Home
Spis treści
Aktualności
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Wszystkie strony

 

Kolędnicy misyjni

 

W Święto Objawienia Pańskiego przeżywane jako Misyjny Dzień Dzieci miało miejsce zakończenie akcji kolędników misyjnych. Już w sobotę 3 stycznia, po liturgii rozesłania na zakończenie Mszy św. w pierwszy piątek miesiąca, domy parafian odwiedzili kolędnicy – członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Przy okazji tych odwiedzin zbierali ofiary na rzecz swoich rówieśników – dzieci w Indiach. Natomiast w Święto Trzech Króli kolędnicy przynieśli do ołtarza trud kolędowania i zebrane ofiary. Dzięki tym ofiarom w wysokości 2274 zł 71 gr przesłanym na konto Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci powstaną dzieła, które będą wsparciem dla dzieci indyjskich.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Spotkanie opłatkowe

 

W świetlicy wiejskiej w Ociążu, w niedzielę 4 stycznia, odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo - kolędowe członków Żywego Różańca i Akcji Katolickiej. Po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń rozpoczęło się wspólne kolędowanie. Jeszcze nigdy tak długo i tak wiele nie wyśpiewano kolęd, a wszystko dzięki pomocy multimedialnej z kościoła.

 

  Więcej zdjęć w Galerii

 

Intencje Żywego Różańca na styczeń

 

 

Ogólna: Aby wyznawcy różnych religii oraz wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali na rzecz szerzenia pokoju.

 Misyjna: Aby w obecnym roku poświęconym życiu konsekrowanemu zakonnice i zakonnicy na nowo odkryli radość z pójścia za Chrystusem i z zapałem angażowali się w posługę ubogim.

Parafialna: O pokój na świecie, w Ojczyźnie i rodzinach.

 

Opłatek ERM

 

W poniedziałek 29 grudnia, w Domu Katolickim, odbyło się spotkanie opłatkowe członków Eucharystycznego Ruchu Młodych: niestety z zaledwie 50% frekwencją (pogoda? ferie? choroba? słaba pamięć?), ale mimo to obecni z radością świętowali wspólnie Narodziny Jezusa.

 

 

 

Więcej zdjęć w galerii

 

Zakończenie rorat

W poniedziałek 22 grudnia, w ciemnościach rozświetlanych jedynie (z racji braku prądu) światłem płonących świec oraz lampionów niesionych przez dzieci, odbyło się zakończenie tegorocznych rorat. Wzięło w nich udział przeszło 70 dzieci, większość z nich przychodziła codziennie poznając drogę do nieba bł. Edmunda Bojanowskiego i ucząc się od niego kochać Boga i ludzi, w myśl jego słów, że „Każda dobra dusza jest jak świeca: choć się sama spala, to innym przyświeca”. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał drobny upominek.

 Więcej zdjęć w galerii

 


 

Poświęcenie medalików

 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP była tradycyjnie dniem poświęcenia i wręczenia medalików dzieciom klasy III przygotowujących się do I Komunii Św. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 rodzice wręczyli swoim dzieciom poświęcone medaliki, które są jak tarcza obronna broniąca przed złem tego, kto go nosi, naśladuje Maryję w jej wierze, ufności wobec Boga i cnotach oraz modli się każdego dnia do Boga za Jej wstawiennictwem.

Więcej zdjęć w Galerii

 

Zbiórka elektrośmieci

 

W piątek 6 grudnia, w ramach akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonej pod patronatem Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, mieszkańcy parafii zapełnili dwie palety, które odebrała firma utylizująca odpady. Zysk z odzyskanych surowców wtórnych będzie przeznaczony na pomoc potrzebującym.

 Wizyta św. Mikołaja

 

W piątek 5 grudnia, na zakończenie rorat, spotkała wszystkich miła niespodzianka: do kościoła wkroczył św. Mikołaj Biskup z workami pełnymi paczek dla dzieci. Aby tradycji stało się zadość i rozszerzał się krąg dobroci – wszyscy obdarowani otrzymali zadanie podzielenia się z innymi tym, co otrzymali.

 

 

Więcej zdjęć w galerii

 

 

 

Intencje Żywego Różańca na grudzień

 


Intencja ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.

Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.

 

Intencja parafialna: O chrześcijańskie życie rodzin.

