Home
Spis treści
Aktualności
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Wszystkie strony

 

Intencje Żywego Różańca

 

W środę 1 marca odbyło się spotkanie członków Żywego Różańca; tematem konferencji były charyzmaty i ich odkrywanie oraz wykorzystanie w naszym życiu. Zostały również podane intencje modlitwy całej wspólnoty na marzec:

 Intencja ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.

 Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

 

 

 

Przyjęcie ministrantów

W niedzielę 28 lutego, podczas Mszy św. o godz. 11.00, do grona ministrantów naszej parafii zostało włączonych dwóch kandydatów, którzy ukończyli okres przygotowania i próby. Znakiem ich włączenia było nałożenie kołnierzy ministranckich. Odtąd będą pełnili służbę przy ołtarzu służąc Bogu i wspólnocie parafialnej.

 

 Więcej zdjęć w Galerii

Rozpoczęcie Nawiedzenia

 

W sobotę 13 lutego rozpoczęło się nawiedzenie rodzin parafii przez Obraz Jezusa Miłosiernego: to inicjatywa związana z trwającym Świętym Rokiem Miłosierdzia - Rokiem Nadzwyczajnego Jubileuszu ogłoszonym przez Papieża Franciszka, który chce nam przypomnieć, że Bóg przychodzi do nas z darem Miłosierdzia, abyśmy i my świadczyli je bliźnim. Stąd hasło Roku: „Miłosierni jak Ojciec” i szczególne wezwanie do otwarcia się na Boże Miłosierdzie, zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania oraz pełnienie uczynków miłosierdzia wobec bliźnich.

 Obraz nawiedzający nasze domy został poświęcony w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach podczas parafialnej pielgrzymki w poniedziałek 8 lutego i jest darem pielgrzymów. Jest to wierna kopia cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego z kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie modliła się św. siostra Faustyna Kowalska, której Jezus przekazał orędzie o Bożym Miłosierdziu spisane przez nią w „Dzienniczku”.

 Przygotowaniem do Nawiedzenia były parafialne rekolekcje wielkopostne w których towarzyszyła nam św. siostra Faustyna Kowalska w znaku swoich relikwii. Na ich zakończenie, po uczczeniu Obrazu i oddaniu przez Księdza proboszcza parafii Miłosierdziu Bożemu, pierwsza rodzina z ul. Morawskiego zabrała Obraz do swojego domu.

 Odtąd codziennie o godz. 19.00 nastąpi przekazanie Obrazu do kolejnego domu: rodzina pragnąca gościć Obraz uda się do sąsiadów, aby przenieść go do swojego domu i następnie trwa na modlitwie. Obraz pozostaje w danej rodzinie przez 24 godziny. Znakiem, że w domu przebywa Jezus Miłosierny w znaku Obrazu będzie zewnętrzna dekoracja domu flagami czy symbolami religijnymi.

 Otwórzmy jednak nie tylko drzwi domów, ale serca na przyjście Jezusa: niech wszyscy domownicy z okazji Nawiedzenia przystąpią wcześniej do spowiedzi, jeśli to możliwe niech w dniu przyjęcia Obrazu uczestniczą we Mszy św. i niech otworzą się serca na bliźnich przez pełnienie czynów miłości, a zwłaszcza pojednanie zwaśnionych rodzin, sąsiadów … i przebaczenie win.

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

Pielgrzymka do Łagiewnik

 

W poniedziałek 8 lutego wyruszyła parafialna pielgrzymka do Łagiewnik. Nawiedziliśmy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, a w nim Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. oddając cześć relikwiom Świętego i przeszliśmy Jego śladami utrwalonymi w wystroju poszczególnych kaplic oraz kościoła, aż po płytę nagrobną z Grot Watykańskich.

Następnie, po skosztowaniu papieskich kremówek, udaliśmy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, które było głównym celem naszej pielgrzymki. Tam bowiem, po modlitwie w kaplicy sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy relikwiach Apostołki Miłosierdzia Bożego – św. siostry Faustyny Kowalskiej, uczestniczyliśmy w Bazylice w Koronce do Miłosierdzia Bożego, po której został poświęcony nabyty tam Obraz Jezusa Miłosiernego – dar uczestników pielgrzymki, który w trwającym Świętym Roku Miłosierdzia będzie nawiedzał rodziny naszej parafii. W intencji błogosławionych owoców Nawiedzenia pielgrzymi ofiarowali swoja gorącą modlitwę i trud pielgrzymowania.


 

Więcej zdjęć w Galerii


Poświęcenie świec

 

W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane w polskiej tradycji świętem Matki Bożej Gromnicznej, miało miejsce poświęcenie świec dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. Po poświęceniu, w uroczystej procesji z zapalonymi świecami, dzieci te wraz z rodzicami zbliżyły się do ołtarza.

 


 Więcej zdjęć w GALERII

 

Recital wierszy ks. Jana Twardowskiego

 

W sobotę 30 stycznia po Mszy św. wieczornej odbył się w kościele niecodzienny spektakl: recital wierszy Księdza Poety – Jana Twardowskiego w aranżacji i wykonaniu p. Adama Wasieli. Recital przygotowany został przez Ostrowski Teatr Piosenki z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego, a jego wykonanie w kościele w Ociążu nastąpiło niespełna dwa tygodnie po 10. rocznicy jego śmierci. Inicjatorem tego wydarzenia był p. Paweł Rajski – starosta ostrowski, którego rodzinne korzenie sięgają Ociąża. Koncert był kolejnym sposobem wsparcia naszego młodego parafianina – Krystiana, walczącego z poważną chorobą.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Intencje Żywego Różańca

 

W lutym wszyscy członkowie Żywego Różańca modlą się w następujących intencjach:

Ogólna: Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.

 Misyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.

 Parafialna: O błogosławione owoce nawiedzenia rodzin naszej parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego.

 

 

Podziękowanie dla kolędników misyjnych

 

Z centrali Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci otrzymaliśmy podziękowanie za włączenie się w akcję misyjnego kolędowania i ofiary zebrane na rzecz dzieci z Madagaskaru.

 

 

 

 

Misyjny Dzień Dzieci

 

W Święto Objawienia Pańskiego przeżywane jako Misyjny Dzień Dzieci miało miejsce zakończenie akcji kolędników misyjnych. Po rozesłaniu w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, w sobotę 2 stycznia domy parafian odwiedzili kolędnicy – członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Przy okazji tych odwiedzin zbierali ofiary na rzecz swoich rówieśników – dzieci na Madagaskarze: w sumie 2295 zł 89 gr. Ofiary zostały przesłane na konto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.Więcej zdjęć w Galerii

Intencje Żywego Różańca na styczeń

Ogólna: aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.

Misyjna: aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.

Parafialna: o pokój w rodzinach, Ojczyźnie i świecie.

