

 

Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla pierwszaków.

W środę 8 września 2021r. Msza święta sprawowana przez Ks. Proboszcza Eugeniusza Synowca o godz. 18.00 była szczególnie ważna dla każdego Pierwszoklasisty. Po kazaniu skierowanym specjalnie dla dzieci celebrans uroczyście poświęcił tornistry, książki i przybory szkolne najmłodszym uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu.. Pobłogosławił także pierwszaków, aby nauka nie była dla nich ciężarem i by Jezus oraz Jego łaska była z nimi wszędzie obecna: w szkole, na boisku, na podwórku czy na ulicy.
Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy, aby spotkali na swojej drodze mądrych i szlachetnych wychowawców, nauczycieli i katechetów, którzy oprócz niezbędnej wiedzy nauczą ich jak należy żyć, aby być mądrym, dobrym i szczęśliwym człowiekiem.

 

 

 

Sakrament Bierzmowania w Parafii - 7 września 2021.

 

We wtorek, 7 września 2021 r. podczas Mszy św. o godz. 16.00 w naszej parafii udzielono sakramentu bierzmowania młodzieży w liczbie 36. Szafarzem sakramentu był biskup diecezji kaliskiej Damian Bryl,

O godz. 16.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. Na samym początku przedstawiciele rodziców młodzieży bierzmowanej przywitali ks. biskupa i poprosili o udzielenie ich dzieciom sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Po Ewangelii ks. proboszcz poprosił ks. biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania. 

Po zakończeniu homilii nadszedł moment udzielenia sakramentu bierzmowania. Najpierw ks. biskup z wyciągniętymi rękami nad kandydatami  odmówił modlitwę.

Po niej szafarz namaścił Krzyżmem Świętym czoło każdego bierzmowanego.

Po Komunii św. młodzież wyraziła swoje podziękowanie: najpierw Bogu, następnie ks. biskupowi Damianowi, księdzu Proboszczowi Eugeniuszowi i ks. dr Krzysztofowi Niciejewskiemu – byłemu Proboszczowi , który to przygotowywał młodzież do sakramentu bierzmowania oraz wszystkim którzy pomogli im przygotować się do przyjęcia tego sakramentu i otaczali ich swoją modlitwą.

Każdy bierzmowany otrzymał jako pamiątkę tego wydarzenia Krzyż, Kompendium spowiedzi oraz pamiątkowy dyplom.

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

Rok szkolny pomimo obaw związanych z pandemią rozpoczął się 1 września 2021 roku . Ten dzień rozpoczęliśmy od udziału w uroczystej Mszy Świętej z zachowaniem reżimu sanitarnego - w Kościele Parafialnym pw Narodzenia NMP w Ociążu o godz. 9.30 , prosząc Pana Jezusa o błogosławieństwo na nowy rok szkolny 2021/2022. Eucharystia rozpoczęła się powitaniem przez delegację szkoły nowego Proboszcza parafii Ociąż, ks. kan. Eugeniusza Synowca. Po Mszy św. wszyscy uczniowie udali się do szkoły, by dowiedzieć się co czeka ich w nowo rozpoczętym roku szkolnym. Z radością czekamy na to, co przyniesie nam ten nowy rok szkolny!

Pani Dyrektor, nauczycielom i całej społeczności szkolnej życzymy owocnej, twórczej nauki, samych sukcesów, a przy tym wiele uśmiechu i radości!

Więcej zdjęć w galerii.

 

 

Symbole Światowych Dni Młodzieży w Kaliszu

30 sierpnia br. do Kalisza zawitały symbole Światowych Dni Młodzieży z 2016 roku - Krzyż Światowych Dni Młodzieży i ikona Maryi Ocalenia Ludu Rzymskiego .

Symbole ŚDM przyjechały do Kalisza z archidiecezji warszawskiej. Zostały powitane przez młodych przed bazyliką św. Józefa i wprowadzone do świątyni.Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta prowadzona przez księdza biskupa Damiana Bryla .

Symbole Światowych Dni Młodzieży są zaproszeniem do spotkania z Jezusem ukrzyżowanym i Jego Matką Maryją - mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas mszy św. w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu .

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Świętego Józefa odmówiony został akt zawierzenia młodzieży św. Józefowi.

Delegacja młodzieży naszej parafii również włączyła się w to niezwykłe wydarzenie, uczestnicząc we Mszy Świętej o godz.19.30.

 

 

POWITANIE NOWEGO PROBOSZCZA

 

W życiu każdej wspólnoty parafialnej są wydarzenia szczególne i ważne. Takim wydarzeniem niewątpliwie jest przybycie do parafii nowego proboszcza.

W niedzielę, 1 sierpnia 2021 r., podczas uroczystej sumy, odbyło się oficjalne powitanie ks. Eugeniusza Synowca, który dekretem Biskupa Damiana Bryla mianowany został nowym proboszczem naszej parafii. Dekret odczytał ks. Dziekan dekanatu Ołobockiego Ks. kan. zastąpił dotychczasowego proboszcza, ks. dr Krzysztofa Niciejewskiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 4 lata.

 

W imieniu parafii Proboszcza powitali przedstawiciele grup duszpasterskich działających w naszej parafii:

- Eucharystyczny Ruch Młodych,

- Ministranci,

- Sołtysi wsi Fabianów, Kwiatków i Ociąż,

- Akcja Katolicka,

- Matki Różańcowe,

- Lektorzy i Grupa Biblijna,

- Zespół Charytatywny i Pro-Familia,

- Margaretki,

- Szafarze,

- Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Fabianowa, Kwiatkowa i Ociąża,

- Ochotnicza Straż Pożarna z Ociąża i Kwiatkowa,

 

 

Drogi Księże Proboszczu

 

W dniu uroczystego przejęcia urzędu Proboszcza, pragniemy Cię w tej nowej roli serdecznie powitać i życzyć błogosławieństwa Bożego oraz mocy Ducha Świętego na każdy dzień. Niech nie zabraknie ludzkiej życzliwości i solidarnego wsparcia we wszystkich troskach i poczynaniach dla dobra wspólnoty parafialnej. Zapewniamy Cię, że możesz liczyć na naszą pomoc i należyte wsparcie.

 

Szczęść Boże!


Zdjęcia w galerii


 

Czas pożegnań i podziękowańBiblia mówi:

Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”

(Koh 3,1).

 

Był czas witania, a po czterech latach nastał czas pożegnania. To niełatwy moment dla nas wszystkich. I chociaż smutek wkrada się do serc, to św. Paweł radzi nam: 

W każdym położeniu dziękujcie,

taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”. (1 Tes 5,18).

Dzień 25 lipca 2021 r. był dla nas, parafian, dniem radosnym ale i smutnym. Parafianie przybyli do świątyni na mszę świętą o godz. 14.00, aby swoją obecnością podziękować odchodzącemu Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Niciejewskiemu za 4 lata jego posługi w parafii.

Po mszy świętej nadszedł czas życzeń ale przede wszystkim podziękowań – nawet najtwardsi mieli łzy w oczach.

Za lata duszpasterskiej posługi podziękowali księdzu Proboszczowi:

- Eucharystyczny Ruch Młodych,

- Ministranci,

- Sołtysi wsi Fabianów, Kwiatków i Ociąż,

- Akcja Katolicka,

- Matki Różańcowe,

- Lektorzy i Grupa Biblijna,

- Zespół Charytatywny i Pro-Familia,

- Margaretki,

- Szafarze,

- Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Fabianowa, Kwiatkowa i Ociąża,

- Ochotnicza Straż Pożarna z Ociąża i Kwiatkowa,

- Grupa Pszczelarzy z Fabianowa i Ociąża,

Po skończonej mszy świętej wszyscy zostaliśmy zaproszenia na kawę i słodki poczęstunek do Sali Wiejskiej w Fabianowie.

Również w kaplicy w Kwiatkowie po mszy św. o godz. 09.30 przedstawiciele wsi na czele z panią sołtys, podziękowali za lata posługi duszpasterskiej wręczając bukiet kwiatów.

Księże Krzysztofie, niech dobry Bóg czuwa nad Twoim życiem, darzy Cię zdrowiem, a Duch Święty niech obdarza Cię pełnią swoich darów przez długie lata. Niech Święty Krzysztof – Twój Patron, otacza Księdza swoją troskliwa opieką.

Bóg zapłać.

Teksty życzeń i podziękowań:

 

Czcigodny Księże Proboszczu.

Wszystkie dzieci pamiętają

o dniu Twego Święta,

i chcą Ci złożyć życzenia swoje.

Cóż życzyć będziemy w dniu Twego Imienia

To co nam mówi głos duszy i sumienia.

Zdrowia życzymy, dużo szczęścia,

Łaski Bożej i radości w kapłańskim stanie.

Żyj nam długo i zawsze wesoło,

niech smutek nigdy nie rani Twe czoło,

niech Bóg cię darzy Łaską Swą z nieba.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

jeszcze raz życzymy

i te skromne kwiaty

racz przyjąć, prosimy.

 

Kochany Księże Proboszczu!

 

Dziś nadeszło z Tobą rozstanie,

chwila taka, że łza się w oku kręci,

lecz choć odejdziesz do innej parafii

pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.

 

Pragnę powiedzieć dziś szczerze: „dziękuje”,

każdy z nas Tobie zawdzięcza wiele –

bo Ty do Boga nas prowadziłeś,

służąc Mu wiernie w naszym kościele.

 

Pasterzem nam byłeś na wzór Jezusa,

i tylko dobra swych „owieczek” chciałaś.

A choć czasem było Ci ciężko i smutno,

Chwaliłeś Boga – i nie narzekałeś.

 

Odchodzisz od nas, lecz bądź pewny tego,

że gdy za Tobą bardzo zatęsknimy,

to się zbierzemy i pojedziemy,

i w parafii św. Józefa w Kaliszu Cię odwiedzimy.


Zdjęcia w galerii 

Nabożeństwa majowe.

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej.

Słynne “majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w tradycje naszej parafii. Także w tym roku w każdą niedzielę, o godz. 19.00, parafianie licznie gromadzili się przy kapliczkach na terenie wsi Ociąż, Fabianów i Kwiatków, żeby modlić się poprzez śpiew Litanii Loretańskiej i pieśni maryjnych.


zdjęcia w galerii


Droga Światła (18 kwietnia 2021 r.)

W trzecią niedzielę wielkanocną mogliśmy uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Światła.

Droga Światła to wielkanocne nabożeństwo, wzorowane na Drodze Krzyżowej, w którym w czternastu stacjach – spotkaniach rozważamy to, czego doświadczyli uczniowie Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu: od tajemnicy pustego grobu, aż po Zesłanie Ducha Świętego.

Na początku od Paschału została zapalona świeca, która symbolizowała Maryję czuwającą z Kościołem na modlitwie.

Poszczególne stacje prowadzone były przez lektorów i członków Akcji Katolickiej. Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego i rozważania dotyczącego poszczególnych wydarzeń, od świecy maryjnej zapalali oni świeczki, które utworzyły świetlistą drogę do Chrystusa.

Więcej zdjęć w Galerii

 


Wielki Czwartek

 

 

 

Wielki Czwartek – to dzień ustanowienia przez Pana Jezusa Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.

W tym dniu, w czasie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, którą rozpoczęliśmy Triduum Paschalne, przedstawiciele poszczególne grup parafialnych ofiarowali kwiaty ks. Proboszczowi Krzysztofowi Niciejewskiemu i złożyli życzenia, aby każdy dzień był źródłem nowych sił i zapewniał, że Zmartwychwstały Pan jest pełen miłosierdzia i pokoju.

Po zakończonej Liturgii nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. ,,Ciemnicy”, czyli miejsca adoracji.

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej


 

Liturgia ostatniej niedzieli Wielkiego Postu łączy w sobie dwa wydarzenia: pierwszym jest wspomnienie uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem, natomiast drugim jest czytanie opisu Męki Pańskiej.

Tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy, które zostają poświęcone, a na początku najbardziej uroczystej Mszy św., odbywa się uroczysta i radosna procesja z palmami dookoła kościoła.

W tym roku jednak, podobnie jak w roku ubiegłym, z powodu obostrzeń sanitarnych nie uczestniczyliśmy w uroczystej procesji.

Pozostaje natomiast pamięć, pamięć nie tylko o wydarzeniach, które dokonały się dwa tysiące lat temu, a które uobecniane są w Liturgii, ale także pamięć o tym jaki sens ma to wszystko dla nas dzisiaj.

 

 

 

 

Poświęcenie książeczek

Modlitwa to spotkanie z naszym najlepszym Przyjacielem – Panem Bogiem. Na modlitwie możemy z Nim rozmawiać, nie tylko rano i wieczorem, gdy odmawiamy pacierz, ale w każdej chwili dnia. Możemy z Nim rozmawiać swoimi słowami albo skorzystać z modlitw znajdujących się w modlitewniku, czyli książeczce do nabożeństwa.