 

 


Święto patronalne

 

W uroczystość Chrystusa Króla przeżywane jako Święto Patronalne Akcji Katolickiej, Eucharystycznego Ruchu Młodych i całej służby liturgicznej, podczas Mszy św. o godz. 11.00 członkowie ERM odnowili przyrzeczenia, a starszym stażem zostały wręczone legitymacje. Następnie do grona kandydatów na ministrantów zostało przyjętych dwóch chłopców, którzy rozpoczęli czas przygotowania do służby ministranckiej; znakiem tego są komże, które po raz pierwszy ubrali.


 Więcej zdjęć w Galerii

 

Wspólne świętowanie

 

W Niedzielę Chrystusa Króla, na wspólnym świętowaniu i zabawie, spotkali się w świetlicy wiejskiej w Ociążu, członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych i służby liturgicznej wraz z rodzicami. Na zabawach o wymiarze nie tylko rozrywkowym, ale i edukacyjnym pod względem religijnym, w których brały udział nie tylko dzieci, ale i rodzice, szybko upłynął czas.

 


Więcej zdjęć w Galerii

 

Przedszkolaki u Jezusa

 

W piątek 14 listopada do kościoła przybyły dzieci z Publicznego Przedszkola w Ociążu wraz z rodzicami i opiekunami, aby podczas Mszy św. prosić o Bożą opiekę i błogosławieństwo dla wszystkich w dniu Pasowania na Przedszkolaka. Tematem dialogowanej z dziećmi homilii ilustrowanej przygotowaną prezentacją były ciągle aktualne słowa Jezusa wypowiedziane do uczniów: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”.

Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Wieczór patriotyczny

 

W sobotę 8 listopada, już po raz jedenasty odbyło się w naszej parafii spotkanie patriotyczne organizowane przez Akcję Katolicką. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. dr Sławomir Kęszka, nowomianowany asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej. Druga część spotkanie – wieczór z pieśnią patriotyczną miał miejsce w Domu Katolickim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, władz samorządowych, parafialnych oddziałów oraz parafianie.

 

Zdjęcia ze spotkania na stronie Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej:

http://www.akcjakatolicka.kalisz.pl/dane.php?s=galeria

 

 

Spotkanie ze świętymi

 

W oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych w naszym kościele odbyło się szczególne spotkanie ze świętymi: na mszę św. w I piątek miesiąca przybyły dzieci przebrane za swoich ulubionych świętych. Najpierw odbyło się spotkanie z Bogiem we wspólnocie aniołów i świętych na Eucharystii, albowiem łączą się oni z nami podczas każdej mszy św. w uwielbianiu Boga, a następnie miało miejsce bliższe spotkanie ze świętymi. Odpowiednie stroje wraz z atrybutami wskazywały na danego świętego, a prezentowane życiorysy przybliżały jego życie będąc jednocześnie podpowiedzią dla usiłujących odgadnąć o kogo chodzi. Poznaliśmy blisko trzydziestu świętych i błogosławionych, dzięki zaangażowaniu dzieci oraz ich rodziców, którzy w miejsce pogańskiego zwyczaju Halloween pomogli swoim dzieciom poznać prawdę o świętych obcowaniu.


 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

Modlitwa za rodziny

 

W pierwszy czwartek listopada wyruszyliśmy autokarem na spotkanie w Bazylice św. Józefa w Kaliszu, aby wziąć udział w modlitwie w intencji rodzin i obrony poczętego życia. W spotkaniu wzięli udział studenci Wyższej Szkoły kultury Społecznej i Medialnej z Torunia, którzy prowadzili modlitewne czuwanie przed Mszą św. Świadectwo życia chrześcijańskiego dwóch wielodzietnych rodzin ubogaciło wszystkich uczestników spotkania. Nasz transparent widać nie tylko na zdjęciach, ale i podczas transmisji telewizyjnej.

 

 

Więcej zdjęć na stronie www.radiorodzina.kalisz.pl

 

 

Dar serc dla Maryi

 

Zakończył się październik – miesiąc różańca św. Przez cały ten miesiąc staraliśmy się składać Maryi dar serca: trwanie na modlitwie różańcowej i rozważanie wraz z Nią tajemnic życia Jezusa. Najpiękniejszy wieniec z róż, największy różaniec z serc (w stosunku do liczby uczniów w klasie), upletli dla Maryi uczniowie klasy II (46,7% obecności), dalej klasa III (41,9%) i klasa IV (37 %); gratulacje należą się przedszkolakom, uczniom „zerówki” i klasy I oraz ich rodzicom. Zresztą każdy może sam obejrzeć plakaty i poszukać swoich serduszek.