 

 

Jubileusz Żywego Różańca

W pierwszy dzień Nowego Roku, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, odbyło się doroczne spotkanie opłatkowo-kolędowe grup duszpasterskich działających w parafii: Żywego Różańca, Akcji Katolickiej, kręgu biblijnego i lektorów. Tegoroczne spotkanie było szczególne: wspólnota Żywego Różańca obchodziła 15. rocznicę wznowienia działalności; stąd na spotkaniu pojawił się tort jubileuszowy – dar Księdza Opiekuna i wyraz wdzięczności za wspieranie modlitwą wspólnoty parafialnej.


 Więcej zdjęć w Galerii

 Spotkanie opłatkowe ERM

 

We wtorek 29 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe Eucharystycznego Ruchu Młodych działającego w naszej parafii pod opieka Pani Katechetki. Po odczytaniu Ewangelii o Narodzinach Jezusa i podzieleniu się opłatkiem, zebrani zasiedli do stołu i rozpoczęło się kolędowanie. Nie zabrakło także skromnych upominków.

 Więcej zdjęć w Galerii

Poświęcenie krzyża cmentarnego

 

Drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia, po Sumie, odbyło się poświęcenie nowego krzyża ustawionego na cmentarzu parafialnym. Krzyż ten w swojej wymowie przybliża nie tylko prawdę o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, ale także tajemnicę świętych obcowania, albowiem spoglądać nań będą wierni przychodzący na cmentarz, a będący w drodze do nieba, spoczywają w jego cieniu zmarli oczekujący w czyśćcu na naszą modlitwę, a na nim umieszczone są figurki świętych, którzy już osiągnęli cel ziemskiej wędrówki każdego człowieka – niebo.

Krzyż ten nawiązuje w swoich ornamentach do kościoła parafialnego: kolumienki przy figurkach do filarów przy drzwiach wejściowych kościoła, aniołki adorujące Chrystusa ukrzyżowanego to replika aniołków z ołtarza głównego, a wśród figurek świętych umieszczonych na krzyżu są postaci bł. ks. Władysława Mączkowskiego – naszego rodaka, Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego – patronów parafii oraz św. Ambrożego – patrona pszczelarzy stojącego w kościele na bocznym ołtarzu.

Postaci ewangelistów: św. Marka i św. Jana przypominają o Dobrej Nowinie o Jezusie, która przed laty dotarła na polskie ziemie, a figurka św. Wojciecha – biskupa i męczennika wskazuje cenę, jaką za głoszenie Ewangelii trzeba było zapłacić. Krzyż bowiem postawiono w przededniu Roku Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski; postać św. Anny – Matki Maryi, która uczyła jej miłości Boga i wiary wskazuje zaś, że to w rodzinie przekazuje się wiarę otrzymaną od przodków.

W Roku Miłosierdzia figurka św. Weroniki z chustą przypomina, że każdy uczynek miłosierdzia wykonany wobec drugiego człowieka jest uczynkiem wobec samego Jezusa.

Napisy umieszczone na krzyżu w języku łacińskim głoszą prawdę o wiarę w zmartwychwstanie: „Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy” oraz są dedykacją fundatorów: „Matkom za życie doczesne; Jezusowi Chrystusowi Bogu – za życie wieczne. W roku Pańskim 2016”.

Więcej zdjęć w Galerii

 

Spotkanie przy żłóbku

 

 

Tradycyjnie w pierwsze Święto Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie przy żłóbku, który w tym roku – Roku Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski przypomina o tym wydarzeniu przez symbole oraz postaci Mieszka i Dobrawy. Na wspólne kolędowanie przyszły nie tylko dzieci, ale także dorośli. Nie zabrakło występów solowych i w duecie, wokalnych i instrumentalnych.

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

Zakończenie rorat

 

 

We wtorek 22 grudnia miało miejsce podsumowanie tegorocznych rorat: rozpoczęła w nich udział przeszło setka dzieci, do końca dotrwało około ¾, ale za to prawie połowa nie opuściła ani jednego dnia roratnych spotkań. Gratulacje i podziękowania należą się także dorosłym, którzy pomogli dzieciom w udziale i sami uczestniczyli w spotkaniach. Miejmy nadzieję, ze przykład św. Jana Pawła II – Patrona rorat i czyny miłosierdzia podejmowane każdego dnia przez uczestników zaowocują nie tylko w trwającym Roku Miłosierdzia, ale i w całym życiu i pomogą zdobyć ten największy skarb czyli zbawienie.

 

Wszyscy uczestnicy rorat otrzymali drobne upominki.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

 

We wtorek 8 grudnia papież Franciszek uroczystą Mszą św. i otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra w Rzymie rozpoczął Rok Święty Miłosierdzia. Także i w naszej parafii została przygotowana dekoracja symbolizująca Drzwi Święte i ukazująca Jezusa, który jest „Obliczem miłosierdzia Ojca” oraz przypominająca o uczynkach miłosiernych do pełnienia których jesteśmy szczególnie w tym czasie wezwani.

 

 

 

Poświęcenie medalików

 

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, zostały poświęcone i wręczone medaliki dzieciom klasy III jako znak ich chrześcijańskiej wiary i szczególnego oddania pod opiekę Maryi.

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

Wizyta Świętego Biskupa

 

W niedzielę 6 grudnia, w dniu swojego święta, dzieci odwiedził jak co roku Święty Biskup Mikołaj. Po Sumie wszystkie dzieci otrzymały z jego rąk paczki przygotowane przez Zespół Charytatywny, wcześniej zapoznając się z jego życiem i chrześcijańską wiarą, która była źródłem jego dobroci i która wszystkich wzywa do dzielenia się z innymi.

Sto paczek ledwie wystarczyło dla maluchów i uczniów szkoły podstawowej.

 


 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Roraty z Janem Pawłem II

 

Wraz z początkiem adwentu rozpoczęły się także roraty podczas których wraz z Maryją przygotowujemy się na przyjście Jezusa. W tym roku: Roku Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski i Jubileuszowym Roku Miłosierdzia ogłoszonym przez papieża Franciszka roraty przeżywamy z Janem Pawłem II szukając skarbów, które odkrył On na ziemi i które pomogły mu zdobyć największy skarb – skarb w niebie, czyli świętość = zbawienie. Około setka dzieci wraz z dorosłymi codziennie poszukuje tych skarbów podejmując każdego dnia konkretny czyn miłosierdzia, by zdobyć ten najważniejszy, czyli zbawienie.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

Intencje Żywego Różańca

 

W grudniu wszyscy członkowie Żywego Różańca modlą się w następujących intencjach:

 

Ogólna: Abyśmy wszyscy mogli doświadczyć miłosierdzia Boga, który nigdy nie męczy się przebaczaniem.