W niedzielę 31 stycznia 2021 roku , w czasie Mszy Świętej ksiądz Proboszcz dokonał poświęcenia książeczek, które mają stać się pomocą w modlitwie dla dzieci w ich przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

 Zdjęcia w Galerii

 

 

Wspólnota Żywego Różańca

 

Dnia dziewiętnastego grudnia 2020 roku w kościele Narodzenia NMP w Ociążu odbyła się uroczystość dwudziestolecia odnowienia parafialnej Wspólnoty Żywego Różańca.

W roku dwutysięcznym, z inicjatywy nowego proboszcza ks. Rafała Sobieraja, nastąpił dynamiczny rozwój tej Wspólnoty. Powstały nowe Róże, które w następnych latach otrzymały swoich patronów.

Od 2003 roku Matki Różańcowe prowadzą modlitwę różańcową w sobotę przed Mszą św. wieczorną i w niedzielę przed Sumą. Raz w miesiącu Wspólnota ma też spotkanie formacyjne. Obecnie w parafii jest osiem Róż Różańcowych

Z okazji jubileuszu dwudziestolecia, Wspólnota Żywego Różańca razem z obecnym Proboszczem, ks. Krzysztofem Niciejewskim ufundowała nowy sztandar Matki Bożej Różańcowej, który poświęcił obecny na tym wydarzeniu diecezjalny duszpasterz Wspólnot Żywego Różańca, ks. Alfred Berlak.

Zdjęcia w galerii

 

Święty Mikołaj

 

 

Święty Mikołaj jest jedną z najbardziej znanych postaci na całym świecie. Jak pamiętamy był biskupem Miry, która znajdowała się na terenie dzisiejszej Turcji. Święty Mikołaj potajemnie pomagał biednym i potrzebującym. Także w naszych czasach, szóstego grudnia, kiedy to przypada jego wspomnienie liturgiczne, dzieci – i nie tylko one – oczekują na prezenty i upominki.

 

Jednak rok 2020 okazał się trudny również dla św. Mikołaja. Choć nie pojawił się w naszym kościele parafialnym, jak to miał w zwyczaju robić w poprzednich latach, sobie tylko znanymi kanałami dostarczył słodki upominek dzieciom, które w niedzielę 6 grudnia uczestniczyły we Mszach Świętych. Dziękujemy Świętemu Mikołajowi za pamięć, trud i pokonanie przeciwności, z którymi przyszło Mu się zmierzyć.

Bóg zapłać!


Zdjęcia w Galerii

 

Poświęcenie medalików   06 XII 2020r.

Medaliki należą do tzw. sakramentaliów, które przynoszą owoce poprzez modlitwę własną czy też Kościoła. Każdy medalik powinien być poświęcony przez kapłana. Medaliki mają nam przypominać o Bogu, Maryi i rzeczywistości nadprzyrodzonej.

 

W niedziele, 6 grudnia 2020 r. na Mszy świętej o godz. 11.00,  dzieci z naszej parafii, które przygotowują się do Pierwszej Komunii św. uczestniczyły w obrzędzie poświęcenia medalików. W kazaniu do dzieci ksiądz Proboszcz porównał medalik do tarczy rycerskiej, która broni przed atakami przeciwników- w tym wypadku chodzi o obronę przed pokusami do zła.

Poświęcenie medalików było kolejnym – po poświęceniu różańców – wydarzeniem w trakcie przygotowania dzieci z klasy trzeciej do I Komunii św.

Zdjęcia w galerii

 

Uroczystość Chrystusa Króla

 

W niedzielę, 22 listopada 2020 r. obchodziliśmy Uroczystość Chrystusa Króla, która jest świętem patronalnym Eucharystycznego Ruchu Młodych, ministrantów, liturgicznej służby ołtarza i Akcji Katolickiej. Właśnie w tę niedzielę do ERM-u przyjęto kandydatów i nowych członków. Również grono ministrantów powiększyło się.

 

Kandydaci otrzymali poświęcone żółte chusty – zewnętrzną oznakę  przynależności do Eucharystycznego Ruchu Młodych. Natomiast dotychczasowi kandydaci zostali członkami ERM i otrzymali poświęcone krzyże – znak rycerstwa Jezusa Chrystusa. Tego dnia odbył się również obrzęd przyjęcia nowego ministranta. Cieszymy się z wyboru dzieci. Gratulujemy im, że zdecydowały się służyć Bogu obecnemu szczególnie w Eucharystii. Na koniec Ksiądz proboszcz podziękował rodzicom za świadectwo wiary wobec swoich dzieci.

Wam, nowi członkowie i kandydaci Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz ministranci, życzymy, abyście przez całe życie odpowiadali z serca Jezusowi: Zawsze i wszędzie!

Zdjęcia w Galerii

 

XX Dzień Papieski ,, Totus Tuus” 2020

 

Tegoroczny Dzień Papieski miał charakter wyjątkowy. Między innymi dlatego, że odbył się w okresie pandemii koronawirusa. Wyjątkowość tego dnia wynikała jednak przede wszystkim z tego, że obchodziliśmy go w roku setnych urodzin Jana Pawła II.

Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego były słowa „Totus Tuus”. Te słowa, pochodzące z „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, ks. Biskup Karol Wojtyła przyjął jako motto swojej biskupiej posługi, a potem stały się również zawołaniem całego jego pontyfikatu, po tym, jak kardynałowie wybrali go dnia 16 października 1978 roku na kolejnego następcę Świętego Piotra. „Totus Tuus” oznacza „Cały twój” i odnosi się do zawierzenia Bogu przez Maryję.

Jest już tradycją, że obchodom Dnia Papieskiego w naszej parafii towarzyszyło przedstawienie przygotowane przez uczniów naszej szkoły, przybliżające osobę i nauczanie Wielkiego Polaka – Świętego Jana Pawła II. W tym roku przygotowane ono zostało pod kierunkiem nauczycieli: Beaty Motyl, Sabiny Stasiak i Jolanty Wieleby oraz przy pomocy ks. Proboszcza Krzysztofa Niciejewskiego,

W niedzielę 11 października 2020 r. o godz. 15.00 mogliśmy więc przeżyć na nowo dzień radości i pamięci o Papieżu Polaku. Dziękujemy uczniom za poruszający spektakl o Wielkim Polaku, który jest również Patronem naszej szkoły.

 Zdjęcia  w galerii

 

 

Poświęcenie różańcówRóżaniec - skarb, który trzeba odkryć…

Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym…

Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia.

Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy”

                                                                                                                    (św. Jan Paweł II)

 

 

Rozpoczęło się przygotowanie dzieci z klasy III do Pierwszej Komunii św.

Pierwszym ważnym momentem na drodze przygotowania do tego wydarzenia było poświęcenie różańców, które się odbyło w niedzielę 11 października 2020 r., na Mszy świętej o godz. 11.00. Przy tej okazji Ksiądz proboszcz zachęcił wszystkie dzieci do udziału w nabożeństwach różańcowych, które w naszym kościele w dni powszednie rozpoczynają się o godz.17.30.

 Zdjęcia w Galerii

Odpust parafialny 13 września 2020r.


Uroczystości odpustowe z okazji patronalnego święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny miały miejsce w naszej parafii w niedzielę 13 września.

Sumę Odpustową o godz. 11:00  celebrował  ks. dr Marcin Załężny, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.


Ponieważ święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nazywane jest również świętem Matki Bożej Siewnej, ks. Rektor – zanim rozpoczęliśmy procesję eucharystyczną – pobłogosławił przygotowane ziarno, aby można było zabrać je do domów i zmieszać z ziarnem siewnym.

 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego.

W pierwszy czwartek września, Mszą Świętą o godzinie 18.00 dzieci i młodzież naszej parafii rozpoczęli nowy rok szkolny i katechetyczny. Wielu z nas zapamięta na wiele lat tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego, jakże inne od dotychczasowych. Bez uroczystego udziału społeczności szkolnej, bez radosnego gwaru dzieci przybywających na Mszę Świętą. Jedno co pozostało bez zmian to Eucharystia, wciąż ta sama, ten sam Jezus obecny w Najświętszej Ofierze, wypełniający nasze serca radością i nadzieją na lepszą przyszłość.

Po Mszy Świętej przybyłym licznie uczniom klasy pierwszej szkoły podstawowej ksiądz proboszcz poświęcił przyniesione tornistry wraz z ich zawartością. Każdy uczeń otrzymał od księdza proboszcza pamiątkę – breloczek z aniołkiem, który ma przypominać, że nad każdym dzieckiem cały czas czuwa Anioł Stróż.

 Więcej zdjęć w galerii


Rajd ministrantów i członków ERM

4 sierpnia 2020 roku ministranci, członkowie ERM z ks. Proboszczem i opiekunami udali się do Kaplicy św. Barbary w Szczypiornie. Historię kaplicy opowiedział w sposób bardzo interesujący ks. Jarosław Kołodziejczyk proboszcz parafii, na terenie której leży kaplica.

Kaplica została zbudowana ok. 1850 r. przez ówczesnych właścicieli Szczypiorna – Julię i Macieja Ordęgów, jako rodzinna kaplica grobowa. Następny właściciel majątku, Stefan Bronikowski, w roku 1906 rozbudował kaplicę, dobudowując prezbiterium i nawę główną. Począwszy od lat 60-tych XX w. do czasu wybudowania kościoła parafialnego Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Wrocławskiej 209, Kaplica św. Barbary pełniła funkcję tymczasowej świątyni parafialnej. Obecnie jest kaplicą filialną Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

Ten zabytkowy obiekt jest istotnym składnikiem materialnej historii dzielnicy Szczypiorno – dawnego podkaliskiego majątku ziemskiego i historycznej wioski o tej nazwie – jednego z wielu w tym regionie polskich dóbr ziemskich, które przyczyniły się do zachowania polskości, jak i rozwoju gospodarczego na przełomie wieków XIX i XX. Ze względu na wartości historyczne i artystyczne kaplica grobowa rodziny Ordęgów, obecnie kaplica św. Barbary wraz z otaczającym ją terenem zielonym została wpisana 26 sierpnia 2009 r. do rejestru zabytków.

Po zakończeniu zwiedzania udaliśmy się na przygotowany piknik. Pogoda nas nie rozpieszczała ale nie poddaliśmy się; na koniec udało się nawet zagrać w piłkę nożną! Dziękujemy organizatorom za przygotowanie miejsca i posiłku.

Więcej zdjęć w Galerii

Imieniny księdza Proboszcza


W sobotę 25 lipca 2020 roku ks. Proboszcz Krzysztof Niciejewski obchodził swoje imieniny. O godz. 18.00 była sprawowana Msza święta, w czasie której modliliśmy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Księdza Solenizanta. Po Komunii św. poszczególne delegacje złożyły ks. Solenizantowi życzenia imieninowe. Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował wszystkim za przybycie, modlitwę i złożone życzenia. Przy wyjściu z kościoła każdy został poczęstowany cukierkiem.

 Więcej zdjęć w galerii

 

 NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE13-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

OD MAJA DO PAŹDZIERNIKA

Z dalekiej FATIMY..

donośnie brzmi dzwon…”

 

Nabożeństwo Fatimskie nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fatimie, w Portugalii, gdzie w 1917 roku objawiła się trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Nabożeństwo to jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników.


Nabożeństwa Fatimskie rozpoczęliśmy w maju i będą odprawiane do października, zawsze trzynastego dnia miesiąca.

Przez modlitwę różańcową rozważamy życie i postawę Matki Bożej oraz Jej Syna , Wcielonego Jednorodzonego Syna Bożego, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i ofiarował swoje życie za nas na krzyżu.

Więcej zdjęć w galerii

 

Rocznica Pierwszej Komunii świętej

 

 

Ważne w naszym życiu wydarzenia, zwykliśmy upamiętniać poprzez obchodzenie ich rocznic. W kształtowaniu dojrzałej wiary takim istotnym wydarzeniem jest Pierwsza Komunia święta. Dlatego też dzieci klasy IV, w rok od pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii, świętowali jej rocznicę. W tym roku z powodu koronawirusa i panujących obostrzeń Msza święta rocznicowa przeniesiona została na 21 czerwca 2020 r.

 

 

Oktawa Bożego Ciała

 

Uroczystość Bożego Ciała przypada w czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Jest to jedno z dziesięciu najważniejszych świąt katolickich. Z tego powodu, przez kolejne osiem dni, zwane oktawą, trwają obchody głównego święta.


 

Podczas oktawy Bożego Ciała po Mszy św. odbywają się wokół kościoła procesje z Najświętszym Sakramentem. Jeszcze po wojnie w niektórych regionach Polski takie procesje odbywały się dwa razy w ciągu dnia: rano i wieczorem. Teraz odbywa się jedna procesja.

W czwartek po uroczystości Bożego Ciała kończą się ośmiodniowe obchody ku czci Najświętszego Sakramentu. Po procesji i błogosławieństwie eucharystycznym kapłan błogosławi przyniesione przez wiernych wianki splecione z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych.

Nasz udział w tych obchodach jest prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze bardziej jednoczy nas z Jezusem Chrystusem. Przyniesione wianki są symbolem ludzkiej pracy, którą uświęca zjednoczenie z Chrystusem Eucharystycznym.