Więcej zdjęć w galerii

 

 

Spotkanie ze św. Janem Pawłem II

 

W środę 22 października, w rocznicę inauguracji pontyfikatu, obchodziliśmy wspomnienie św. Jana Pawła II – w tym roku, roku kanonizacji Papieża, po raz pierwszy wzywaliśmy go mianem świętego. W naszej parafii, również po raz pierwszy mieliśmy okazję spotkania i uczczenia Świętego Papieża w znaku relikwii. Rano uczyniła to cała społeczność szkoły im. Jana Pawła II uczestnicząc we Mszy św. ku czci Patrona; na zakończenie każda klasa otrzymała specjalne błogosławieństwo świętymi relikwiami.

Wieczorem mieszkańcy parafii zebrani na nabożeństwie różańcowym i Mszy św., a wśród nich członkowie IX Róży Żywego Różańca, którzy obrali sobie za patrona św. Jana Pawła II, mieli również możność uczczenia Jego relikwii. Było to niezapomniane przeżycie.

 

 

 

 

Więcej zdjęć w GALERII

 

 

Za mamę, za tatę, za całą rodzinę…”

 

Takie hasło towarzyszy październikowej modlitwie różańcowej dzieci w naszej parafii. Ale nie tylko dzieci: także pozostali parafianie gromadzący się na nabożeństwach różańcowych w kościele i wszyscy członkowie Żywego Różańca w swoich domach modlą się każdego dnia w intencji małżeństw i rodzin oraz w intencji dobrych owoców synodu biskupów poświęconego ewangelizacji rodziny. Tak, jak widać to na dekoracji w kościele, modlitwą różańcową otoczona jest każda rodzina.

Dzieci przychodzące na nabożeństwa składają w darze Matce Bożej swoją modlitwę i serca – symbol miłości, które tworzą dekoracje klasowe: różańce z serc.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Wręczenie Pisma

 

Na zakończenie pierwszego działu nauki religii, podczas Sumy, uczniowie klasy II przejęli z rąk swoich rodziców Pismo Święte – spisane Słowo Boże kierowane do ludzi. Poprzedziła ten gest modlitwa w intencji rodziców, którzy mają być pierwszymi głosicielami Bożego Słowa dla swoich dzieci oraz w intencji dzieci, aby to Słowo przyjmowały i według niego żyły.

 

Więcej zdjęć w galerii

 

 

Dzień Papieski

 

W całej Polsce w niedzielę 12 października przeżywany był XIV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II świętymi bądźcie”. Młodzież szkoły im. Jana Pawła II w Ociążu zaprezentowała po południu w kościele misterium o drodze swego Patrona do świętości. Spotkanie zakończyła modlitwa o świętość słowami Litanii do św. Jana Pawła II oraz wspólnie odśpiewana „Barka”.

 Więcej zdjęć w galerii

 

Poświęcenie różańców

 

W pierwszą niedzielę października, podczas Sumy, zostały poświęcone różańce dzieci klasy III. Po poświęceniu rodzice wręczyli je swoim dzieciom, które w ten sposób rozpoczęły kolejny etap przygotowania do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej: trwanie na modlitwie różańcowej podczas której rozważa się tajemnice życia Jezusa i Matki Bożej.

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Intencje Żywego Różańca na październik

 

 
Intencja ogólna: Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata.

 Odpowiadając na apel krajowego moderatora Żywego Różańca, do odmawianej codziennie tajemnicy dołączmy w październiku drugą, rozważając każdego dnia dodatkowo tajemnicę Ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi w intencji pokoju na świecie, zgodnie z prośbą Pani z Fatimy: ”Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”.

Intencja misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.

 

Intencja parafialna: Za małżeństwa i rodziny, aby Synod Biskupów obradujący w Rzymie wskazał skuteczne sposoby ich ewangelizacji.

 

Święto Parafii

 

8 września, w Święto Narodzenia NMP, które jest świętem patronalnym naszej parafii, przeżywaliśmy Dzień Odpustu. Sumę odpustową odprawił ks. Kan. Kazimierz Sobasik, proboszcz w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej. Radość ze święta parafii zwiększył fakt przyozdobienia na powrót głównego ołtarza figurkami aniołków wykonanymi na wzór skradzionych przed laty.

 

Na początku Mszy św. zostały więc poświęcone nowe ołtarzowe figurki, a po procesji tradycyjnie ziarno na siew przygotowane na dzień Święta Matki Bożej Siewnej przez członków Akcji Katolickiej.

 

 

Więcej zdjęć w galerii

 

 

Intencje Żywego Różańca na wrzesień

 

Intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.