Misyjna: Aby rodziny, szczególnie te cierpiące, w narodzinach Chrystusa odnalazły nadzieję.

Parafialna: O nawrócenie dla siejących śmierć i zniszczenie, o pokojowe współistnienie wszystkich religii, kultur i narodów.

 

 

 

Pod sztandarem Chrystusa Króla

 

Uroczystość Chrystusa Króla to Święto Patronalne Akcji Katolickiej i Eucharystycznego Ruchu Młodych. Stąd na Sumie miało miejsce przyjęcie kandydatów do grona członków ERM i wręczenie legitymacji tym, którzy już rok trwają na spotkaniach.

 

Po południu w świetlicy wiejskiej w Ociążu odbyło się spotkanie rodziców dzieci należących do Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz rodziców ministrantów. Czas wypełniły wesołe zabawy przygotowane przez Panią Katechetkę, która jest opiekunką ERM w naszej parafii.

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Nowi kandydaci

 

W niedzielę 15 listopada, podczas Sumy, dwóch chłopców rozpoczęło oficjalnie okras przygotowania do służby ministranckiej. Znakiem ich zbliżenia do ołtarza stały się komże, które nałożyli po publicznym wyrażeniu pragnienia podjęcia starań o dobre przygotowanie do posługi ministranckiej.

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Poświęcenie książeczek

 

W niedzielę 15 listopada, podczas Mszy św. o godz. 11.00, zostały poświęcone książeczki do nabożeństwa dzieci klasy III. Następnie rodzice przekazali je swoim dzieciom, aby stały się pomocą do dobrego przygotowania do Pierwszej Komunii Św. oraz na drodze do nieba. Więcej zdjęć w Galerii

Spotkanie patriotyczne

 

Tradycyjnie w okolicach Święta Niepodległości Parafialny Oddział Akcji Katolickiej organizuje wieczór patriotyczny. W tym roku spotkanie odbyło się w sobotę 7 listopada: rozpoczęła je Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 18.00, podczas której kazanie wygłosił diecezjalny asystent Akcji Katolickiej ks. dr Sławomir Keszka. Po Mszy św. siostra Rut – Nazaretanka przybliżyła zebranym postaci Męczenniczek z Nowogródka - Sióstr Nazaretanek, które w czasie II wojny światowej złożyły swoje życie w ofierze za wolność uwięzionych i zagrożonych śmiercią mieszkańców miasta. Dalsza część spotkania odbyła się w Domu Katolickim, gdzie długo jeszcze rozbrzmiewały pieśni patriotyczne.

 

Więcej zdjęć w Galerii

Zdjęcia również na stronie Akcji Katolickiej


Intencje Żywego Różańca

 

 

W listopadzie wszyscy członkowie Żywego Różańca modlą się w następujących intencjach:

 

Ogólna: Abyśmy umieli otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, nawet z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.

Misyjna: Aby pasterze Kościoła, z głęboką miłością dla powierzonej im owczarni, towarzyszyli jej w drodze i ożywiali jej nadzieję.

Parafialna: o zbawienie zmarłych fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła oraz kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii i zmarłych członków Żywego Różańca.

 

 

Nabożeństwa różańcowe

 

W tym roku dzieci przychodzące na nabożeństwa październikowe układały klasowy różaniec z poszczególnych kółeczek symbolizujących obecność ucznia danej klasy na nabożeństwie różańcowym w kościele. Celem było ułożenie całego różańca składającego się z 20 dziesiątek – tajemnic, co wymagałoby 200 obecności na nabożeństwie. Niestety żadnej klasie się to nie udało: najbliżej była klasa III, która co szczególne jest najmniejszą klasą w szkole, ale jak się okazuje najbardziej rozmiłowaną w modlitwie różańcowej. Gratulacje dla dzieci i ich rodziców.

 

Wyniki poszczególnych klas można zobaczyć w tabeli poniżej, a zdjęcia plakatów w galerii.

 

Klasa

Ilość uczniów w klasie

Obecnych na różańcu

100% obecności

Obecność w %

Przedszkole

 

47

 

 

 

I

19

74

 

437

16,9%

II

15

87

 

345

25,2%

III

10

134

 

230

58,2%

IV

21

117

 

483

24,06%

V

17

98

 

391

25,08%

VI

17

71

 

391

18,1%

 

Sprawy cmentarza

 

Składowanie śmieci i opłata cmentarna

W związku z nowymi zasadami wywozu śmieci zaszła konieczność likwidacji śmietnika cmentarnego: pozostały do dyspozycji kontenery dotychczas służące do segregacji odpadów, stojące obecnie w rogu cmentarza, przy drugiej bramie od strony ul. Wiejskiej. Do tych kontenerów można wrzucać wszelkie odpady, już bez segregacji. Jeżeli to możliwe proszę o zabieranie do domów zwłaszcza zniczy i wkładów, albowiem kontenery te szybko się zapełniają, a ich wywóz jest bardzo kosztowny.

 

Aby więc pokryć koszty wywozu śmieci, proszę o wnoszenie opłaty za miejsce na cmentarzu tzw. pokładnego, podobnie jak to jest na wielu innych cmentarzach. Opłatę można wnosić na okres dłuższy np. 5 lub 10 lat w Biurze Parafialnym, w godzinach urzędowania. Proszę również, jeśli to możliwe, o minimalizację ilości śmieci pozostawianych na cmentarzu.

 

Po upływie 20 lat od pochówku, jak stanowi ustawa o cmentarzach i chowaniu zwłok, groby bez wniesionej opłaty cmentarnej mogą zostać zlikwidowane bez powiadamiania kogokolwiek nawet jeżeli stoi nagrobek. Jeżeli ktoś pragnie zrezygnować z dalszego utrzymywania miejsca – proszę o zgłoszenie tego w Biurze Parafialnym, aby wykreślić grób z księgi cmentarnej.

Pomniki nagrobne

Zamiar wykonania pomnika należy zgłosić w Biurze Parafialnym przed jego zamówieniem, aby następnie z otrzymaną Kartą Cmentarną zawierającą niezbędne informacje udać się do wykonawcy, który winien ją wypełnić i potwierdzić.

 

Termin ustawienia nowego pomnika lub naprawy starego należy uprzednio ustalić z Zarządcą cmentarza.

Uwaga: ubezpieczenie cmentarza nie obejmuje pomników, ewentualne ubezpieczenie nagrobka leży w gestii właściciela.

 

Pozostałe informacje w regulaminie cmentarza

 

 

Nabożeństwo Maryjne

 

We wtorek 13 października, w dniu ostatniego z objawień fatimskich, w przededniu 5. rocznicy Nawiedzenia Parafii przez Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, odbyło się Nabożeństwo Maryjne: rozpoczęło się odmówieniem jednej cząstki różańca św., następnie Msza św. i procesja fatimska ze światłem zakończona Apelem.