 Więcej zdjęć w Galerii

Członkowie Żywego Różańca ze Skalmierzyc w naszej parafii.

W poniedziałek, 15 czerwca 2020 roku, gościliśmy w naszej parafii na Mszy świętej o godz. 18.00 pielgrzymkę rowerową ze Skalmierzyc. Przybyli do naszej parafii aby pokłonić się świętemu Antoniemu, który jest patronem jednej z róż Żywego Różańca, działającej na terenie parafii skalmierzyckiej.

Po zakończonej mszy św. i procesji eucharystycznej pielgrzymi wysłuchali historii kościoła w Ociążu, którą przedstawił ks. Proboszcz K. Niciejewski, a następnie udali się do pobliskiego Domu Katechetycznego, gdzie miało miejsce dalsze świętowanie – agapa.

Więcej zdjęć w Galerii

 

25 maj 2020r.

20 Rocznica Święceń Kapłańskich ks. Proboszcza Krzysztofa Niciejewskiego

 

 

Czcigodny Księże Proboszczu

Z okazji pięknego Jubileuszu 20-tej rocznicy Twoich święceń kapłańskich
  cała  nasza parafia składa Ci najserdeczniejsze życzenia. 
Życzymy Ci, drogi Księże Proboszczu,
aby Dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego.
Niech Jezus Chrystus, wraz z mocą przemiany chleba i wina,
daje Ci moc przemiany ludzkich serc.
Niechaj Najświętsza Maryja Panna, wstawia się za Tobą u Boga,
na dalsze lata sprawowania trudnych kapłańskich obowiązków.
Modlimy się o tę szczególną łaskę.
Niech to szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej
przyniesie zadowolenie, radość i satysfakcję
z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej.

 Szczęść Boże

 Zdjęcia w Galerii

 

Droga Światła

Tradycją naszej parafii stało się nabożeństwo Drogi Światła, które ma miejsce w Trzecią Niedzielę Wielkanocną.

Droga Światła to wielkanocne nabożeństwo, wzorowane na Drodze Krzyżowej, w którym w czternastu stacjach – spotkaniach rozważamy to, czego doświadczyli uczniowie Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu: od tajemnicy pustego grobu, aż po Zesłanie Ducha Świętego.

Na początku od Paschału została zapalona świeca, która symbolizowała Maryję czuwającą z Kościołem na modlitwie.

Poszczególne stacje prowadzone były przez lektorów i członków Akcji Katolickiej. Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego i rozważania dotyczącego poszczególnych wydarzeń, od świecy maryjnej zapalali oni świeczki, które utworzyły świetlistą drogę do Chrystusa.

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Poświęcenie książeczek

Kolejnym etapem w przygotowaniu dzieci klasy III do Pierwszej Komunii Świętej było poświęcenie przez ks. Proboszcza książeczek do nabożeństwa. Odbyło się ono 12 stycznia 2020 r. podczas Mszy Świętej o godz. 11.00.

Książeczki to dar ofiarowany dzieciom przez rodziców w czasie ich przygotowania do I Komunii Świętej.

Więcej zdjęć w Galerii

 

Parafialne spotkanie opłatkowe.

Opłatkowe spotkanie grup i wspólnot działających w naszej parafii miało miejsce 6 stycznia 2020r. Rozpoczęło się wspólną modlitwą poprowadzoną przez proboszcza parafii ks. Krzysztofa Niciejewskiego. W dalszej części wszyscy zebrani w ciszy i skupieniu wysłuchali Słowa Bożego mówiącego o narodzinach Dzieciątka Jezus, po czym nadszedł czas łamania się opłatkiem i składania życzeń. Atmosferę wieczoru wigilijnego przypomniało wspólne kolędowanie i występ solowy młodej parafianki oraz słodki poczęstunek przygotowany przez zebranych.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Misyjne kolędowanie

Piękne jest to, że już od wielu lat dzieci z naszej parafii – z Eucharystycznego Ruchu Młodych, ale nie tylko – dedykują swój czas, aby głosić Dobrą Nowinę od drzwi do drzwi i dzielić się radością z narodzenia Pana Jezusa.

Również w tym roku, 4 stycznia, w przeddzień Święta Objawienia Pańskiego, do naszych domów zawitali Mali Kolędnicy. Zbierali w tym roku ofiary na pomoc dla dzieci z Amazonii oraz zwracali uwagę na potrzebę troski o lasy i przyrodę.

W Święto Objawienia Pańskiego na Mszy Świętej o godz. 11.00 w procesji z darami zostały przyniesione do ołtarza skarbonki z zebranymi ofiarami. Kolędnicy zebrali 2068,00 zł, a za trud i poświęcony czas zostali przez ludzi dobrego serca obdarowani słodyczami.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za otwarcie drzwi i serc.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Spotkanie opłatkowe ERM i ministrantów

 

Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty,

pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty” – Jan Kasprowicz

 

 

Wspólnota ministrantów, Eucharystycznego Ruchu Młodych wraz z ks. Proboszczem spotkała się w sobotę 28 grudnia 2019 r o godz. 11.00 w Domu katolickim, aby dzielić się radością z Narodzenia Jezusa Chrystusa.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od powitania przez ks. Proboszcza i odczytania fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim, po czym zaśpiewaliśmy kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Następnie nadszedł czas na składanie sobie życzeń świątecznych i noworocznych, a także wzajemne dzielenie się opłatkiem.

Potem wszyscy usiedli do stołu, aby skosztować różnego rodzaju słodkości. Spotkanie umilił śpiew kolęd. Nie zabrakło prezentów dla ministrantów i członków ERM oraz dla księdza proboszcza. Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą.
Zdjęcia w galerii

 

Spotkanie Kolędowe przy żłóbku 2019

W czwartek, 26 grudnia 2019 roku, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Ociążu o godz. 15.00 odbyło się spotkanie kolędowe przy żłóbku. Do wspólnego śpiewania kolęd i radosnego przeżywania narodzin Jezusa Chrystusa zaprasza co roku nasz proboszcz ks. Krzysztof Niciejewski.

 

Wspólne śpiewanie przeplatane było solowymi występami dzieci i dorosłych oraz rozmową przy żłóbku. Wszystkie dzieci zostały na koniec obdarowane przez ks. Proboszcza upominkami.

Takie spotkanie to doskonały sposób na podtrzymywanie staropolskiej tradycji śpiewania kolęd i przekazywania jej następnym pokoleniom.

 Więcej zdjęć w galerii

 

 

Rozesłanie Kolędników Misyjnych

Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia 2019 roku, po Mszy Świętej o godz. 11.00, ks. Proboszcz Krzysztof Niciejewski pobłogosławił dzieci, które 4 stycznia 2020 roku odwiedzą nasze domy. Kolędnicy przedstawią wtedy przygotowaną wcześniej scenkę kolędową i zbierają ofiary, tym razem na pomoc dzieciom w Amazonii.

Zdjęcia w Galerii

 

Roraty 2019 z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim

 

Takiego prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat” – mówił o kard. Wyszyńskim Jan Paweł II.

Tegoroczne Roraty przeżywaliśmy pod hasłem „Radujcie się, Pan Jest Blisko”

 

 

Uczestnicząc codziennie w roratach, poznawaliśmy osobę i życie kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, który zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020 roku.

Po Mszy św. śpiewaliśmy piosenkę roratnią, która w tym roku szczególnie przypadła dzieciom do gustu, a następnie dwoje dzieci, wyłonionych przez losowanie, zabierało do domu obrazek ze Świętą Rodziną. Dzieci razem z najbliższymi w modlitwie powierzały siebie i swoje rodziny Panu Jezusowi, Maryi i św. Józefowi. Obrazki wracały następnego dnia do kościoła, aby kolejne dzieci mogły zabrać je do domu.

W piątek 20 grudnia odbyły się ostatnie roraty. Dzieci, które uczęszczały na Roraty przyniosły ze sobą wypełnione plansze a w nagrodę otrzymały upominki od ks. Proboszcza. Dziękujemy!

Zdjęcia w Galerii

 

 

Poświęcenie medalików. 15 grudnia 2019 r.

W niedzielę 15 grudnia na Mszy Świętej o godz. 11.00 ks. Proboszcz pobłogosławił medaliki dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej. W homilii dzieci dowiedziały się czym jest i jak działa sumienie, a także w jaki sposób można je kształtować. Drugim tematem poruszonym dziś w homilii było Pięć warunków sakramentu pokuty. Dzieci mogły je poznać, a wszyscy zgromadzeni – w przededniu Spowiedzi Adwentowej w naszej parafii – przypomnieć.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Wizyta Świętego Mikołaja

Już od kilku lat na specjalne zaproszenie księdza proboszcza do naszej parafii przybywa Święty Mikołaj aby spotkać się z dziećmi. Także w tym roku, 6 grudnia, przybył na spotkanie po Mszy Świętej roratniej o godz. 18.00 z workami pełnymi prezentów. Radość dzieci była ogromna. Może tylko ci najmłodsi okazywali lęk, ale rodzice pomogli im go przezwyciężyć. Dziękujemy Święty Mikołaju za przybycie i prezenty, zapraszamy do nas w przyszłym roku.

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

MEDIA W OCIĄŻU - OCIĄŻ W MEDIACH

 

Dnia 25 listopada 2019 roku, miała miejsce transmisja Mszy św. z Kościoła Parafialnego Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu.

 

 

 

 

Poniżej linki do relacji z tego wydarzenia:

Telewizja Internetowa Dom Józefa

- Retransmisja video Mszy św.
- Audycja Mój Wieczernik - rozmowa z przedstawicielami grup duszpasterskich

Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej

- Galeria zdjęć z wydarzenia
- Audycja Mój Wieczernik - rozmowa z przedstawicielami grup duszpasterskich


Zapraszam do zapoznania się z tymi relacjami oraz do odwiedzenia naszego Kościoła Parafialnego.
Możliwość zwiedzania kościoła po uprzednim zgłoszeniu:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
62 762 20 56

 Święto patronalne Eucharystycznego Ruchu Młodych

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata obchodziliśmy w tym roku 24 listopada. Podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 byliśmy świadkami wręczenia członkom Eucharystycznego Ruchu Młodych legitymacji oraz krzyży, kolejnych znaków przynależności do najmłodszej grupy duszpasterskiej działającej w naszej parafii. Członkowie, którym wręczono legitymacje odbyli roczną formacje duchową, natomiast krzyże otrzymali ci członkowie, którzy ukończyli 15 lat i są w ERM-ie od trzech, czterech lat. Wszyscy wspólnie złożyli przyrzeczenie umiłowania Jezusa w Eucharystii, naśladowania Go w dobroci, posłuszeństwie, cierpliwości, ofiarności i czystości.


W godzinach popołudniowych, jak to jest już w tradycji naszej parafii, spotkaliśmy się na wspólnym świętowaniu, przy suto nakrytym stole, zabawach i quizach.

Zdjęcia w Galerii


Wieczór Patriotyczny.

W dniu 16 listopada 2019 roku członkowie Akcji Katolickiej naszej parafii zorganizowali Wieczór Patriotyczny pt ,,Przerwany Marsz”. W uroczystości wzięli udział: ks. Sławomir Kęszka, który odprawił Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Robert Lis, Starosta Ostrowski Paweł Rajski z małżonką, poseł na sejm Tomasz Ławniczak, sołtysi wsi Ociąż i Fabianów, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu Grażyna Kucharska oraz delegacje Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z różnych stron naszej Diecezji.

Dzień 11 Listopada to bardzo ważna data dla wszystkich Polaków, to Święto które upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Dlatego też chcieliśmy w uroczysty sposób celebrować to radosne wydarzenie, oddając cześć tym, którzy walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny. Dla Polaków Bóg, Honor i Ojczyzna stanowiły i stanowią wartości cenniejsze niż życie. Wszyscy byli bardzo wzruszeni, śpiewając pieśni patriotyczne i słuchając przygotowanego programu .

Więcej zdjęć w galerii

 

Spotkanie ze Świętymi – październik 2019 rok.

 

    W przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych, 31 października miało miejsce w naszym kościele Spotkanie ze Świętymi. Po Nabożeństwie różańcowym i Mszy Świętej, która rozpoczęła się o godzinie 18.00, przebrane dzieci prezentowały wybranych przez siebie Świętych. Wśród plejady Świętych znaleźli się: św. Archanioł Gabriel, św. Józef z Nazaretu, św. Zyta, św. Hiacynta, św. Matka Teresa z Kalkuty, św. Szymon Apostoł, bł. Zbigniew Strzałkowski i inni, których historię życia wszyscy obecni na spotkaniu mogli poznać lub sobie przypomnieć. Dzieci były bardzo dobrze przygotowane i w większości bez problemu odgadywano imiona świętych. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali od ks. Proboszcza słodki upominek. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu strojów i krótkiej historii z życia Świętego.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

 

Poświęcenie różańców 2019r.