 Intencja parafialna: W intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców, aby fundamentem wychowania zawsze była prawda

 

 

Rocznica wybuchu wojny

 

 

W 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej modliliśmy się w intencji ofiar wojny, polecając szczególnie poległych i pomordowanych z naszych rodzin, ale także prosiliśmy Boga śpiewem suplikacji w intencji pokoju na Ukrainie i na całym świecie. Po Mszy św. uczestnicy spotkania udali się przed tablicę pamiątkową poświęconą ofiarom wojny z naszej parafii, a umieszczoną na frontonie Domu Katolickiego. Tam wspomnieliśmy ich imiona i nazwiska oraz okoliczności śmierci polecając ich Miłosierdziu Bożemu.


 

 

 

 

 

 Ostatni wakacyjny wyjazd

 

Na zakończenie wakacji Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował kolejny wyjazd autokarowy, tym razem po ziemi wielkopolskiej: zwiedziliśmy pałac w Kórniku, Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu – Żabikowie, Sanktuarium Maryjne w Tulcach oraz Park Miniatur w Pobiedziskach. Przy grobie bł. Edmunda, w roku jemu poświęconym z okazji 200. rocznicy urodzin, uczestniczyliśmy we Mszy św.

Miłym relaksacyjnym akcentem był rejs stateczkiem o znamiennej nazwie „Biała Dama” po Jeziorze Kórnickim.

 

Więcej zdjęć w galerii

 

 

 

Diecezjalne Dożynki

 

W parafii Żerków, w niedzielę 24 sierpnia, miało miejsce Diecezjalne Dziękczynienie za Zebrane Plony. Delegacja naszej parafii składająca się z przedstawicieli rolników i ogrodników z poszczególnych wiosek reprezentowała dekanat ołobocki. Wieniec dożynkowy o wymowie patriotycznej został wykonany własnoręcznie przez młodzież naszej parafii.

 


Więcej zdjęć w galerii

 

 

Intencje Żywego Różańca na sierpień

 

Intencja ogólna: Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.

 

ntencja parafialna: „O trzeźwość w naszej Ojczyźnie, parafii i rodzinach, o wytrwanie w postanowieniach abstynenckich dla tych, którzy je podjęli”.

 

 

 

Poświęcenie

 

Na rozpoczęcie XV Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa, w niedzielę 20 lipca podczas Sumy, modliliśmy się w intencji kierowców i wszystkich użytkowników dróg przypominając sobie 10 Przykazań kierowcy i zawołanie Krajowego Duszpasterstwa Kierowców: „Kierujmy się miłością na drodze”. Po Mszy św. zostały poświęcone pojazdy. W ramach wdzięczności za szczęśliwe podróżowanie zbierane były ofiary na zakup środków transportu dla misjonarzy w myśl akcji MIVA Polska „Jeden grosz za jeden kilometr bezpiecznej jazdy”. Zebrano 468 zł 20 gr.
 

Rajd do Sadowia

 

Kolejny rajd rowerowy organizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wyruszył w niedzielę 6 lipca do Sadowia. Tam, przy klasztorze Ojców Pasjonistów, znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości oraz Golgota. O. Krzysztof opowiedział przybyłym historię pasjonistów oraz tego miejsca, a następnie prawie 50 uczestników rajdu oraz przybyli samochodami parafianie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na Sadowskiej Golgocie odprawianej jako wynagrodzenie za bluźnierczy spektakl teatralny propagowany w naszej Ojczyźnie. W drodze powrotnej rowerzyści nawiedzili kościół w Latowicach i odbywający się przy nim Festyn dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin zaproszeni przez gościnnego księdza Proboszcza. Rajd zakończył się w świetlicy wiejskiej w Ociążu.

  

 Więcej zdjęć w GALERII

 

 

Wakacyjny wyjazd

 

Doroczny wyjazd pielgrzymkowo – turystyczny organizowany przez Parafialny oddział Akcji Katolickiej w tym roku miał za cel Dolny Śląsk i stolicę Czech. Od 2 do 4 lipca uczestnicy nawiedzili opactwo cysterskie w Henrykowie, Duszniki Zdrój, Pragę, Kudowę Zdrój, Sanktuarium Matki Bożej w Wambierzycach oraz Kłodzko. Ubogaceni pięknem zabytków oraz przyrody, modlitwą i spotkaniem z Praskim Dzieciątkiem i Królową Rodzin w Wambierzycach, występem zespołu ludowego oraz wspólną zabawą, pokrzepieni leczniczym klimatem Kotliny Kłodzkiej oraz wodami mineralnymi wróciliśmy do codziennych obowiązków z nowymi siłami.