 

Dzień Papieski

 

W niedzielę 11 października obchodziliśmy XV Dzień Papieski, tym razem pod hasłem „Jana Paweł II – Patron Rodziny”. Jak co roku uczniowie szkoły im. Jana Pawła II w Ociążu pod kierunkiem Pani Katechetki przygotowali z tej okazji montaż słowno-muzyczny przybliżający nauczanie św. Jana Pawła II na temat rodziny i zaprezentowali go po południu w kościele. Fragmenty papieskich tekstów i przemówień ubogacone zostały scenkami, śpiewem chórku i solistów z towarzyszeniem gitar oraz pokazem multimedialnym. Następnie w modlitwie różańcowej zgodnie z zachętą Papieża poleciliśmy Bogu wszystkie rodziny.

 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Święto Żywego Różańca

 

W środę 7 października, we wspomnienie NMP Różańcowej, swoje święto obchodziła wspólnota Żywego Różańca. Jej członkowie spotkali się na Mszy św. w intencji żywych i zmarłych członków wspólnoty, rozpoczynając w ten sposób obchody 15-lecia wznowienia działalności Żywego Różańca w naszej parafii. Po Mszy św. i Nabożeństwie, na probostwie odbyło się spotkanie zelatorek wszystkich 8 róż.

 

 

Wręczenie Pisma Świętego

 

W poniedziałek 5 października, po nabożeństwie różańcowym dla najmłodszych dzieci i uczniów klasy I i II, podczas Mszy św. rodzice dzieci klasy II uroczyście wręczyli swoim dzieciom Pismo Święte. Ta celebracja, na zakończenie katechizmowego działu mówiącego o słuchaniu Boga przemawiającego do nas na różne sposoby, miała przypomnieć rodzicom o obowiązku przekazywania Słowa Bożego swoim dzieciom, a dzieciom o konieczności Jego uważnego słuchania.

 


 

Więcej zdjęć w galerii

 

 

Poświęcenie różańców

 

W pierwszą niedzielę miesiąca różańcowego, podczas Mszy św. o godz. 11.00, zostały poświęcone i wręczone różańce dzieciom klasy III. To kolejny krok w drodze do I Komunii Świętej.

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Spotkanie wokół Biblii

 

W środę 30 września, we wspomnienie św. Hieronima, który przetłumaczył Pismo Święte z języków oryginalnych na łacinę tworząc tzw. Wulgatę i który jest autorem powiedzenia „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”, odbyło się spotkanie miłośników Biblii z naszej parafii. Uczestnicy parafialnego i domowych kręgów biblijnych oraz lektorzy uświadomili sobie po raz kolejny znaczenie Pisma Świętego w życiu i potwierdzili swoje pragnienie dalszego Jego poznawania i dzielenia się Słowem Bożym.

 

 

Święto Archaniołów i nie tylko

 

We wtorek 29 września, w święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, dzień Patrona obchodził Ksiądz Proboszcz. Wspólnota Żywego Różańca zamówiła Mszę Św., na zakończenie której przedstawiciele poszczególnych grup duszpasterskich złożyli księdzu Proboszczowi życzenia imieninowe potwierdzając je imieninowym śpiewem.

 

 

Koronka na ulicach miast… i wsi

 

Już po raz drugi nasza parafia włączyła się w inicjatywę „Koronka na ulicach miast” w ramach której 28 września, w rocznicę beatyfikacji wiernego sługi Bożego Miłosierdzia – bł. ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. siostry Faustyny Kowalskiej, na ulicach miast gromadzą się wierni modląc się Koronką do Miłosierdzia Bożego i pragnąc, aby zgodnie z zapowiedzią Jezusa, z Polski wyszła iskra, która rozpali cały świat.

 

Także na ulicach naszych wiosek zgromadziliśmy się na wspólnej modlitwie w Godzinie Miłosierdzia Bożego, czyli o godz. 15.00: wielu w Ociążu przy krzyżu na ul. Zakrzewki (bo po raz drugi), trochę mniej osób w Fabianowie na zbiegu ulic Osiedlowej i Leśnej (bo po raz pierwszy). Daliśmy w ten sposób piękne świadectwo wobec przejeżdżających.

 

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

 

W niedzielę 27 września, w łączności z uczestnikami Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, także i w naszej parafii małżonkowie połączeni sakramentalnym węzłem odnowili małżeńskie przyrzeczenia. Dla małżonków było to ogromne przeżycie, dla wszystkich, a zwłaszcza dla ich dzieci, było to piękne świadectwo gotowości do dalszej wierności podjętym przed Bogiem zobowiązaniom i współpracy z łaską sakramentu małżeństwa. Tak bardzo jest to potrzebne w obliczu kryzysu i rozpadu wielu małżeństw oraz podważania w mediach i stanowionym prawie małżeństwa jako nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety.

 

 

Intencje Żywego Różańca

 

W październiku wszyscy członkowie Żywego Różańca modlą się w następujących intencjach:

 

Ogólna: Aby został zlikwidowany handel ludźmi, który jest współczesną formą niewolnictwa.

 

Misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie kontynentu azjatyckiego w duchu misyjnym głosiły Ewangelię wszystkim, którzy jeszcze na nią czekają.

 

Parafialna: Aby Synod Biskupów obradujący w Watykanie przywrócił wszystkim świadomość świętego i nienaruszalnego charakteru małżeństwa i rodziny.

 

 

 

 

Święto Patrona

 

W przededniu Święta Narodzenia NMP, w niedzielę 6 września parafia przeżywała Dzień Odpustu: uroczystościom przewodniczył o. Krzysztof Zygmunt, pasjonista z Sadowia, asystę zapewnili parafianie z Kwiatkowa. Po Sumie i procesji zostało tradycyjnie pobłogosławione ziarno siewne przygotowane przez członków Akcji Katolickiej.

Więcej zdjęć w Galerii

 

Z Bogiem do szkoły

 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu rozpoczęli nowy rok szkolny udziałem we Mszy św. podczas której za wstawiennictwem Świętego Patrona prosili o Bożą pomoc.

 

W czwartek wieczorem do kościoła przybyli wraz z rodzicami uczniowie klasy I rozpoczynający edukację; przynieśli też ze sobą przybory szkolne. Podczas Mszy św. prosili o Boże błogosławieństwo na cały okres nauki.

 

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

Intencje Żywego Różańca

 

We wrześniu wszyscy członkowie Żywego Różańca modlą się w następujących intencjach:

 

Ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia i zatrudnienia dla młodych ludzi.

 

Misyjna: Aby katecheci dawali swoim życiem świadectwo wiary, którą głoszą.