 

      Jednym z etapów na drodze przygotowania dzieci do przyjęcia I Komunii św. jest poświęcenie różańców. Dzieci z naszej parafii, które w maju przyszłego roku przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa do swego serca, uczestniczyły w obrzędzie poświęcenia różańców w niedzielę 27 października 2019 roku, w czasie Mszy św. o godz. 11.00. W kazaniu skierowanym do zgromadzanych dzieci ks. Proboszcz Krzysztof Niciejewski ukazywał piękno i owocność modlitwy różańcowej. Podkreślił również, że w modlitwie różańcowej, razem z wypowiadanymi słowami, możemy zaangażować również wyobraźnię, dzięki której stajemy się uczestnikami wydarzeń, o których mówią poszczególne Tajemnice różańcowe.

Zdjęcia w Galerii

 

 


Zakończenie Uroczystości Fatimskich

Dnia 13 października 2019 roku mieszkańcy naszej parafii po raz ostatni w tym roku zgromadzili się na nabożeństwie fatimskim. O godz. 18.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa, po której licznie zgromadzeni wierni wyruszyli w procesji wokół kościoła za figurą Matki Bożej Fatimskiej, śpiewając pieśni maryjne.

z

Zdjęcia w Galerii

 


XIX Dzień Papieski - ,,WSTAŃCIE, CHODŹMY!”

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski. W tym dniu łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II.

W niedzielę 13 października 2019 roku, już po raz dziewiętnasty zgromadziliśmy się w kościele, aby pochylić się nad nauczaniem naszego Wielkiego Polaka Świętego Jana Pawła II. W tym roku przeżywamy go pod hasłem ,,WSTAŃCIE CHODŹMY!”. Wyjątkowość tego Dnia Papieskiego polega na tym, że przeżywamy go w roku, w którym Kościół powszechny i Kościół w Polsce przeżywa 100-lecie urodzin Jana Pawła II.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu przygotowali montaż słowno-muzyczny, który przypomniał nam nauczanie Jana Pawła II, szczególnie te słowa, które kierował do młodzieży. Całość przeplatana była ulubionymi pieśniami Papieża takim jak: ,,Barka” czy ,,Abba Ojcze” .

Zdjęcia w Galerii

 

 

Koncert organowy w kościele w Ociążu

W sobotę 21 września 2019 roku podziwialiśmy piękne brzmienie organów w naszym kościele. W ubiegłym roku instrument został poddany gruntownemu remontowi, a teraz mogliśmy doświadczyć owoców tych prac. Koncert poprowadził dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kaliszu, pan dr Krzysztof Niegowski, a oprócz niego zagrali także Alicja Gutaj i Eryk Chmielarski, z tegoż Studium. Wykonawcy dostarczyli nam niezapomnianych wrażeń oraz wydobyli z wnętrza organów nieodkryte do tej pory brzmienia.

Dziękujemy!

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

,,Polska pod Krzyżem”

14 września 2019 r.

 

Dzień 14 września to w Kościele święto Podwyższenia Krzyża Świętego, ustanowione na pamiątkę dnia, w którym św. Helena odnalazła relikwie Drzewa Krzyża. Największa zaś część tej relikwii, przywieziona do Polski, znajduje się w sanktuarium Święty Krzyż, na górze o tej samej nazwie.

Celem inicjatywy modlitewnej ,,Polska pod Krzyżem”, która miała miejsce 14 września 2019 r., było zaproszenie wszystkich Polaków do osobistego nawrócenia i powrotu do Pana Boga .

W łączności z tym wydarzeniem, wierni naszej parafii spotkali się na wspólnej modlitwie w naszym kościele parafialnym. Modlitwę rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu połączoną z różańcem; następnie była Msza św., a po niej – na cmentarzu przykościelnym – odprawiliśmy Drogą Krzyżową, której rozważania oparte były na słowach bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Zdjęcia w Galerii

 

 

Odpust ku czci Narodzenia NMP, 8 września 2019 r.

W dzień Narodzenia NMP, 8 września, przeżywaliśmy w naszej parafii Uroczystość Odpustową. Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Krzysztof Piotr Kowalik, biblista Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Uroczystość zakończyliśmy procesją eucharystyczną wokół kościoła, poprzez którą wyraziliśmy publicznie naszą wiarę.

Więcej zdjęć w Galerii

 

Poświęcenie tornistrów uczniów klasy pierwszej

 

W czwartek, 5 września 2019 roku, na Mszę św. wieczorną przyszły do naszego kościoła parafialnego dzieci, które kilka dni wcześniej rozpoczęły przygodę ze szkołą. Pierwszaki z wielkim skupieniem uczestniczyły we Mszy św., a na zakończenie spotkania ks. Proboszcz pobłogosławił przybory szkolne, które przyniosły w pięknych i kolorowych tornistrach. Każde dziecko otrzymało również figurkę aniołka, która ma przypominać, że przez całe życie każdemu z nich towarzyszy Anioł Stróż.


Więcej zdjęć w Galerii


 

Parafialna Pielgrzymka na Jasną Górę

27 sierpnia 2019

 

We wtorek 27 sierpnia, o godz. 6.00 wyruszyliśmy na parafialną pielgrzymkę co Częstochowy.

Po drodze, co jest już naszą tradycją, zatrzymaliśmy się w pewnym dobrym miejscu, aby skosztować jeszcze lepszego sernika.

Na Jasną Górę dotarliśmy nieco przed godz. 10.00. Na początku był czas na modlitwę indywidualną, zwiedzanie.

O 11.00 rozpoczęła się Msza św w Kaplicy Cudownego Obrazu. Po niej – w malowniczej Kaplicy Różańcowej – uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej.

Po skończonym Nabożeństwie był czas na obiad, jak również – dla chętnych – wspinaczka na jasnogórską wieżę.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze jedno miejsce prowadzone przez oo. paulinów, Sanktuarium Pana Jezusa Pięciorańskiego w Wieruszowie. Miejsce to urzekło nas swoim duchowym pięknem.

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

 

Wakacyjny wyjazd historyczno – rekreacyjny ministrantów

i członków Eucharystycznego Ruchu Młodych

 

Dnia 8 sierpnia Mszą św. o godz. 8.00 rozpoczęliśmy nasz wakacyjny wyjazd. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Bazyliki św. Józefa w Kaliszu. Tam zapoznaliśmy się z historią powstania Obrazu św. Rodziny oraz wydarzeniami, które dały początek Kaplicy ufundowanej przez Księży byłych więźniów obozu w Dachau. Następnie udaliśmy się przed obraz Świętej Rodziny, gdzie zostaliśmy zawierzeni opiece św. Józefa. Kolejnym punktem było zwiedzanie Osady Piastów na Kaliskim Zawodziu. Zaglądaliśmy do chat, zobaczyliśmy przedmioty którymi się posługiwano na roli, w domowych i obejściach a także zaprzyjaźniliśmy się ze zwierzętami hodowlanymi a szczególnie z kózkami. Ostatnim etapem był klub Jeździecki w Chełmcach. Tam – przy ognisku, pieczeniu kiełbasek i jeździe na koniach oraz wyprawie pieszej przez las, pola i łąki – miło i szybko upłynął nam czas. Dziękujemy księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Niciejewskiemu za zorganizowanie miłego wypoczynku.


Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Rajd Rowerowy Szczury -Górzno – Gutów

28 lipca 2019 r

 

W niedzielne popołudnie, dnia 28 lipca, pokaźna grupa ok. sześćdziesięciu osób z parafii Ociąż, wyruszyła na pierwszy w tym roku rajd rowerowy. Trasa podzielona była na cztery etapy. Pierwszy miał swój finisz w kościele parafialnym w Szczurach, gdzie miejscowy ks. Proboszcz przybliżył nam historię tej pięknej świątyni. Drugi etap zakończył się w Górznie, gdzie również mogliśmy nawiedzić – nie mniej piękny jak poprzedni – kościół parafialny, a potem w cieniu kilku drzew pokrzepiliśmy się herbatą, kawą i smacznymi produktami cukierniczymi, przygotowanymi wcześniej przez uczestniczki rajdu. Zwieńczeniem trzeciego etapu był teren przy pałac w Gutowie, gdzie mogliśmy z bliska zobaczyć kilka zwierząt, z których najbardziej towarzyska okazała się lama. Nasz rajd zakończyliśmy pod gościnnym dachem Świetlicy wiejskiej w Fabianowie, przedłużając przy stole radość tego dnia.

 

Więcej zdjęć w Galerii


 

 

 

Więcej zdjęć w galerii

 

 

 

 

 

 


Imieniny księdza Proboszcza

25 lipca 2019r. z okazji imienin księdza proboszcza Krzysztofa Niciejewskiego, po Mszy Świętej w Jego intencji godz. 18.00 , przedstawiciele grup duszpasterskich działających w naszej parafii złożyli życzenia solenizantowi.

 

Drogi Księże Krzysztofie

Z okazji imienin składamy Tobie serdeczne życzenia, by Dobry Bóg udzielał Ci łaski: wiary, nadziei i miłości oraz by obdarzał Cię zdrowiem i siłą, abyś, jako Kapłan, dzielnie dążył do celu i ciągle na nowo odkrywał dar i sens powołania. Życzymy, Byś umocniony Matczyną opieką Najświętszej Maryi Panny, Bożymi łaskami i darami Ducha Świętego prowadził nas i siebie ku niebu.

 

Z pamięcią w modlitwie

parafianie

 Więcej zdjęć w Galerii

 


Odpust w Kwiatkowie

 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest świętem patronalnym (dniem Odpustu) Kaplicy w Kwiatkowie.

Tego dnia, od kilku już lat, mieszkańcy Kwiatkowa przystrajają obejście świątyni pięknymi kompozycjami kwiatowymi, które wyrażają przede wszystkim tajemnicę Serca Pana Jezusa i Eucharystii.

W tym roku Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Jakub Ubysz-Piasecki, wikariusz ze Stawiszyna. W czasie Mszy św. poświęcony został obraz św. Jana Pawła II i św. s. Faustyny. Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za ten piękny dar dla kaplicy.

Więcej zdjęć w Galerii

 

 


Dzieci I komunijne u stóp Matki Bożej róży Duchownej w Gostyniu.

 

W czwartek, 23 maja 2019 roku, grupa dzieci pierwszokomunijnych z rodzicami i babciami oraz księdzem proboszczem udała się na pielgrzymkę dziękczynną do Gostynia, na Świętą Górę. Po przybyciu na miejsce, zwiedzaliśmy Sanktuarium Matki Bożej i podziemia Bazyliki. Następnie, o godz. 10.00, rozpoczęła się Msza Święta, w której uczestniczyliśmy wraz z innymi grupami dzieci pierwszokomunijnych. Czas wolny przeznaczony był na zakup pamiątek i lekki posiłek (kawa, herbata i ciastko) oraz wspólny obiad. 

Z Gostynia udaliśmy się na zwiedzanie Cichowa – Soplicowa, czyli miejsca, w którym znajdują się zachowane elementy z planu do zdjęć „Pana Tadeusza”. Folwark Soplicowo to drewniane budynki, stajnie, stodoły, lamus, spichrz i kurnik, Zosiny ogródek i stary sad, porykujące krowy, szczypiące trawę koniki, dostojnie przechadzający się bocian i gdaczące kury. Bliski kontakt z przyrodą, ze zwierzętami, był dla wszystkich interesującym przeżyciem, a niektórzy z nas mogli gościć na własnej ręce lądującego lub startującego jastrzębia.

 

Więcej zdjęć w Galerii


102 rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie.

Od maja do października, każdego trzynastego dnia miesiąca, po Mszy św. wieczornej, odbywają się w naszym kościele Nabożeństwa fatimskie. Po modlitwie różańcowej, w której prosimy Boga o miłosierdzie dla świata, wychodzimy na procesję, podczas której, idąc ze świecami za figurką Matki Bożej Fatimskiej, śpiewamy pieśni Maryjne.


Również w poniedziałek, 13 maja 2019 roku o godz. 18.00 wierni zgromadzili się na Mszy Świętej aby rozpocząć tegoroczne wieczory fatimskie w parafii.

 Więcej zdjęć w Galerii


Droga Światła – 5 maja 2019 r.

Droga Światła to nabożeństwo, które jest jakby kontynuacją Drogi Krzyżowej. Ostatnią stacją Drogi Krzyżowej jest Złożenie Ciała Pana Jezusa w Grobie, natomiast pierwszą stacją Drogi Światła jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa. W kolejnych stacjach tego nabożeństwa, rozważane są fragmenty Ewangelii i Dziejów Apostolskich opisujące spotkania Zmartwychwstałego Pana z Apostołami i uczniami. Ostatnia – czternasta stacja – to Zesłanie Ducha Świętego. Uczestnictwo w tym nabożeństwie pomaga bardziej otworzyć się na Tajemnicę Paschalną i głębiej doświadczyć obecności Zmartwychwstałego Pana.


Od kilku już lat w naszym kościele Droga Światła jest odprawiana w trzecią Niedzielę Wielkanocną – Niedzielę Biblijną – o godz. 15.00.