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Błogosławieństwo rodzin

 

W niedzielę w oktawie Bożego Ciała, na popołudniowe Nabożeństwo przybyli rodzice z małymi dziećmi. Po odśpiewaniu Nieszporów, miało miejsce tradycyjne błogosławieństwo poszczególnych rodzin. Rodzice wraz ze swoimi dziećmi klękali przed Najświętszym Sakramentem prosząc o opiekę nad rodziną i potrzebne łaski.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

Prawie jak w Spycimierzu

 

W czwartek, na zakończenie oktawy Bożego Ciała, odbyła się tradycyjna procesja do czterech ołtarzy ustawionych na terenie cmentarza przez parafian z poszczególnych wiosek. Już tutaj można było zauważyć pierwsze owoce wyjazdu do Spycimierza poprzez symbole kwiatowe przy jednym z ołtarzy oraz dekorację dojścia procesji; dywan kwiatowy natomiast usypały dziewczynki sypiące kwiaty całymi garściami dzięki tym, którzy zatroszczyli się, aby nie zabrakło płatków kwiatowych na cześć Jezusa Eucharystycznego.

Nazajutrz, podczas odpustu Najświętszego Serca Pana Jezusa w kaplicy w Kwiatkowie, celebrowanego przez ks. Piotra Marciniszyna – wikariusza ze Skalmierzyc, można było zobaczyć już całą trasę procesji przystrojoną symbolami ułożonymi z kwiatów. Przecież nazwa miejscowości zobowiązuje …

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Uroczystość Bożego Ciała

 

W tym roku, z racji przerwy w I Komunii św., ołtarze na Boże Ciało zamiast rodziców komunijnych ubierali parafianie z poszczególnych wiosek. Także poszczególne wioski wystawiały asystę na procesje w kolejne dni oktawy. Komplet białych rękawiczek zakupiony dla wszystkich członków asysty oraz odświętne stroje podkreśliły znaczenie tych uroczystości.

Więcej zdjęć w Galerii

 

W sam dzień Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w czwartek po południu, z parafii wyruszył autokar do Spycimierza, gdzie od prawie 200 lat na Boże Ciało układany jest przez miejscowych parafian szeroki na dwa metry dywan z kwiatów po którym idzie procesja. Trasa licząca prawie 2 km ubogacona jest przez różne wzory i symbole ułożone z roślin i kwiatów. Było co podziwiać…

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

Sztandarek ERM

 

W przeddzień Uroczystości Bożego Ciała, podczas pierwszej Mszy św. z Nieszporami i procesją, został poświęcony sztandarek Eucharystycznego Ruchu Młodych w naszej parafii. Symbole eucharystyczne: monstrancja adorowana przez dwa anioły na awersie i symbol ERM z napisem Ociąż na rewersie, od razu wskazują na to, czyj jest ten znak. Odtąd towarzyszył on będzie wszelkim uroczystościom i gromadził będzie tych, dla których wartości reprezentowane przez te symbole są ważne.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Niedziela Powołań

 

W niedzielę Trójcy Św. gościliśmy kleryków Wyższego Seminarium w Kaliszu, którzy modlili się wraz ze wspólnotą parafialną o nowe powołania, a po Mszy św. zbierali ofiary na rzecz Seminarium – w sumie 1137 zł.

Wieczorem odbyło się nabożeństwo i procesja fatimska przeniesione z racji piątkowego odpustu. Po raz pierwszy niosący Figurę Matki Bożej Fatimskiej wystąpili w specjalnych strojach wzorowanych na oryginalnych używanych w Fatimie.

 

 

Święto Parafii

 

W piątek 13 czerwca przypadało wspomnienie św. Antoniego – patrona naszej parafii oraz XV rocznica beatyfikacji 108 Męczenników II wojny światowej, a wśród nich naszego rodaka – ks. Władysława Mączkowskiego. Z tej racji uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. Bp Stanisław Napierała, który w homilii wskazał na te dwa szczególnie aktualne dla członków wspólnoty parafialnej wzory świętości. Na zakończenie uroczystości Ksiądz Biskup wręczył absolwentom katechezy parafialnej dyplomy ukończenia.

Więcej zdjęć w Galerii

 

Przedłużeniem Święta Patrona było nabożeństwo przy kapliczce św. Antoniego na ul. Środkowej w Fabianowie, które zostało odprawione w sobotę wieczorem z udziałem okolicznych mieszkańców.