 

Parafialna: W intencji dzieci, młodzieży i wychowawców, aby nie poddali się demoralizacji oraz o dobre przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

 

 

 

 

Po wielkopolskiej ziemi

 

W ostatnim tygodniu wakacji Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował jednodniowy wyjazd po ziemi wielkopolskiej. Odwiedziliśmy opactwo benedyktynów w Lubiniu, skansen Soplicowo z dekoracjami filmowymi do „Pana Tadeusza”, sanktuarium maryjne w Górce Duchownej, gdzie uczestniczyliśmy w trwającym właśnie odpuście ku czci Matki Bożej Pocieszenia i sanktuarium na Świętej Górze w Gostyniu.

W Roku Życia Konsekrowanego mogliśmy poznać różne formy życia poświęconego Bogu: od reguły zakonu benedyktynów, poprzez siostry służebniczki założone przez bł. Edmunda Bojanowskiego posługujące na odpuście w Górce Duchownej, gdzie zakończył on swoje życie, aż po zgromadzenie księży filipinów na Świętej Górze.

Uwieńczeniem dnia był postój w Krotoszynie, który dla niektórych był warunkiem satysfakcji z wyjazdu.


 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Intencje Żywego Różańca

 

W sierpniu wszyscy członkowie Żywego Różańca modlą się w następujących intencjach:

Ogólna: Aby wolontariusze wspaniałomyślnie angażowali się w służbę ludziom potrzebującym.

Misyjna: Abyśmy zapominając o sobie, umieli stawać się bliskimi tych wszystkich, którzy znajdują się na peryferiach społeczeństwa.

Parafialna: O trzeźwość w naszych rodzinach, parafii i Ojczyźnie, o podjęcie przez wielu i wytrwanie wszystkich w postanowieniach abstynenckich w sierpniu, o wyrwanie z nałogu tych, którzy są zniewoleni przez alkohol.

 

 

Rajd rowerowy

 

W niedzielę 12 lipca sekcja rowerowa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej zorganizowała rajd rowerowy do Lewkowa i na Bagatelę. Około 50 rowerzystów, nie tylko z naszej parafii, ale i z sąsiednich, wyruszyło w drogę, aby zwiedzić ciekawe miejsca w okolicy. W myśl powiedzenia: ”Cudze chwalicie, swego nie znacie” stanęliśmy oczarowani niszczejącym niestety pięknem pałacu Lipskich w Lewkowie oraz odrestaurowanym pałacem Radziwiłłów na Bagateli. Sekcja aprowizacyjna spisała się jak zwykle wspaniale. Już podczas tego wyjazdu zaplanowano następny, trochę dłuższy.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Parafialny wyjazd wakacyjny

 

W drugim tygodniu wakacji Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował wyjazd na Warmię i Mazury. Odwiedziliśmy sanktuaria maryjne w Gietrzwałdzie, Świętej Lipce i Stoczku Warmińskim – miejscu uwięzienia Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, sanktuarium eucharystyczne w Głotowie wraz z piękną Kalwarią, Lidzbark Warmiński, Olsztyn i Ostródę, Wilczy Szaniec w Gierłoży, nowe interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, obejrzeliśmy największe w Europie witraże w Rypinie oraz nawiedziliśmy kościół św. Moniki w Kajkowie, a po drodze zatrzymaliśmy się na tamie we Włocławku – miejscu śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Syci wrażeń, pełni wdzięczności dla organizatorów, wróciliśmy szczęśliwie do naszych domów.

 

 

 


Intencje Żywego Różańca

 

W lipcu wszyscy członkowie Żywego Różańca modlą się w następujących intencjach:

 

Ogólna: Aby politycy we wszystkich formach swojego zaangażowania kierowali się miłością i odpowiedzialnością.

 

Misyjna: Aby w obliczu nierówności społecznych chrześcijanie Ameryki Łacińskiej dawali świadectwo miłości wobec ubogich i przyczyniali się do tworzenia bardziej braterskiego społeczeństwa.

 

Parafialna: Za wypoczywających na wakacjach i urlopach, aby ten czas przeżyli w łączności z Bogiem poprzez modlitwę i udział w niedzielnej Mszy św. oraz żyjąc Jego Prawem.

 

 

Srebrny Jubileusz Księdza Kanonika Rafała Sobieraja

W niedzielę 24 maja br. przeżywaliśmy wraz z całą wspólnotą parafialną Jubileusz 25-lecia kapłaństwa Księdza Kanonika Rafała Sobieraja. Z tej okazji o godzinie 12.00 Jubilat sprawował dziękczynną Eucharystię. Miłą niespodziankę sprawili Jubilatowi pamiętający o nim wierni, którzy ofiarując księdzu kwiaty i upominki – składali z głębi serca płynące życzenia: zdrowia, satysfakcji, wdzięczności, a przede wszystkim obfitości łask Bożych. Przed Jubilatem ustawiła się bardzo długa kolejka, ponieważ wszyscy chcieli tego dnia być blisko Księdza Proboszcza i życzyć mu dalszych Bożych łask i pomyślności. Dostojny Jubilat przyjmował gratulacje i życzenia od dzieci , ministrantów, władz samorządowych w osobie Pani Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożeny Budzik i sołeckich, przedstawicieli Rady Parafialnej, nauczycieli Zespołu Szkół w Ociążu, grup duszpasterskich działających w naszej parafii oraz Służby Liturgicznej. Miłą niespodziankę sprawiła młodzież, która obok tradycyjnych życzeń przygotowała prezentację multimedialną, opartą na wspomnieniach z początku drogi życiowej kapłańskiej, której towarzyszyła dedykowana Jubilatowi piosenka pt ,,Sutanna” w wykonaniu młodzieży. Każdy , kto w tym dniu uczestniczył we Mszy Świętej otrzymał obrazek jubileuszowy. Ksiądz Kanonik przyjął święcenia kapłańskie 24 maja 1990 roku w katedrze poznańskiej. Pierwszą parafią posługi kapłańskiej było Kępno, następnie Koźmin Wielkopolski i Krotoszyn, w 2000 roku został mianowany proboszczem parafii p. w Narodzenia N.M.P. w Ociążu.

Z okazji pięknego Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa – w imieniu całej parafii życzymy Ci, drogi Księże Proboszczu, prawdziwie duchowego przeżycia Jubileuszu (a także każdych kolejnych), aby Dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego. Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina daje Ci moc przemiany ludzkich serc, niech pozostanie w Twoich kapłańskich dłoniach. Niechaj Najświętsza Maryja Panna, patronka naszej parafii, wstawia się za Tobą u Boga i wyprasza łaski na dalsze lata sprawowania trudnych kapłańskich obowiązków. Będziemy modlić się o tę szczególną łaskę, abyś podobnie jak Najwyższy Kapłan, swym wielkim sercem owocnie mógł podnosić, rozplątywać to, co powikłane i rodzić nadzieję. Niech to szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej przyniesie zadowolenie, radość i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej.