W tym roku rozważania kolejnych stacji czytane były przez członków Parafialnej Akcji Katolickiej.

Więcej zdjęć w Galerii


Wielki Czwartek

 

W Wielki Czwartek rozpoczynają się obchody największych chrześcijańskich Świąt – Świąt Wielkanocnych. Tego dnia wieczorem odprawiona została w naszym kościele parafialnym Msza św. Wieczerzy Pańskiej, która upamiętnia wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Dzień ten jest pamiątką ustanowienia przez Pana Jezusa dwóch sakramentów – Eucharystii i kapłaństwa. Przed zakończeniem obrzędów przedstawiciele grup parafialnych złożyli księdzu proboszczowi życzenia z okazji święta kapłanów.

Ostatnim punktem liturgii pierwszego dnia Triduum Paschalnego było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji, który ukazuje w sposób symboliczny miejsce modlitwy Jezusa w ogrodzie Oliwnym.

 Więcej zdjęć w Galerii


Parafialna Droga Krzyżowa

W piątą Niedzielę Wielkiego Postu, 7 kwietnia 2019 r., po nabożeństwie Gorzkich Żali, które rozpoczęło się o godz. 15.00, wyruszyliśmy z modlitwa i śpiewem na ulice naszej parafii, aby uczestniczyć w plenerowej Drodze Krzyżowej. Licznie zgromadzeni parafianie wysłuchali rozważań, odczytanych przez członków Akcji Katolickiej, a krzyż między stacjami nieśli mieszkańcy poszczególnych wiosek oraz członkowie grup duszpasterskich, młodzież i dzieci.

 

Więcej zdjęć w Galerii


Pielgrzymka Młodych na Górę Krzyża Jubileuszowego w Niedzielę Palmową

Z inicjatywy św. Jana Pawła II Niedziela Palmowa obchodzona jest w Kościele jako Spotkanie Młodych i jako wyraz solidarności z młodzieżą całego świata. Spotkania te mają być też źródłem świadectwa wiary i radości jaką daje przyjaźń z Jezusem.

Miejscem takich spotkań w naszej Diecezji jest Góra Krzyża Jubileuszowego – najwyższe wzniesienie Wielkopolski – na terenie Parafii Parzynów. Po raz pierwszy młodzież na Górę Krzyża pielgrzymowała w 2000 r. Wtedy ks. Biskup Stanisław Napierała dokonał poświęcenia stalowego krzyża, który został tam wzniesiony.

Dnia 14 kwietnia 2019 roku na obchody XXXIV Światowego Dnia Młodzieży udali się także kandydaci do bierzmowania z naszej parafii. Na początku młodzież z kapłanami ze Stowarzyszenia „Tratwa” poprowadziła spotkanie ewangelizacyjne, połączone ze świadectwami uczestników tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Punktualnie o godz. 15.00 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył ks. Bp Łukasz Buzun.

A na koniec każdy mógł się orzeźwić herbatą i posilić smaczną grochówką.

Więcej zdjęć w Galerii

 

Niedziela Palmowa

 

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Jej pełna nazwa brzmi „Niedziela Palmowa Męki Pańskiej”, gdyż w tym dniu rozważamy dwa wydarzenia: uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, a jako Ewangelię czytamy Mękę naszego Pana wg opisu jednego z Ewangelistów synoptycznych. Tego dnia wierni naszej parafii przynieśli do kościoła palmy, symbol odradzającego się życia. W procesji dookoła kościoła wyróżniały się dwie duże palmy. Jedną z nich przygotowali jak zawsze członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych a drugą wykonały – po raz pierwszy – członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Ociąża i Fabianowa.Szkolne Rekolekcje Wielkopostne

 

W Mocy Ducha Świętego” – pod takim hasłem odbyły się tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej szkole; trwały one od 13 do 15 marca.

Nauki rekolekcyjne w kościele głosił ks. Piotr Woźniak z Krotoszyna. Równolegle w szkole trwały – prowadzone przez nauczycieli – zajęcia na temat owoców Ducha Świętego. Starsi uczniowie poznawali to zagadnienie na podstawie życiorysów wybranych świętych. Uczniowie klas I – III poznali życie dzieci z Fatimy, m.in. poprzez zapoznanie się z filmem na temat objawień Matki Bożej, a później wyraziły zdobytą wiedzę w postaci prac plastycznych.

Spotkania tak w kościele jak i w szkole pokazały nam, że warto ponosić wyrzeczenia dla Pana Boga, dobra wspólnego i własnego.

Więcej zdjęć w Galerii


Wprowadzenia Obrazu Św. Józefa

 

W Wigilię Uroczystości Świętego Józefa, 18 marca, mieliśmy w Parafii w Ociążu niezwykłe wydarzenie. Było to wprowadzenie do naszego kościoła obrazu św. Józefa Kaliskiego. Obraz jest wierną, choć nieco pomniejszoną, kopią pierwowzoru z Polskiego Nazaretu.
Pomysł umieszczenia obrazu św. Józefa w naszym kościele zrodził się w trakcie trwania Roku Św. Józefa i podjęty został przez osoby z naszego parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, które również ufundowały ten obraz.

Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią o godz. 18.00. Przewodniczył jej Wikariusz Biskupi ks. prał. Andrzej Latoń, który wygłosił również homilię. Na zakończenie Mszy św. ks. Proboszcz Krzysztof Niciejewski zawierzył całą parafię opiece Opiekuna Zbawiciela.

Po Mszy św., chór pod kierownictwem Jakuba Tomalaka zaśpiewał Akatyst ku czci św. Józefa, którego słowa przybliżyły uczestnikom postać tego wielkiego Patrona Kościoła Świętego. Do tej pięknej uroczystości przygotowywaliśmy się przez Nowennę do Św. Józefa.

Natomiast wstępem, niejako preludium, do tego wydarzenia była wizyta – 12 marca – przedstawicieli naszej parafii, wśród których byli też członkowie Akcji Katolickiej, w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Tam w czasie Mszy św. o godz. 18.00 obraz poświęcił ks. prał Jacek Plota, Kustosz Kaliskiego Sanktuarium.

 

Więcej zdjęć w Galerii

Spotkanie karnawałowe 2019

W niedzielę 10 lutego 2019 roku o godz. 15.00 w Domu Katolickim odbyło się spotkanie karnawałowe dla członków Eucharystycznego Ruchu Młodych, ministrantów i wszystkich, którzy chcieli wziąć udział w tym wydarzeniu. Niedzielne popołudnie upłynęło na doskonałej zabawie, grach sprawnościowych i quizach z zakresu wiedzy religijnej. Straty energii, poniesione w podczas zabaw i gier, uczestnicy uzupełnili przy suto zastawionych stołach. Zabawa była doskonała, za co dziękujemy zarówno dzieciom jak i rodzicom, którzy pomogli nam w przygotowaniu smakołyków. Dziękujemy!

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Kolędnicy Misyjni 2019


W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, na Mszy św. o godz. 11.00, miało miejsce rozesłanie do naszych domów Kolędników Misyjnych. W sobotę 12 stycznia, sześć grup dzieci wyruszyło do naszych domów aby podzielić się z nami radosna nowiną o Narodzeniu Jezusa..

Tegoroczne z serca złożone datki zostaną przekazane przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci na rzecz cierpiących najmłodszych mieszkańców Rwandy i Burundi. Pilnej opieki potrzebują tam dziećmi osierocone, które straciły bliskich z powodu wojny i chorób, m.in. AIDS. Powszechnym i dotkliwym problemem jest też społeczne odrzucenie dzieci niepełnosprawnych. Trafiają one na ulicę, stając się ofiarami handlu, niewolnictwa lub innego rodzaju przestępczości.


Kolędnicy misyjni spotkali się z otwartością i hojnością mieszkańców naszej parafii, którzy obdarowali ich również słodyczami. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie a rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów dla kolędników.

Bóg zapłać!

Zdjęcia w Galerii

 

Wizyta Świętego Mikołaja.

 

Dnia 6 grudnia Kościół wspomina Św. Mikołaja – biskupa z Miry, znanego również jako Mikołaj z Bari. Ten święty katolicki i prawosławny jest patronem rybaków, marynarzy, flisaków, dzieci, panien, więźniów, studentów, cukierników, pielgrzymów, notariuszy.

Już od kilku lat na zaproszenie księdza proboszcza do naszej parafii przybywa święty Mikołaj, aby spotkać się z dziećmi. Przybył również i w tym roku, aby – po zakończonej Mszy Świętej roratniej – obdarować dzieci wspaniałymi prezentami.

 

 

 

 

 

Uroczystość Chrystusa Króla – 25 XI 2018 r.

 


 

W Uroczystość Chrystusa Króla, która jest Świętem Patronalnym Akcji Katolickiej, Eucharystycznego Ruchu Młodych i Liturgicznej Służby Ołtarza, podczas Mszy Świętej o godz. 11.00, do grona ERM dołączyło troje nowych członków, którzy złożyli uroczyście przyrzeczenia. Następnie do grona ministrantów zostało przyjętych dwóch chłopców, którym – po modlitwie błogosławieństwa – uroczyście nałożono strój liturgiczny.

Tego samego dnia przeżywaliśmy w naszej parafii Niedzielę Powołań i gościliśmy kleryka Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Wspólnie modliliśmy się o wytrwanie w powołaniu dla kapłanów oraz prosiliśmy o nowe, liczne, gorliwe i święte powołania. Obecny na Mszy świętej kleryk podzielił się z nami świadectwem działania Pana Boga w jego życiu. Radość z powodu obecności kleryka w naszej parafii stała się jeszcze większa, gdy przyjął on nasze zaproszenie na wspólne popołudniowe świętowanie, ucząc nas nowych zabaw.

Po południu , o godz. 15.00, na wspólnym świętowaniu i zabawie, spotkali się w świetlicy wiejskiej w Ociążu, członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych i Liturgicznej Służby Ołtarza wraz z rodzicami. Na zabawach o wymiarze nie tylko rozrywkowym, ale i edukacyjnym pod względem religijnym brały udział nie tylko dzieci, ale i rodzice.

Zdjęcia w GALERII

 

 

Poświęcenie książeczek

Modlitwa to spotkanie z naszym najlepszym Przyjacielem - Panem Bogiem. Na modlitwie możemy z Nim rozmawiać, nie tylko rano i wieczorem, gdy odmawiamy pacierz, ale także w każdej chwili dnia. Możemy z Nim rozmawiać swoimi słowami albo skorzystać z modlitw znajdujących się w modlitewniku, czyli w książeczce do nabożeństwa. 

Kolejnym etapem w przygotowaniu dzieci klasy III do Pierwszej Komunii Świętej, było poświęcenie i wręczenie książeczek do nabożeństwa. Odbyło się ono w niedzielę, 19 listopada, po Mszy św. o godz. 11.00.

Zdjęcia w Galerii


 

 


Śpiewam Mojej Ojczyźnie – Wieczór z Pieśnią Patriotyczną

 

       Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Ociążu każdego roku w listopadowy sobotni wieczór organizuje takie spotkanie, by oddać cześć i chwałę Niepodległej i jej Bohaterom. Eucharystię w intencji Ojczyzny sprawował ks. dr Sławomir Kęszka asystent DIAK i ks. proboszcz dr Krzysztof Niciejewski, którą poprzedziła modlitwa różańcowa. Ksiądz proboszcz przywitał zgromadzonych gości, sympatyków AK i parafian. W homilii ks. asystent Sławomir przedstawił historię odbudowy państwa polskiego po 123 latach niewoli było to wydarzeniem przełomowym wysiłkiem wielu Polaków i trud ofiar poniesiona na frontach pierwszej wojny światowej. Aktywne działania dyplomatyczne i tęsknota za wolną Ojczyzną doprowadziły do narodzenia się II Rzeczpospolitej wskazał na liderów Ojców Niepodległości  Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, ks. Wacław Bliziński. Osoby te reprezentowały różne poglądy polityczne różnili się przynależnością społeczną i religijną urodzili się pod różnymi zaborami, zjednoczyli się wobec nadrzędnego celu Niepodległości. W działaniach żołnierzy i ludzi świeckich wspierała wiara i oddanie Pasterzy Kościoła. Po zakończonej Eucharystii prezes oddziału powitała kapłanów, którzy dziś przez modlitwę, formację umacniają naszą wiarę, by razem budować Wolność i Niepodległość bo dla każdego po Bogu powinna być najważniejsza Piękna, Dumna, Ziemia Polska.


 

         W tą wielką uroczystość wpisała się 26 letnia praca dla Małej Ojczyzny pani Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożeny Budzik, gdzie podziękowaliśmy za pracę i współpracę. Na uroczystości obecny był pan starosta Paweł Rajski, Burmistrz Elekt Jerzy Łukasz Walczak oraz radni, obecni byli poprzednia prezes DIAK dr Elżbieta Kałuża – Maniewska wraz z zarządem. Śpiew pieśni rozpoczęliśmy od Hymnu Narodowego, następnie przedstawiono montaż słowno – muzyczny pt. „Moją Ojczyzną Polska” w książce Marii Dąbrowskiej pt. Marcin Kozera urodzony na emigracji w Anglii chłopiec długo miał wątpliwości kim jest chociaż mówił po Polsku i czuł w sercu, że jest Polakiem. Wyznał na lekcji Polska jest proszę pana ja jestem Polakiem. Zaprezentowano wiersze Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima i Bełzy o Ojczyźnie. Do śpiewu pieśni patriotycznych i biesiadnych akompaniowała Kapela Furmany po czym dała swój koncert. Śpiewem pieśni Rota zakończyliśmy spotkanie mając na myśli, że o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość.