 Więcej zdjęć w Galerii

Rajd do Turska

 

W niedzielę 8 czerwca wyruszył kolejny rajd rowerowy organizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, tym razem do Sanktuarium Matki Bożej w Tursku, gdzie odbywały się uroczystości odpustowe połączone z obchodami 250. rocznicy cudownego przeniesienia Obrazu. Z racji odległości od Ociąża – była to wyprawa na cały dzień. Prawie 50 rowerzystów wyruszyło rano z parkingu przy kościele w Ociążu, aby dotrzeć do Turska na Sumę odpustową o godz. 12.00. Po drodze zatrzymali się na krótki odpoczynek w Gołuchowie, przy zagrodzie żubrów. Po Mszy św. i procesji zasiedli w przykościelnym parku do odpustowego stołu. Grochówka z kotła, na świeżym powietrzu, smakowała jak najlepsze rarytasy. Wszyscy z nowymi siłami ruszyli w drogę powrotną. Mimo wysokiej temperatury nawet najmłodsi i najstarsi radzili sobie nieźle, tylko awarie rowerów zmusiły niektórych do skorzystania z wozu technicznego.

 

 

 

Więcej zdjęć w galerii

Pielgrzymka do Częstochowy

 

W poniedziałek 2 czerwca wyruszyliśmy w doroczną parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę. Tak wielu było chętnych, że niestety nie dla wszystkich starczyło miejsca w autokarze. Tradycyjnie drogę wypełniła modlitwa i śpiewy; w tym roku dzięki nowym śpiewnikom pielgrzymkowym wszyscy mogli się w nie włączyć jednym głosem. Na Jasnej Górze uczestniczyliśmy wspólnie we Mszy św., a następnie każdy indywidualnie wypełnił czas pobytu, którego zakończeniem była odprawiona mimo niepogody na Wałach Jasnogórskich Droga Krzyżowa ze św. Janem Pawłem II. W drodze powrotnej nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej na Pólku pod Bralinem z koronowanym przed rokiem obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, oprowadzeni przez społecznego opiekuna tego miejsca.

 

Więcej zdjęć  w Galerii

 

Spotkanie pielgrzymkowe

 

W niedzielę 1 czerwca w naszej parafii odbyło się spotkanie uczestników pielgrzymki na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII. Rozpoczęciem spotkania, a jednocześnie oficjalnym zakończeniem pielgrzymki było nabożeństwo dziękczynne odprawione w Godzinie Miłosierdzia w kościele parafialnym, a następnie pielgrzymi przeszli do świetlicy wiejskiej w Ociążu, gdzie czekał już poczęstunek. Wspólnie oglądane zdjęcia przypomniały wszystkim wspaniałe przeżycia i pobudziły pragnienie następnego wyjazdu. W spotkaniu wzięli udział także pielgrzymi z innych parafii dekanatu.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Spotkania Żywego Różańca

 

W minionym tygodniu odbyły się spotkania Żywego Różańca. Kontynuując rozważania o Jezusie Chrystusie na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, poznaliśmy znaczenie tajemnicy Wcielenia bożego Syna i Jego Wywyższenia. Członkowie wspólnoty zapoznali się z intencjami modlitewnymi na czerwiec:


Intencja ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.

Intencja misyjna: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary wierzących.

Intencja parafialna: Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za obojętność, grzechy, zniewagi i zelżywości

 

Rocznica I Komunii Świętej

 

W sobotę 24 maja dzieci klasy trzeciej przeżywały rocznicę swojej Pierwszej Komunii Św. Podczas Mszy św. o godz. 16.00, wraz z rodzicami i gośćmi, dziękowały za dar Eucharystii i prosiły wraz ze wszystkimi, aby Komunia św. była ich codziennym pokarmem do końca życia.

 Po kazaniu dzieci z zapalonymi świecami odnowiły przyrzeczenia chrzcielne, a następnie w procesji z darami przyniesione zostały do ołtarza świadectwa ich darów duchowych: książeczki udziału we Mszy św. niedzielnej i pierwszych piątkach miesiąca.

 

 

 


 Więcej zdjęć w galerii

Spotkanie ze świętymi

 

W czwartek 22 maja, we wspomnienie św. Rity z Caccia, w liturgię Mszy św. włączyli się czynnie członkowie IV Róży Żywego Różańca, którzy obrali ją sobie za patronkę. Natomiast po Mszy św. zebrani obejrzeli film o św. Joannie Beretta Molla pt. „Obcowanie Świętych” ukazujący moc jej przykładu i orędownictwa w naszych czasach.

 

Majowe w Kwiatkowie

 

W kolejną niedzielę miesiąca maryjnego nabożeństwo majowe odbyło się przy figurze Matki Bożej w Kwiatkowie. W 94. rocznicę urodzin Karola Wojtyły zebrani pomodlili się także o jego orędownictwo odmawiając Litanię do św. Jana Pawła II. Nie zapomniano także o przypadającej w tym dniu 70. rocznicy zwycięstwa pod Monte Cassino polecając Bogu poległych i modląc się w intencji Ojczyzny.