Wdzięczni parafianie.

 Zdjęcia w Galerii


Pielgrzymka do Częstochowy

 

We wtorek 30 czerwca udaliśmy się z doroczną parafialną pielgrzymką do Częstochowy. Każdego roku przy tej okazji nawiedzamy także inne ciekawe miejsce – tym razem był to Leśniów: miejsce związane wprost z Sanktuarium na Jasnej Górze nie tylko z racji posługi w obu tych miejscach Ojców Paulinów, ale także z racji historycznych, albowiem tradycja wiąże powstanie Leśniowa z podróżą księcia Władysława Opolczyka z cudowną ikona Matki Bożej.

 

Dziś Leśniów słynie jako sanktuarium rodzinnych błogosławieństw.

 

 

 Więcej zdjęć w GALERII

 

Podziękowanie dla dzieci komunijnych

 

Otrzymaliśmy podziękowanie z Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci dla dzieci komunijnych za ich dar złożony po Pierwszej Komunii Świętej na rzecz dzieci w krajach misyjnych. Tekst podziękowania zamieszczony został poniżej.

 

 

 Podziękowanie przedszkolaków

 

W czwartek 18 czerwca do kościoła przybyły dzieci z Publicznego Przedszkola w Ociążu wraz z opiekunkami i rodzicami, aby podczas Mszy św. podziękować za kończący się rok. Symbolem ich wdzięczności Bogu były serca z podpisami dzieci niesione w procesji z darami przez przedstawicieli obu grup: starszej i młodszej. Na zakończenie wszystkim dzieciom uczestniczącym w zajęciach z religii zostały wręczone dyplomy.

 

Więcej zdjęć w galerii

 

Wizytacja pasterska

 

W środę 17 czerwca przybył do naszej parafii Ksiądz Biskup Teofil Wilski, aby zapoznać się z życiem i działalnością wspólnoty parafialnej. Wizytacja rozpoczęła się od Kwiatkowa, gdzie w kaplicy poświęconej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa odbyło się nabożeństwo czerwcowe. Przed kaplicą Ksiądz Biskup został powitany w imieniu mieszkańców Kwiatkowa i całej parafii, a następnie długo podziwiał dekoracje kwiatowe z symbolicznymi religijnymi motywami przygotowane z inicjatywy miejscowych parafian. Dzięki nim Kwiatków stał się słynny w całej okolicy, gdyż nawet lokalna telewizja przybyła, aby nakręcić reportaż o tej pięknej inicjatywie.

Po nabożeństwie Ksiądz Biskup odwiedził dwóch chorych w ich domach, a następnie udał się do Zespołu Szkół w Ociążu serdecznie witany przez Dyrekcję i całą społeczność szkolną. Podczas spotkania zaprezentowano dzieje wyboru Jana Pawła II na patrona szkoły i działania podejmowane w związku z tym dzisiaj.

W południe Ksiądz Biskup nawiedził cmentarz parafialny i wraz z grupą parafian modlił się w intencji zmarłych, a o godz. 15.00 w kościele miało miejsce bardzo radosne nabożeństwo z błogosławieństwem dzieci i matek w stanie błogosławionym. Po nabożeństwie odbyło się na probostwie spotkanie z przedstawicielami grup duszpasterskich, którzy zaprezentowali swoją działalność i którym Ksiądz Biskup podziękował za zaangażowanie.

Centralnym punktem wizytacji była Msza Św. o godz. 17.00: na początku Ksiądz Biskup poświęcił nową kaplicę cmentarną, następnie Ksiądz Proboszcz złożył krótkie sprawozdanie z życia parafii, a rodzice kandydatów poprosili o udzielenie im sakramentu bierzmowania. Podczas liturgii 19 osób z grona uczniów klasy II i III gimnazjum otrzymało sakrament Ducha Św. Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup dokonał wstępnego podsumowania wizytacji.

O jego wrażeniach świadczy wpis w kronice parafialnej zamieszczony poniżej:

 

 

Zdjęcia z wizytacji w GALERII.

 

Odpust w Kwiatkowie

 

W uroczystość Serca Pana Jezusa w kaplicy w Kwiatkowie celebrowana była Suma odpustowa, której przewodniczył ks. Jarosław Kołodziej, wikariusz z Lewkowa. Po Mszy św. odbyła się tradycyjna procesja odpustowa.

 

Więcej zdjęć w galerii

 

A.M.D.G.

 

Ad Majorem Dei Gloriam” („Na większą chwałę Bogu”) – to hasło najlepiej chyba oddaje intencje tych wszystkich, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do uświetnienia uroczystości Bożego Ciała i oktawy, wszystkich przygotowujących dekoracje ołtarzy i trasy procesji, posługujących podczas nich oraz czynnie w nich uczestniczących: niech więc sam Bóg będzie dla nich nagrodą.

 


 

Dzień Chorego

 

Tradycyjnie w oktawie Bożego Ciała tym razem w środę 10 czerwca przeżywaliśmy Parafialny Dzień Chorego. Podczas Mszy św. koncelebrowanej przez Księdza Seniora Mariana Kończaka, chorzy i starsi zostali umocnieni sakramentem namaszczenia, a po Nabożeństwie dalszy ciąg spotkania miał miejsce w Domu Katolickim, gdzie przy kawie i herbacie miło było spotkać się ze znajomymi.

 


 

 

Intencje Żywego Różańca na czerwiec

 

Ogólna: Aby migranci i uchodźcy byli dobrze przyjmowani i traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają.

 

 Misyjna: Aby osobiste spotkanie z Chrystusem wzbudziło w wielu młodych pragnienie poświęcenia Mu siebie w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym.

 

 Parafialna: Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i obojętność.

 

 

Prawie jak w Spycimierzu

 

Ubiegłoroczny wyjazd do Spycimierza, gdzie od prawie 200 lat na procesję Bożego Ciała układane są dywany kwiatowe, procentuje w naszej parafii, zwłaszcza w miejscowości, której nazwa brzmi zobowiązująco – Kwiatków. Na trasie procesji Bożego Ciała pojawiły się tam piękne dekoracje kwiatowe, które swoją pełną krasę objawiły przy kaplicy. Zdjęcia pokazują tylko ułamek artystycznych osiągnięć ich twórców.

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

 

Diecezjalny Kongres Eucharystyczny

 

W czwartek 7 maja w Ostrzeszowie miała miejsce kolejna stacja Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, tym razem z udziałem m.in. naszego dekanatu. Przedstawiciele naszej parafii wzięli udział w tym spotkaniu, którego centrum stanowiła Msza św. celebrowana na ostrzeszowskim rynku przez kapłanów z kilku sąsiednich dekanatów pod przewodnictwem ks. Bpa Łukasza Buzuna. Poprzedziła ją konferencja o Eucharystii, a zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia. Daliśmy w ten sposób publiczny wyraz naszej wierze w obecność Jezusa pod postacią Chleba i wdzięczności za dar Eucharystii.