 

Maria Wawrzyniak

Zdjęcia w Galerii


 

Spotkanie ze świętymi


,,Modlić się, to nie znaczy wiele mówić, ale wiele kochać” – św. Teresa z Lisieux

Dnia 31 października 2018, w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych kolejny już raz odbyło się w naszej parafii spotkanie ze świętymi.

Najpierw, na Eucharystii, doświadczyliśmy rzeczywistego spotkania z Bogiem we wspólnocie aniołów i świętych, którzy łączą się z nami w uwielbianiu Boga.

Następnie, dzięki zaangażowaniu dzieci oraz ich rodziców, mogliśmy spotkać świętych i błogosławionych.

Odpowiednie stroje z atrybutami ukazywały postacie świętych, a prezentowane życiorysy przybliżały ich życie, będąc jednocześnie podpowiedzią dla odgadujących, o kogo chodzi.

Mogliśmy więc zobaczyć zarówno dobrze znanych niebian (np. św. Ojciec Pio, Najświętsza Maryja Panna), jak i takich, których rozpoznanie sprawiło trochę trudności (np. św. Jerzy, św. Jan Antoni Farina).

Więcej zdjęć w Galerii

 

DIECEZJALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY EUCHARYSTYCZNEGO RUCHU MŁODYCH DIECEZJI KALISKIEJ

W sobotę 27 października 2018 roku z racji Roku Świętego Stanisława Kostki Patrona Polski, w Parafii  pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Rozdrażewie, odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu Młodych Diecezji Kaliskiej, w którym uczestniczyli również członkowie ERM z naszej parafii.

Na spotkanie przybyli młodzi z różnych strona naszej diecezji w liczbie ok. 200 osób. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 zawiązaniem wspólnoty. Następnie diecezjalny moderator EREM-u ks. Łukasz Luźny przedstawił wszystkie parafialne grupy przybyłe na spotkanie. Kolejnym punktem był film o Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Domu Kultury. O godzinie 11.30 odbyła się wspólna Msza Święta, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Łukasz Luźny. Po wspólnej modlitwie uczestnicy zjedli przygotowany dla nich posiłek. Następnym punktem było śpiewanie religijno-patriotyczne, połączone ze wspólnym tańcem ,,Poloneza”.  Spotkanie zakończyło się w Godzinie Miłosierdzia, odmówioną wspólnie Koronką do Bożego Miłosierdzia.   


Więcej zdjęć na stronie Radia Rodzina

 

http://www.radiorodzina.kalisz.pl/diecezjalny-dzien-wspolnoty-eucharystycznego-ruchu-mlodych-diecezji-klaiskiej/

 

 

"Promieniowanie ojcostwa". Przypomnienie nauczania św. Jana Pawła II

"Promieniowanie ojcostwa" – to hasło XVIII Dnia Papieskiego, który był obchodzony 14 października 2018 roku w całej Polsce. Z tej okazji młodzież naszej szkoły po raz kolejny przygotowała dla mieszkańców parafii montaż słowno-muzyczny, który przypomniał nauczanie Jana Pawła II. Rosną pokolenia ludzi, którzy papieża już nie spotkali i nie słuchali jego kazań. Ciągle trzeba nam wracać do tego pontyfikatu, jest to promocja nauki Jana Pawła II.

Obchody XVIII Dnia Papieskiego odbywające się pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa” były przeżywane wokół trzech rocznic: sześćdziesiątej rocznicy sakry biskupiej Karola Wojtyły, czterdziestej rocznicy wyboru kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Więcej zdjęć w Galerii

 

Nabożeństwo Fatimskie

 

Dnia 13 października 2018 r. o godz. 19.00 odbyło się ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Wieczorna procesja ze świecami i figurą Matki Bożej przypomniała Fatimę i Orędzie, które Najświętsza Maryja Panna skierowała do Łucji oraz – dziś już błogosławionych – Hiacynty i Franciszka. W czasie procesji odmawialiśmy różaniec, przeplatany śpiewem pieśni Maryjnych.

Więcej zdjęć w galerii

Poświęcenie różańców

W niedzielę, 7 października 2018 roku, na Mszy Świętej o godz. 11.00 ks. Proboszcz Krzysztof Niciejewski poświęcił różańce uczniom klasy III, przygotowującym się do pierwszej Komunii Świętej. W czasie krótkiej rozmowy ks. proboszcz przypomniał, czym jest różaniec i jak powinniśmy go odmawiać.

Różaniec jest więc modlitwą, w której nie tylko recytujemy słowa. Jest to także modlitwa, w której „włączamy” wyobraźnię. Włączamy wyobraźnię po to, żeby w czasie odmawiania kolejnych „dziesiątek”, przypatrywać się w wyobraźni tym tajemnicom, które rozważamy. A znajomość wydarzeń, które są obecne w różańcu czerpiemy przede wszystkim z Pisma Świętego, w którym prawie wszystkie tajemnice różańcowe są opisane.

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Poświęcenie tornistrów

W środę, 12 września 2018 roku na Mszy Świętej o godz. 18.00 ks. Proboszcz poświęcił tornistry i przybory szkolne uczniom rozpoczynającym naukę w klasie I szkoły podstawowej. Z tej okazji dzieci otrzymały również obrazki z wizerunkiem Świętego Józefa Kaliskiego.

Więcej zdjęć w Galerii

Wakacyjny wyjazd do Sadowia

W niedzielę, 12 sierpnia międzypokoleniowa grupa z naszej parafii, licząca 32 osoby, udała się na rajd rowerowy do klasztoru oo. pasjonistów w Sadowiu.

Po przybyciu na miejsce, posililiśmy się ciastem, herbatą i kawą. Następnie jeden z ojców pasjonistów przedstawił nam historię zakonu i klasztoru.

Kolejnym punktem programu było, prowadzone przez ks. Proboszcza, nabożeństwo Drogi Krzyżowej, którą odprawiliśmy na Golgocie, położonej w pobliżu klasztoru.

Później było ognisko, pieczone kiełbaski i chleb domowego wypieku, smarowany pysznym smalcem.

A młodzi – jak to młodzi :-) – ruszyli w tany: tańczyli belgijkę.

Szybko minął czas pobytu w tym malowniczo położonym miejscu i trzeba było ruszyć w drogę powrotną.

Na chwilę wytchnienia zatrzymaliśmy się jeszcze przy kościele w Latowicach, a rajd zakończyliśmy w cieniu drzew przykościelnych, zajadając się smacznymi lodami.


Więcej zdjęć w galerii


 

Wakacje czasem wyjazdów – odpoczynku

Wakacyjne odpoczywanie to wspaniały czas. Pielgrzymkowe zwiedzanie wzmacnia nas. Możemy podziwiać wielkie dzieła Boże różne zabytki, parki, góry i morze. W centrum każdego dnia jest uczestnictwo w eucharystii.

 

Pielgrzymka do Częstochowy i Gidl

W czasie wakacji Akcja Katolicka zorganizowała dwa wyjazdy Pielgrzymkowo – Turystyczne. Pierwszym wyjazdem była pielgrzymka do Częstochowy i Gidel. Po zajęciu miejsc w autokarze, powitaniu, rozmowie z sąsiadami, gdy na dworze zrobił się świt rozpoczęliśmy od śpiewu godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Po zakończeniu ks. proboszcz zapoznał nas z ich treścią. Następnie wygłosił konferencję o wielkich Polakach: św. Janie Pawle II oraz o Kardynale Stefanie Wyszyńskim i Kardynale Auguście Hlądzie – Prymasach Polski, którzy zawierzali sprawy Ojczyzny Maryi Królowej Polski. W kaplicy przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Królowej Polski ks. proboszcz sprawował Eucharystię w intencji Pielgrzymów, Parafii i Ojczyzny, a pielgrzymi zdeklarowali się modlić o wszelkie łaski przed tronem Maryi dla ks. proboszcza. W Kaplicy Różańcowej odprawiliśmy Drogę Krzyżową. Przed odjazdem spotkaliśmy się przy pomniku Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, modląc się o rychłą beatyfikację dla Prymasa Tysiąclecia oraz w intencji Ojczyzny, rozpoczynając w ten sposób obchody stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Drugim miejscem pielgrzymowania było Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych – Duszy i Ciała w Gidlach, gdzie przeor sanktuarium zapoznał nas z historią Figury Matki Bożej i cudami jakie tam się dzieją. Po zwiedzaniu, modlitwie oraz zaopatrzeniu się w pamiątki, udaliśmy się w drogę powrotną, wypełnioną modlitwą i śpiewem. Wróciliśmy radośni i umocnieni duchowo.


 Więcej zdjęć w galerii

 

Wyjazd Pielgrzymkowo – Turystyczny na Ziemię Śląską i do Czech z pięknym widokiem Gór Opawskich.

Priorytetowym miejscem naszego pielgrzymowania było nawiedzenie Prudnika. W miejscu tym więziony był – od 6.10.1954 do 27.10.1955 r. – Prymas Kard. Stefan Wyszyński. Mszę św. w intencji Ojczyzny i pielgrzymów, sprawowali przez ks. proboszcz Krzysztof Niciejewski i ks. kan. Kazimierz Sobasik. Następnie kustosz sanktuarium przedstawił nam historię tego miejsca oraz przeszliśmy do celi więziennej Prymasa. To właśnie w Prudniku zrodziła się u ks. Prymasa myśl, by odnowić Śluby, złożone przez Króla Jana Kazimierza.

Następnie z przewodnikiem zwiedzaliśmy miasto Prudnik. Po zwiedzeniu miasta udaliśmy się do Nysy,miejsca naszego zakwaterowania. Gdy się rozlokowaliśmy, wyruszyliśmy z przewodnikiem na zwiedzanie miasta Nysa i jej zabytków. Zwiedziliśmy Rynek Solny, Kościół św. Jakuba i św. Agnieszki, z najwyższym dachem Europy, zwany katedrą nyską, dawny klasztor bożogrobców z barokowym wnętrzem, Bastion św. Jadwigi i inne ciekawe miejsca.

Następnego dnia wyjechaliśmy do Czech. Zwiedzaliśmy Jasenik leżący u podnóża gór Opawskich. Jasenik najstarsze uzdrowisko wodolecznicze świata, w którym został wynaleziony prysznic. Przy promenadzie znajduje się Polski pomnik z orłem w koronie


Miejsce to można zwiedzać latem i zimą. Następnie pojechaliśmy do miejscowości Rejviz położonej 780 m n.p.m. gdzie w gospodzie znajduje się unikatowy zestaw krzeseł. Których oparcia zdobione są ludzkimi podobiznami [karykaturami]. Kolejnym punktem zwiedzania było Sanktuarium Mariahilf, Matki Bożej Pomocnej – Wspomożycielki Wiernych k. Złotych Hor

 


Historię tego miejsca przekazał nam ksiądz kustosz, prosząc, byśmy tam kiedyś wrócili i zachęcili innych do nawiedzenia tego miejsca. W czasie Wojny Trzydziestoletniej kiedy w 1647 roku w rejon ten wkroczyły wojska szwedzkie. Tutejsi mieszkańcy szukali schronienia w okolicznych lasach. Wśród nich była Anna Tannheiserova wraz z mężem. Anna oczekiwała wtedy na narodzenie swojego dziecka. Marcin urodził się 18.07.1640 r. na zboczu góry pod wysoką jodłą. Później rodzina ta zamieszkała w Prudniku gdzie Marcin, gdy dorósł został szanowanym radnym. Przed śmiercią (w 1714 r.) poprosił swą córkę, aby kazała namalować obraz Matki Bożej i umieściła go na jodle, gdzie przyszedł na świat. Matka Boża w miejscu tym działała cuda i przyciągała wiernych. Została tam zbudowana kaplica, w której nastąpiło kilka uzdrowień. Komisja Kościelna w pięciu przypadkach orzekła, iż były to uzdrowienia nadprzyrodzone. Mimo rozporządzeń Cesarza Józefa II, by zburzyć kaplicę, nie wykonano tego, a nadleśniczy lasów odremontował i powiększył ją. W 1834 roku został wmurowany kamień węgielny pod nowy kościół, który w 1841 został konsekrowany. Do połowy XX w. sanktuarium było miejscem licznych pielgrzymek. W połowie XX wieku zaczęło się prześladowanie Kościoła, kapłanów i wiernych. W 1973 roku kościół został wysadzony przez komunistów w powietrze, bo –jak mówiono – zagraża bezpieczeństwu ludzi, z racji znajdujących się w pobliżu kopalń. Budowę nowej świątyni rozpoczęto w 1993 roku, a w 1995 została już konsekrowana. Sanktuarium Mariahilf jest miejscem pielgrzymkowym trzech narodów: czeskiego, niemieckiego i polskiego. Przybywają tutaj rodziny, obrońców poczętego życia, a także małżeństwa proszące o potomstwo. Sanktuarium to jest ciągle otwarte, tak jak ramiona Matki Bożej, która nieustannie czeka na swoje dzieci. W czasie Eucharystii, sprawowanej przez pielgrzymujących z nami kapłanów, i my wtuliliśmy się w ramiona Matki Bożej, z naszymi podziękowaniami i prośbami.