 

Procesja fatimska

 

We wtorek 13 maja, w 67. rocznicę rozpoczęcia objawień w Fatimie, w 33. rocznicę zamachu na Jana Pawła II, w naszej parafii odbyło się po raz pierwszy nabożeństwo fatimskie. Po Mszy św. i nabożeństwie różańcowym wyruszyła procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej, niesioną przez członków V Róży Żywego Różańca im. Dzieci Fatimskich. Ze śpiewem pieśni fatimskich, z lampionami w ręku, uczestnicy nabożeństwa przeszli procesyjnie dokoła kościoła. Na zakończenie odśpiewano Apel. W ten sposób dziękowaliśmy Bogu za dar kanonizacji Jana Pawła II i włączyliśmy się w dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Majowe w Ociążu

 

 

W niedzielę 11 maja nabożeństwo majowe odbyło się wieczorem przy figurze Matki Bożej w Ociążu. Wzięli w nim udział nie tylko mieszkańcy Ociąża, ale także i innych miejscowości. Uczciliśmy Matkę Bożą śpiewem Litanii Loretańskiej i pieśni maryjnych, prosiliśmy o pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, a z racji Światowego Dnia Modlitw o Powołania modliliśmy się o powołania, szczególnie z naszej parafii.

 


 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Tydzień Biblijny

 

W ramach Tygodnia Biblijnego, z inicjatywy Akcji Katolickiej, codziennie przed Mszą św. czytana była Ewangelia wg św. Marka; w poniedziałek odbyła się w kościele projekcja filmu o czytaniu Biblii, a w piątek miało miejsce spotkanie z biblistą – ks. kan. Adamem Wawro, który jest także diecezjalnym egzorcystą. Po konferencji wygłoszonej w kościele, druga część spotkania miała miejsce w Domu Katolickim.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

 

Spotkanie z symbolami ŚDM

 

Od Niedzieli Palmowej peregrynują po Polsce symbole Światowych Dni Młodzieży: krzyż i ikona Matki Bożej przekazane młodym przez Jana Pawła II. Od 4 maja goszczą one w naszej diecezji. Nasz dekanat uczestniczył w spotkaniu z peregrynującymi symbolami Światowych Dni Młodzieży w konkatedrze w Ostrowie Wlkp. w czwartek 8 maja. Z naszej parafii udali się tam autokarem kandydaci do bierzmowania wraz z młodzieżą z Nowych Skalmierzyc; indywidualnie dojechało kilku parafian. Mieliśmy szczęście wnieść krzyż i ikonę wracające z odwiedzin miejscowych szkół do ostrowskiej fary, a następnie trwać na modlitwie adoracji i uczestniczyć we Mszy św. w Godzinie Miłosierdzia.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Nabożeństwa majowe

 

Tradycyjnie z początkiem miesiąca poświęconego Matce Bożej rozpoczęły się nabożeństwa przy figurach na terenie parafii. W dniu poświeconym wspomnieniu św. Józefa Rzemieślnika, pierwsza modlitwa miała miejsce przy kapliczce św. Józefa na ul. Szkolnej w Fabianowie. Prowadzili ją sami parafianie, gdyż był to dzień powrotu z pielgrzymki do Włoch księdza proboszcza i parafian – uczestników kanonizacji bł. Jana Pawła II i Jana XXIII.

 

 

 

Rajd Rowerowy ku czci św. Jana Pawła II

W niedzielę 27.04.2014 odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej ku czci kanonizowanego św. Jana Pawła II. Trasa rajdu przebiegała od parkingu przy kościele przez Fabianów, Kwiatków, Lewków Słaborowice i Młynów. Rajd zakończył się w Zespole Szkół im Jana Pawła II, gdzie uczestnicy rajdu złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową. Po rajdzie tradycyjnie zorganizowano mały poczęstunek.

 

 

Więcej zdjęć w galerii

 

 

Chrystus Zmartwychwstał

 

W Wielką Noc rozpoczęliśmy przeżywanie radości z Jego zwycięstwa nad śmiercią; niech stanie się ona udziałem wszystkich.