 

 

Więcej zdjęć w Galerii oraz na stronach Radia Rodzina

 

 

Nabożeństwo 1 maja

 

Miesiąc poświęcony Maryi rozpoczęliśmy wzywając opieki Jej Małżonka – św. Józefa Rzemieślnika podczas nabożeństwa przy kapliczce św. Józefa na ul. Szkolnej w Fabianowie w dniu Jemu poświęconym. Następnie uczciliśmy Maryję śpiewając Litanię Loretańską i pieśni ku Jej czci.

 

 

 

 Intencje Żywego Różańca na maj


 Ogólna: Abyśmy odrzucając postawę obojętności, zatroszczyli się o ludzi, którzy cierpią, szczególnie o chorych i ubogich.

Misyjna: Aby wstawiennictwo Maryi pomogło chrześcijanom żyjącym w zlaicyzowanych środowiskach być gotowymi do głoszenia Chrystusa.

Parafialna: O powołania z naszej parafii i o świętość dla wszystkich kapłanów.

 

 

Tydzień Biblijny

 

W III Niedzielę Wielkanocną rozpoczął się VII Tydzień Biblijny. Po południu w kościele odbyło się wielkanocne nabożeństwo biblijne Droga Światła, które w tym roku przeżywaliśmy pod hasłem „Przez nawrócenie ku Zmartwychwstałemu. Biblijna Droga Nawróconych. Zwróceni ku Światłości: ze śmierci do życia”. Podczas kolejnych stacji wsłuchując się we fragmenty Pisma Św. i komentarze do nich przypatrywaliśmy się konkretnym postaciom biblijnym i ich osobistym „historiom nawrócenia”. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu całej rzeszy lektorów.

Niedzielę Biblijną przeżywaliśmy jako Święto Domowych Kręgów Biblijnych: po Nabożeństwie miało miejsce w Domu Katolickim spotkanie lektorów, członków kręgów biblijnych i wszystkich pragnących poznawać Pismo Św.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

 

 

Intencje Żywego Różańca

 

W kwietniu każdy z członków Żywego Różańca modli się w następujących intencjach:

 

Ogólna: Aby ludzie uczyli się szanować i troszczyć o stworzenie jako o dar Boży.

Misyjna: Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali umacniającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.

Parafialna: O dobre przygotowanie i owocne przyjęcie sakramentów przez dzieci przygotowujące się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Św. oraz młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

 

Poświęcenie pokarmów

 

W Wielką Sobotę w kościele trwała adoracja przy Grobie Pańskim, a przed południem tradycyjnie miało miejsce święcenie pokarmów na stół wielkanocny. Dekoracja Grobu Pańskiego prowadziła do osobistego spotkania ze Zbawicielem, w którym przewodnikiem jest Słowo Boże.

 

Rozpoczęcie Triduum

 

W Wielki Czwartek, dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa, uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy przeżywanie Triduum Paschalnego. Podczas Mszy św. w procesji z darami zostały przyniesione skarbonki z jałmużną postną – owoc wielkopostnych postanowień i wyrzeczeń. Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele grup duszpasterskich złożyli życzenia Księdzu Proboszczowi z okazji Święta Kapłanów.

 

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Niedziela Palmowa

W niedzielę, w którą wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, przed Sumą przed kościołem miało miejsce poświęcenie palm, a następnie wyruszyła procesja, która w tym roku była szczególnie imponująca, albowiem swoje palmy wykonane klasowo i indywidualnie podczas rekolekcji szkolnych nieśli uczniowie Zespołu Szkół w Ociążu.

 

 

 Więcej zdjęć w GALERII

 

 

Parafialna Droga Krzyżowa

 

Po Gorzkich Żalach wyruszyliśmy na Drogę Krzyżową ulicami parafii – tym razem do krzyża na ul. Osiedlowej w Fabianowie. Rozważania czytali członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i sympatycy, o bezpieczeństwo zadbali strażacy, a krzyż nieśli przedstawiciele poszczególnych stanów ze wszystkich wiosek.

 

 

 

Więcej zdjęć w GALERII


 

Zakończenie rekolekcji szkolnych

 

W środę 25 marca zakończyły się szkolne rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Jarosław Kołodziejczak, proboszcz Parafii p.w. Podwyższenie Krzyża Św. w Kaliszu – Szczypiornie. Spotkania rekolekcyjne w kościele zostały ubogacone śpiewem i świadectwem wiary dwojga studentów, którzy tyle co wrócili z kilkumiesięcznej podróży po krajach Azji Południowo-Wschodniej. Niektóre efekty spotkań w szkole zostały przyniesione przez uczniów w procesji z darami podczas Mszy św. na zakończenie rekolekcji i złożone na ołtarzu obok tych najważniejszych, duchowych owoców.

 

Wszystko to było możliwe dzięki współpracy Dyrekcji i zaangażowaniu Pani Katechetki oraz nauczycieli i rodziców, którym należą się gorące podziękowania.

 

Więcej zdjęć w GALERII

 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

 

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która już od lat jest Dniem Świętości Życia, grupa 25 osób włączyła się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego składając przyrzeczenia podczas Mszy św. Niektórzy już po raz kolejny podjęli zobowiązanie do 9 – miesięcznej modlitwy w intencji dziecka poczętego zagrożonego aborcją wierząc, że dzięki tej modlitwie przemienią się serca jego rodziców i bliskich i pozwolą mu się urodzić.

 

Przyjęcie nowych ministrantów

 

W niedzielę 22 marca, podczas Mszy św. o godz. 11.00, do grona ministrantów naszej parafii zostali włączeni dwaj kandydaci, którzy już od jesieni przygotowywali się do służby przy ołtarzu. Po nałożeniu kołnierzy złożyli przyrzeczenia rozpoczynając oficjalnie posługę ministranta.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Poświęcenie figury św. Józefa

 

W czwartek 19 marca, w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP i Opiekuna Zbawiciela, została poświęcona nowa, wykonana z hiszpańskiego granitu, figura św. Józefa ustawiona przy kościele w miejsce poprzedniej, zniszczonej przez upływ czasu i wichurę. Św. Józefowi, który był Opiekunem Świętej Rodziny, zostały oddane w opiekę rodziny naszej parafii.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Zakończenie rekolekcji

 

W środę 18 marca zakończyły się parafialne rekolekcje wielkopostne, które w tym roku miały wymiar ewangelizacyjny. Prowadził je ks. Dominik Wodniczak wraz ze wspólnotą Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Kaliskiej. Przez cztery dni trwania rekolekcji, dzięki głoszeniu Słowa, sile modlitwy i głoszonych przez świeckich świadectw, uczestnicy mogli doświadczyć mocy Ewangelii i tętniącego życiem Kościoła. Szczególnym przeżyciem była indywidualna modlitwa o napełnienie Duchem Św. oraz nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie. Zwieńczeniem rekolekcji były spotkania inicjujące powstanie Domowych Kręgów Biblijnych. Chętni do ich prowadzenia w swoich domach wraz ze specjalnym błogosławieństwem otrzymali podręczniki przygotowane w Centrum Nowej Ewangelizacji.