Trzeciego dnia wyjazdu zwiedziliśmy: w Łambinowicach – Muzeum Jeńców Wojennych; w Mosznej – Zamek o niespotykanej architekturze;


 w Brzeguzamek Piastów Śląskich, zwany małym Wawelem, Muzeum Lamp, kościół św. Krzyża, Stare Miasto.

Hasło tegorocznych pielgrzymek brzmiało „Z Maryją w Służbie Bogu i Ojczyźnie” W czasie pielgrzymki budujemy wspólnotę przez codzienną Eucharystię, bycie z sobą, gdzie towarzyszy nam miła atmosfera, która zapada na długo w pamięci. Dziękuję kapłanom za opiekę duchową, wygłoszone konferencje, homilie i bycie z nami w tym pięknym czasie; dziękuję pielgrzymom za uczestnictwo i świadectwo wiary. Pobyt na pięknej ziemi śląskiej dał nam dużo pozytywnej energii i pozostanie na długo w pamięci.

Więcej zdjęć w galerii


Wakacyjny rajd rowerowy.

10 lipca 2018 roku członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych, ministranci i chętni rodzice wzięli udział w rajdzie rowerowym do Latowic.


O godz. 8.00 zebraliśmy się w naszym kościele na Eucharystii, aby potem z Panem Bogiem wyruszyć w drogę. Na miejsce dotarliśmy o godz. 10.00, gdzie czekał na nas ks. Proboszcz Damian Hołoś, który przybliżył nam historię powstania parafii.

Następnie przeszliśmy na teren stadniny, gdzie mieści się – założony przez ks. Proboszcza – ośrodek hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych. Przy asekuracji ks. Damiana i pracowników stadniny mogliśmy podejść do koni, jak również spróbować jazdy konnej. Miło, szybko i bardzo ,,ciepło” spędziliśmy czas. Dziękujemy panom, którzy nas eskortowali i czuwali nad naszym bezpieczeństwem w czasie rajdu.


Więcej zdjęć w galerii

 

 

Pielgrzymka do Gostynia dzieci pierwszokomunijnych – 22 maj 2018 r.

We wtorek 22 maja br. grupa dzieci pierwszokomunijnych z naszej parafii, wraz z rodzicami i babciami, wyjechała na pielgrzymkę dziękczynną, tym razem do Gostynia, na Świętą Górę.

W Sanktuarium świętogórskim uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Proboszcz Krzysztof Niciejewski. Razem z nami na Mszy św. były obecne dzieci pierwszokomunijne z innych parafii: Noskowa, Wyskoci i Pakosławia.


 

Po Mszy św. zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej i podziemia Bazyliki.

Po obiedzie udaliśmy się do niedalekiego klasztoru oo. benedyktynów w Lubiniu. Tam pogłębiliśmy wiedzę na temat prowadzonego przez nich życia zakonnego. Pytań – jakie padały z ust dzieci – nie było końca...

 Więcej zdjęć w galerii

 

Nabożeństwo Fatimskie

Trzynasty dzień miesiąca (od maja do października)

 

 

13 maja 2018 r. o godz. 20.00 odbyło się pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. To nabożeństwo ma charakter wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi wyrządzone przez ludzi. Wieczorna procesja ze świecami i figurą Matki Bożej przypomina Fatimę i Orędzie, które Najświętsza Maryja Panna skierowała do Łucji oraz – dziś już błogosławionych – Hiacynty i Franciszka.

W jednym z objawień (10.12.1925) Maryja powiedziała do s. Łucji: „Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”

Nabożeństwo Fatimskie uczy nas codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem, poprzez stanie przy Sercu Maryi. Ona ogarnia nas swoim Niepokalanym Sercem i uczy żyć tym, czego pragnie od nas Bóg.

 

 Zdjęcia z procesji  w galerii

 

  

Droga Światła

Już od kilku lat w naszej parafii, w Trzecią Niedzielę Wielkanocną, ma miejsce nabożeństwo Drogi Światła.

Droga, którą podąża nasz Pan, Jezus Chrystus, nie może kończyć się na stacji XIV, nie może kończyć się pogrzebem. Jezus żyje!!!

Droga Światła to wielkanocne nabożeństwo, wzorowane na Drodze Krzyżowej, w którym w czternastu stacjach –spotkaniach rozważamy to, czego doświadczyli uczniowie Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu: od tajemnicy pustego grobu, aż po Zesłanie Ducha Świętego. Rozważanie tych tajemnic daje nam, słabym ludziom, radość, nadzieję i siłę.

Ważne miejsce w Drodze Światła zajmuje Paschał – znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Naszym tegorocznym rozważaniom towarzyszyła jeszcze jedna świeca zapalona od Paschału – symbolizująca Maryję.

Poszczególne stacje prowadzone były przez lektorów i członków Akcji Katolickiej. Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego i rozważania dotyczącego poszczególnych wydarzeń, zapalali oni właśnie od tej świecy maryjnej małe świeczki, które utworzyły świetlistą drogę do Chrystusa.


Więcej zdjęć w Galerii


Triduum Paschalne

 

Wielki Czwartek – to dzień ustanowienia przez Pana Jezusa Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Sakrament Kapłaństwa, nazywany niekiedy Sakramentem Święceń, jest ściśle związany z Eucharystią, ponieważ tylko przez Kapłana, który w czasie Eucharystii wypowiada słowa Przeistoczenia, Duch Święty uobecnia Tajemnicę Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa i przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa. Kapłaństwo Nowego Testamentu nazywane jest Kapłaństwem służebnym, ponieważ jego celem jest służenie zbawieniu wiernych.

W tym dniu, w czasie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, którą rozpoczęliśmy Triduum Paschalne, przedstawiciele poszczególne grup parafialnych złożyli ks. Proboszczowi Krzysztofowi Niciejewskiemu życzenia, aby każdy dzień dawał nowych sił i zapewniał, że Zmartwychwstały Pan jest pełen miłosierdzia i pokoju.

Po zakończonej Liturgii nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. ,,Ciemnicy” miejsca adoracji.

W Wielki Piątek – w czasie Liturgii Męki Pańskiej, przez słuchanie słowa Bożego, modlitwę, adorację Krzyża, Komunię św., uczciliśmy Chrystusa umęczonego, ukrzyżowanego i złożonego w Grobie.

W Wielką Sobotę w naszej parafii jest piękny zwyczaj przynoszenia do kościoła darów dla najbardziej potrzebujących. Ci, którzy chcą włączyć się w tą pomoc, przychodząc na obrzęd błogosławienia pokarmów, zostawiają w oznaczonym miejscu swoje dary, które jeszcze tego samego dnia są dostarczone przez Zespół charytatywny do wybranych osób.

Wigilia Paschalna – która jest centralnym momentem nie tylko Triduum Paschalnego, ale także całego Roku liturgicznego, zgromadziła wielu wiernych w naszym kościele parafialnym, aby przez udział w liturgii światła, w słuchaniu słowa Bożego, w liturgii chrzcielnej i eucharystycznej, przeżyć Tajemnicę Zmartwychwstania Pana i wyśpiewać radosne ALLELUJA!

Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 Więcej zdjęć w Galerii 

Parafialna Droga Krzyżowa

        Od kilku już lat w Niedzielę Palmową w naszej parafii odbywa się ulicami wioski Droga Krzyżowa. W tym roku nabożeństwo to przeżywaliśmy 25 marca. Pierwsza stacja była usytuowana przy bramie cmentarza, od strony ul. Wiejskiej, natomiast ostatnia – przy Krzyżu w miejscowości Fabianów. Kilkumetrowy drewniany krzyż nieśli wierni poszczególnych stanów, wspólnot kościelnych, strażacy oraz dzieci i młodzież. Rozważania Drogi Krzyżowej prowadzili członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Wspólna modlitwa oraz towarzyszący jej śpiew pieśni wielkopostnych, pozwoliły mieszkańcom na chwilę refleksji nad wagą rozpoczynającego się właśnie Wielkiego Tygodnia, a atmosfera zadumy pomogła w duchowym przygotowaniu się do Świąt Wielkiej Nocy.


Więcej zdjęć w GaleriiNiedziela Palmowa.


         
Niedziela Palmowa to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich katolików. Święto to jest obchodzone na tydzień przed Wielkanocą, w tym roku wypada 25 marca. Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: "Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie". W Niedzielę Palmową obowiązuje czerwony kolor szat liturgicznych. Wierni czczą to wydarzenie, przynosząc do kościołów palmy, by je poświęcić.

       Na Mszy Świętej o godz. 11.00 w naszym kościele miało miejsce uroczyste poświęcenie przyniesionych palm. Procesję ubogaciła wysoka palma wykonana i niesiona jak co roku przez członków Eucharystycznego Ruchu Młodych.


Zdjęcia w Galerii

 


Szkolne Rekolekcje Wielkopostne


            W dniach od 28 lutego do 2 marca 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu uczestniczyli w Szkolnych Rekolekcjach Wielkopostnych. Zajęcia w szkole prowadzono według wcześniej przygotowanego projektu rekolekcji pt. „Do wyższych rzeczy jestem powołany i pragnę dla nich żyć”. Nauki w kościele głosił ks. Sebastian Łagódka. Podczas zajęć w szkole, pierwszego dnia, starsze klasy – w oparciu o życiorys św. Stanisława Kostki – przygotowywały scenki, pantomimę, rekwizyty lub stroje do wybranego scenariusza; natomiast młodsi uczniowie pracowali nad pokolorowaniem i ułożeniem chronologicznie książeczki o życiu Patrona polskiej młodzieży. W drugim dniu rekolekcji uczniowie przedstawili przygotowane scenki swoim kolegom i koleżankom. Trzeba przyznać, że wszyscy podeszli do powierzonych im zadań bardzo odpowiedzialnie, przy okazji poznając, czy też odkrywając na nowo życie swojego patrona. Książeczki, nad którymi pracowali młodsi uczniowie, zostały przyniesione w darze ołtarza ostatniego dnia rekolekcji w czasie Mszy św.

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Podkoziołek 2018

 

         Ostatniego dnia karnawału 2018 roku, tj. 13 lutego, członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych i ministranci zebrali się na wspólnej zabawie w Domu Katolickim. Starsze koleżanki przygotowały różnego rodzaju gry i zabawy, przy których miło i szybko upłynął czas. Zabawy przerywano tylko po to aby skosztować i smakować smakołyki, znajdujące się na suto zastawionym stole.

Dziękujemy rodzicom za pomoc w zakupieniu i przygotowaniu rarytasów.

 Więcej zdjęć w galerii

 

Poświęcenie świec komunijnych

     W niedzielę 4 lutego 2018 roku, na Mszy Świętej o godz. 11.00, ks. proboszcz poświęcił świece dzieci z klasy III, przygotowujących się do I Komunii Świętej. Po obrzędzie poświęcenia, kiedy dzieci zajęły miejsca w ławeczkach, ks. proboszcz zapytał, co symbolizuje przyniesiona świeca. Odpowiedzi było kilka, np. że jest to Światło Chrystusa; czy też Światłość Świata – jak nazwał małego Jezusa Symeon, wyczekujący przed drzwiami świątyni na znak od Boga. Ksiądz proboszcz przypomniał dzieciom, że te świece zapalone w czasie Chrztu św. od Paschału, są znakiem daru wiary, które wtedy otrzymały. I jak ochroną przed zagaszeniem świecy przez wiatr jest szkło ochronne, tak ochroną przed utratą wiary przez dzieci, jest posłuszeństwo rodzicom oraz Panu Bogu i Jego przykazaniom.

 

Więcej zdjęć w galerii

 

Spotkanie opłatkowe 2018 r.

W sobotę 6 stycznia odbyło się spotkanie w Sali Wiejskiej w Ociążu, na którym spotkali się na wspólnym opłatku przedstawiciele Grup duszpasterskich z parafii pw. Narodzenia NMP w Ociążu. Spotkanie rozpoczęło się od odczytania przez ks. proboszcza fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa i zaśpiewania kolędy ,, Wśród nocnej ciszy…” Następnie był czas aby każdy z każdym dzieląc się opłatkiem mógł złożyć życzenia. Kiedy życzenia zostały złożone nadszedł czas na słodki poczęstunek i wspólne kolędowanie.


 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Akcja pomocy dzieciom w Syrii i Libanie.