 

 

Święto Eucharystii i Kapłaństwa

 

W Wielki Czwartek, dzień w którym Pan Jezus spożył z Apostołami Ostatnią Wieczerzę ustanawiając sakrament Eucharystii i kapłaństwa, w naszym parafialnym Wieczerniku licznie zgromadzili się parafianie, a zwłaszcza słudzy ołtarza: ministranci i lektorzy, nadzwyczajni szafarze Eucharystii, członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Podczas Mszy św., w której przypomniane zostało Jezusowe przykazanie miłości, w procesji z darami zostały przyniesione do ołtarza skarbonki z jałmużną dla ubogich – owoc wielkopostnych wyrzeczeń. Dzień ten jest świętem wszystkich sług Eucharystii. Na zakończenie uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej przedstawiciele grup duszpasterskich złożyli życzenia Księdzu Proboszczowi z okazji Dnia Kapłańskiego, zapewniając o modlitwie na co dzień, co było najpiękniejszym prezentem składanym wraz z kwiatami.

Więcej zdjęć w Galerii

 

Parafialna Droga Krzyżowa

 

W Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, po Gorzkich Żalach, wyruszyła Droga Krzyżowa ulicami parafii - tym razem do krzyża na ul. Zakrzewki w Ociążu. Nabożeństwo odbyło się po raz pierwszy w niedzielne popołudnie, aby jak najwięcej parafian mogło w nim uczestniczyć. I rzeczywiście, frekwencja była o wiele wyższa niż w minionych latach. Rozważania przygotowujące do kanonizacji bł. Jana Pawła II czytali członkowie Akcji Katolickiej; krzyż nieśli przedstawiciele wszystkich stanów z poszczególnych wiosek. Smuci tylko nieliczne grono młodych, którzy mieli odwagę towarzyszyć Jezusowi na krzyżowej drodze i nieść Jego krzyż, tym bardziej, że właśnie w tym dniu, przeżywanym jako Światowy Dzień Młodzieży, młodzież polska przejmowała na Placu św. Piotra w Rzymie od młodzieży brazylijskiej drewniany krzyż – symbol tych Dni.

 

Więcej zdjęć w Galerii


Niedziela Palmowa

 

W niedzielę upamiętniającą uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, przed Sumą przy krzyżu misyjnym, odbyło się nabożeństwo: po poświęceniu palm i odczytaniu Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy wyruszyła procesja do kościoła. Jak co roku członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych pod kierunkiem Pani Katechetki przygotowali najpiękniejszą i największą palmę i to oni przewodzili procesji z palmami.

Jak wykonuje się taka palmę można podpatrzeć na zdjęciach w GALERII…

 

 

 

Spotkania Żywego Różańca

 

W minionym tygodniu odbyły się spotkania Żywego Różańca. Kontynuując rozważania o Jezusie Chrystusie Synu Bożym na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, poznaliśmy tajemnice Jego Paschy, czyli Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Członkowie wspólnoty zapoznali się z intencjami modlitewnymi na kwiecień:

 

Intencja ogólna: Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.

Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.

 

Intencja parafialna: O duchowe, owocne przeżycie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przez wszystkich parafian.

 

 

 

Rekolekcje szkolne

 

Od poniedziałku do środy trwały w naszym kościele szkolne rekolekcje wielkopostne dla uczniów Zespołu szkół w Ociążu, które prowadził ks. Dariusz Płonka – wikariusz parafii p.w. św. Marcina w Odolanowie. Dzięki współpracy ze strony Dyrekcji i Grona Nauczycielskiego spotkania rekolekcyjne odbywały się zarówno w kościele, jak i w szkole. Temat spotkań w kościele: „ Sakramenty drogą do Boga”. Natomiast spotkania w szkole poświęcone były osobie Patrona – bł. Jana Pawła II w przededniu jego kanonizacji. Podczas Mszy św. na zakończenie rekolekcji, uczniowie szkoły podstawowej przynieśli w procesji z darami owoce swojej rekolekcyjnej pracy.

 

Więcej zdjęć w galerii

Skutki wichury

 

Wiejący przez całą sobotę 15 marca silny wiatr przyczynił się do zniszczenia figury św. Józefa z Dzieciątkiem stojącej na cokole przy naszym kościele parafialnym. Przechyloną pod naporem wiatru figurę trzeba było zdjąć: niestety nie nadaje się już do naprawy. Stało się to w przededniu uroczystości św. Józefa, Oblubieńca NMP obchodzonej 19 marca. Mamy nadzieję, że szybko uda się wystawić nową kapliczkę ku czci św. Józefa, Patrona naszej diecezji i wszystkich mężczyzn; na razie uczyńmy to w naszych sercach poprzez liczny udział we Mszy św. i Nabożeństwie w dniu Jego Święta.

 

  
Tu podaj tekst alternatywny