Podczas uroczystej Mszy świętej 26 grudnia 2017 w święto św. Szczepana, na sumie miał miejsce obrzęd rozesłania tzw. Kolędników Misyjnych – którzy odwiedzali domy w Ociążu, Fabianowie i Kwiatkowie. Tegoroczna zbiórka przeznaczona była na pomoc dzieciom – ofiarom wojny w Syrii i Libanie. Zwrócili uwagę innych na trudną sytuację swoich rówieśników, którzy cierpią z powodu konfliktów zbrojnych. Po raz kolejny podjęli modlitwę o pokój w świecie, a także zbierali fundusze na rzecz ofiar wojny.

30 grudnia wyruszyli z Misyjnym kolędowaniem do naszych domów członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych wraz z wolontariuszami szkoły , przedstawiając przygotowaną przez siebie scenkę o Narodzinach Jezusa, zachęcając do wspólnego śpiewu kolędy. Z sercem na dłoni - pamiątka kolędowania W tym roku kolędnicy misyjni zostawili w naszych domach pamiątkę w postaci otwartych dłoni. Symbol ten nawiązuje do gestu przekazywania znaku pokoju i gotowości do braterskiej pomocy. Misjonarz nigdy nie zaciska dłoni w pięść, ale wyciąga je otwarte ku drugiemu człowiekowi. Stąd też kolędnicy misyjni przybyli do naszych domów z „sercem na dłoni”

 

 

 

 

Kolędnicy Misyjni spotkali się z otwartością i czułością a oprócz pieniędzy zebrali dużo słodyczy jako nagrodę za dobre serca. Zebrane pieniądze zostały złożone w darze podczas Mszy Świętej w święto Objawienia Pańskiego , 6 stycznia 2018 r. na Mszy świętej o godz. 11.00. a następnie przesłane do Papieskiego Dzieła Misyjnego w Warszawie. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów dla kolędników oraz transport do miejsc zbiórek poszczególnych grup.


Więcej zdjęć w galerii


Roraty- podsumowanie

 

22 grudnia odbyły się ostatnie roraty w tym roku.. Codziennie, oprócz niedziel i sobót, Eucharystie gromadziły w świątyni ludzi i dzieci gotowych czuwać u boku Maryi i oczekiwać przyjścia Zbawiciela. Msza Święta rozpoczynała się przy wygaszonych światłach kościoła, rozświetlonym jedynie blaskiem dziecięcych lampionów. Po Mszy świętej dzieci otrzymywały naklejki , które przybliżały historię św. Józefa- Strażnika Skarbów. W piątek, ostatniego dnia rorat dzieci przyniosły ze sobą uzupełnione plansze roratnie z obrazkami, które świadczyły o ich obecności na roratach. Każdy uczestnik rorat otrzymał od ks. proboszcza nagrodę za wytrwałość.

 

 Więcej zdjęć w galerii


Betlejemskie Światło Pokoju w naszej parafii

22 grudnia 2017 roku dzięki harcerzom dotarło do naszej parafii Betlejemskie Światło Pokoju z groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Historia tego pięknego dzieła ma swój początek w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. Na znak pamięci, w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień, od którego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju

 

 

 Więcej zdjęć w galerii

 

Poświęcenie medalików.

        W niedzielę , 10 grudnia 2017 roku na Mszy świętej o godz. 11.00 miał miejsce kolejny etap przygotowania do Pierwszej komunii św. dzieci z klasy trzeciej naszej parafii. Ksiądz Proboszcz poświęcił medaliki dzieciom, po czym wyjaśnił jaką role spełnia on w życiu religijnym. Pokazał kartkę , na której były znaki drogowe i słup graniczny. Czemu one służyły, co oznaczały i jaki sygnał wysyłały do ludzi? Różne padały odpowiedzi , podsumowując : medalik jest ważnym sygnałem jaki wysyłamy do otaczającego nas świata, kim jesteśmy i do kogo należymy, komu otwieramy przestrzeń naszego życia i drodze do świętości. Noszenie krzyżyka lub medalika z wyobrażeniem Pana Jezusa, czy Matki Bożej, jest przyznaniem się do Boga.

 

 Więcej zdjęć w galerii

 

Święty Mikołaj biskup Miry - patron żeglarzy, piekarzy , kupców oraz więźniów.

Święty Mikołaj, Święty biskup z Miry, także w tym roku nie zapomniał o dzieciach z naszej parafii. W dzień swojego święta, 6 grudnia, zawitał w progach naszej świątyni. Przyszedł po zakończonej Mszy Świętej roratniej. Zauważył, że co roku przybywa grzecznych dzieci. Najpierw wypytywał dzieci o to, co o nim wiedzą, czyim jest patronem i z jakiego kraju pochodzi. Dzieci odpowiadały wyczerpująco na pytania, a każda dobra odpowiedź była nagradzana słodkim upominkiem. Potem obdarował wszystkie obecne na Mszy św. dzieci (dorosłych zresztą też...). Nie zapomniał również o ks. Proboszczu, pani katechetce i pani organistce. Obiecał, że za rok przyjedzie znów. Dziękujemy Ci Biskupie Mikołaju!

Zapraszamy do galerii!

 

 

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest patronalnym świętem ministrantów, Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz akcji Katolickiej. W tym dniu w naszej wspólnocie parafialnej do grona ministrantów i członków Eucharystycznego Ruchu Młodych zostali włączeni nowi członkowie, którzy na Mszy Świętej o godz. 11.00 złożyli uroczyste przyrzeczenia. W godzinach popołudniowych ministranci i członkowie ERM wraz z rodzicami spotkali się na wspólnym świętowaniu w Sali Wiejskiej w Ociążu. Czas upłynął bardzo szybko na wspólnych zabawach i grach i przy obficie zastawionych stołach. Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu poczęstunku.

 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Poświęcenie książeczek

       Kolejnym etapem w przygotowaniu dzieci klasy III do Pierwszej Komunii Świętej było poświęcenie książeczek do nabożeństwa. Odbyło się ono 12 listopada 2017 roku, na Mszy Świętej o godz. 11.00. To kolejny dar ofiarowany dzieciom przez rodziców w czasie trwającego przygotowania do I Komunii Świętej. Będą się nimi posługiwały ucząc się modlitw, robiąc rachunek sumienia przed spowiedzią itp. Ksiądz proboszcz zapytał dzieci czy domyślają się jakie jest podobieństwo książeczki z telefonem. Książeczka służy do kontaktowania się z Panem Bogiem tak jak telefon z ludźmi. Można znaleźć w niej,, nr kontaktowy „ do Pana Boga i rozmawiać z Nim o każdej godzinie.

 

Więcej zdjęć w Galerii

Wieczór z Pieśnią Patriotyczną

 

       Tradycją Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest organizacja Wieczoru z Pieśnią Patriotyczną. Głównym punktem jest uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w miejscowym kościele. W tym roku eucharystię celebrował ks. dr Sławomir Kęszka Asystent DIAK wraz z ks. proboszczem dr Krzysztofem Niciejewskim. Ksiądz Sławomir w homilii wskazał Polaków, którzy swym uporem i mądrością wywalczyli Wolność dla Ojczyzny. Po eucharystii p. Emilia Piechota świadek II wojny światowej podzieliła się wspomnieniem o bł. Franciszku Stryjasie. Świeckim katechecie, który przygotowywał dzieci do I Komunii Św za co został skazany na śmierć. Często odbywało się to w lasach i na łąkach ponieważ Kościoły były zamknięte, a sakrament Komunii Św. został udzielony w Kaliszu w parafii św. Gotarda. Następnie przeszliśmy do Domu Katolickiego im. bł. Władysława Mączkowskiego, w którym zasiedliśmy do stołu biesiadnego. Po wzmocnieniu ciała od Hymnu rozpoczęliśmy śpiew pieśni i piosenek patriotycznych przy akompaniamencie muzycznym. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście p. Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, p. Wiceburmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Paweł Błaszczyk, p. Dariusz Smółka – przedstawiciel Referatu Kultury Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, p. Emilia Piechota, przedstawiciel miejscowej Szkoły p. Elżbieta Nowak, prezes DIAK prof. Zbigniew Trybuła wraz z zarządem, prezesi i przedstawiciele parafialnych oddziałów AK oraz parafianie. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą ks. Skargi za Ojczyznę i błogosławieństwem ks. proboszcza. Pani prezes Akcji Katolickiej podziękowała gościom i parafianom za przybycie i wspólny śpiew, którym oddaliśmy Pamięć i Hołd walczącym za naszą Wolność.

 

 Więcej zdjęć w Galerii

Spotkanie ze Świętymi.

         W Wigilię Wszystkich Świętych , 31 października 2017 r., dzieci z naszej parafii przebrały się za świętych i po Mszy Świętej przedstawili ich życiorysy. Stroje wszystkich dzieci były ciekawe i bardzo pomysłowe. Pojawili się mało znani święci, o których mało kto z nas słyszał. Tegoroczne spotkanie ze świętymi poszerzyło naszą wiedzę o Świętym Iwo – patronie adwokatów czy Świętej Imeldzie – patronce dzieci przystępujących do I Komunii Świętej. Podziękowania należą się również rodzicom, którzy bardzo zaangażowali się w przygotowanie strojów. Na koniec ks. proboszcz obdarował dzieci słodkim upominkiem.

 

Więcej zdjęć w Galerii

Poświęcenie różańców

     W niedzielę,8 października 2017 roku na Mszy Świętej o godz. 11.00 uczniom klasy III , przygotowującym się do pierwszej Komunii Świętej ks. Proboszcz Krzysztof Niciejewski poświęcił różańce. Skierował do nich kilka słów pytając na wstępie , czym jest różaniec i jak powinniśmy go odmawiać? Zapytał dzieci czy widziały kiedykolwiek witraż i co jest potrzebne aby można było zobaczyć co on przedstawia? Odpowiedziały po namyśle, że światło. Właśnie do witraża porównał ks. Proboszcz modlitwę różańcową, aby rozważać tajemnice różańcowe, odkrywać wydarzenia zbawcze potrzebne jest Światło- Pan Jezus. Trzeba spoglądać na każdą tajemnicę poprzez Jezusa Chrystusa.


Więcej zdjęć w galerii

 

Poświęcenie tornistrów

W niedzielę , 17 września 2017 roku zostały uroczyście poświęcone tornistry uczniom klasy I szkoły podstawowej, rozpoczynającym nowy rok szkolny. Na zakończenie Mszy Świętej o godz. 11.00, ks. proboszcz Krzysztof Niciejewski poświęcił przybyłym pierwszoklasistom tornistry oraz przybory szkolne.

Pamiątką tego wydarzenia pozostanie dziesiątka różańca ofiarowana przez proboszcza wszystkim pierwszakom, która posłuży im już w najbliższym czasie podczas nabożeństw różańcowych w październiku.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy: by pilnie uczyli się, mieli wielu kolegów i koleżanek, poznawali życie i działalność Pana Jezusa, pogłębiali swoją wiarę oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień nauki w szkole.

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

Odpust Parafialny

10 września 2017 roku obchodziliśmy w naszej parafii odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Święto Narodzenia NMP przypada 8 września, jednak główne uroczystości zostały zwyczajowo przeniesione na niedzielę, aby wierni parafianie mogli jak najliczniej w nich uczestniczyć. Kaznodzieją odpustowym był w tym roku ks. Paweł Filipiak, proboszcz parafii Chlewo (koło Grabowa), który przewodniczył sumie odpustowej oraz procesji Eucharystycznej dookoła kościoła. W procesji wzięła udział asysta zorganizowana przez mieszkańców Fabianowa, ministranci oraz dziewczynki sypiące kwiatki, które utworzyły przepiękny dywan dla Pana Jezusa. W procesji uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni oraz kapłani z Dekanatu Ołobockiego.

 

 

Wprowadzenie ks. dra Krzysztofa Niciejewskiego na urząd Proboszcza Parafii pw. Narodzenia NMP w Ociążu

        Dnia 2 września 2017 roku na Mszy Świętej o godz. 18.00 w naszym kościele parafialnym, miało miejsce wprowadzenie na urząd proboszcza ks. Krzysztofa Niciejewskiego. Uroczystego wprowadzenia dokonał Dziekan Dekanatu Ołobockiego, ks. Kanonik Zbigniew Króczyński. W imieniu całej Parafii powitali nowego Proboszcza sołtysi okolicznych wsi, następnie przedstawiciele grup duszpasterskich ofiarowali symboliczne kwiaty. Na Mszy Świętej obecni byli również najbliżsi krewni ks. Proboszcza, wśród nich mama i bracia oraz ks. prał. Jan Andrzejczak, a także ks. prał. Jacek Plota, ks. kan. Adam Wawro, ks. prał. Tomasz Lenczewski i inni kapłani z dekanatu Ołobockiego, siostry zakonne oraz licznie zgromadzeni parafianie.

Księdzu Proboszczowi życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień posługi duszpasterskiej , zdroju łask Bożych oraz opieki Maryi – Patronki wszystkich kapłanów. Szczęść Boże!

 

  
Tu podaj tekst alternatywny