 

 

 

 

 

Intencje Żywego Różańca

 

W marcu każdy z członków Żywego Różańca modli się w następujących intencjach:

 

Ogólna: Aby osoby prowadzące badania naukowe służyły dobru człowieka.

 

Misyjna: Aby wyjątkowy wkład kobiety w życie Kościoła był zawsze doceniany.

Parafialna: Aby rekolekcje ewangelizacyjne i szkolne, które odbędą się w naszej parafii przyniosły błogosławione owoce.

 

 

Podziękowania

 

Otrzymujemy wiele podziękowań za włączanie się w akcje pomocy, czy to dzieciom w krajach misyjnych: kolędnicy misyjni, czy misjonarzom poprzez pomoc w zakupie środków transportu: akcja MIVA Polska „Jeden grosz za jeden kilometr bezpiecznej jazdy”, czy też Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie lub naszym braciom chrześcijanom prześladowanym za wiarę. To podziękowania dla całej wspólnoty parafialnej i każdego z ofiarodawców.


Aby obejrzeć podziękowania należy kliknąć w miniaturki!


 

 

Śladami św. Jana Pawła II

 

We wtorek 17 lutego udaliśmy się z pielgrzymką zorganizowaną przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymowaliśmy śladami św. Jana Pawła II najpierw do miejsca, gdzie jak sam mówił „Wszystko się zaczęło: i życie się zaczęło, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło …” . Odwiedziliśmy więc kościół parafialny – miejsce chrztu i ministranckiej posługi Karola Wojtyły, kościół karmelitów „na górce”, gdzie mały Karol przyjął szkaplerz, a przede wszystkim nowe, multimedialne muzeum w domu rodzinnym Jana Pawła II, które zrobiło na nas wielkie wrażenie. Nie mogło też w programie zabraknąć degustacji papieskich kremówek (całe szczęście, że to był podkoziołek, więc można było nie zważać na kalorie). Następnie udaliśmy się do Kalwarii Zebrzydowskiej – ukochanego sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie przed cudownym obrazem Matki Bożej uczestniczyliśmy we Mszy św. Nasyceni na duszy i ciele, Eucharystią, posiłkiem i wrażeniami, wdzięczni Bogu za opiekę i piękną pogodę, o północy dotarliśmy do domów.

 

Wyjazd ten był jednym z elementów obchodów Roku św. Jana Pawła II ogłoszonego przez Sejm RP oraz rewizytą za spotkanie ze św. Janem Pawłem II w znaku relikwii, które peregrynując po szkołach Jego imienia dotarły także do Ociąża.

 

 

Więcej zdjęć w GALERII

 

Spotkania ze św. Janem Pawłem II

 

Niedziela 8 lutego była kolejnym dniem spotkania ze św. Janem Pawłem II w znaku relikwii w naszym kościele. Podczas wszystkich Mszy św. wpatrywaliśmy się w przykład wiary, jaki On nam zostawił rozważając szczególnie Jego gorliwość w głoszeniu Ewangelii, a po południu, podczas nabożeństwa o godz. 15.00, każdy miał możliwość uczczenia Relikwii.

W poniedziałek rano do kościoła przybyła cała społeczność szkoły im. Jana Pawła II w Ociążu, aby zaprosić Patrona w mury szkolne. Po Mszy św. Jan Paweł II w znaku relikwii odwiedził wszystkie klasy, a nawet przedszkole. Mimo zwykłego dnia nauki, w szkole zapanowała świąteczna atmosfera.

Więcej zdjęć w Galerii

 

Zdjęcia z uroczystości szkolnych na stronie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej:

www.radiorodzina.kalisz.pl

 

 

Powitanie relikwii św. Jana Pawła II

 

W piątek 6 lutego, na początku Mszy św. o godz. 18.00, w uroczystej procesji ze sztandarem szkoły zostały wniesione do kościoła relikwie św. Jana Pawła II, które odwiedzają szkoły mające Go za Patrona. Delegacja szkoły im. Jana Pawła II odebrała je z Lamek, aby w najbliższy poniedziałek gościć w murach szkolnych. Do tego czasu relikwie pozostaną w kościele.

Wraz ze św. Janem Pawłem II przeżywaliśmy I piątek miesiąca oddając cześć Najświętszemu Sercu Jezusa, a w I sobotę wynagradzaliśmy Niepokalanemu sercu Maryi. W niedzielne popołudnie, podczas nabożeństwa o godz. 15.00, będzie możliwość uczczenia Relikwii.

Więcej zdjęć w galerii

 

Poświęcenie świec

 

W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane w polskiej tradycji Świętem Matki Bożej Gromnicznej, zostały poświęcone świece dzieci klasy III przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. Następnie w procesji wraz z rodzicami, dzieci zaniosły świece przed ołtarz, z którego już niedługo przyjmą po raz pierwszy Jezusa pod postacią chleba.

 

 

 Więcej zdjęć w galerii

 

Wyjazd do Wadowic

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej organizuje podczas ferii szkolnych, we wtorek 17 lutego, wyjazd do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Będzie to jeden z akcentów obchodów trwającego Roku św. Jana Pawła II i rewizyta złożona w rodzinnych stronach Świętego, którego relikwie odwiedzające szkoły Jego imienia będziemy gościć w naszym kościele parafialnym od 6 do 9 lutego.

W programie wyjazdu m.in. nowe multimedialne Muzeum św. Jana Pawła II w Wadowicach, kościół parafialny i karmelitów oraz Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Koszt wyjazdu z obiadem: 100 zł od osoby; zapisy wraz z wpłatą i podaniem numeru PESEL w zakrystii po Mszach św.

 

Zakończenie kolędy

 

Zakończyły się odwiedziny duszpasterskie rodzin parafii, czyli kolęda. Pragnę serdecznie podziękować parafianom za obecność, serdeczne przyjęcie, poczęstunek, podwiezienie, złożone ofiary, które będą przeznaczone na kaplicę cmentarną, za czytanie i wspólne rozważanie Pisma Świętego, szczere rozmowy i uwagi.

 

 

 

Podziękowanie dla Parafii

 

 

Otrzymaliśmy podziękowanie od organizacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”

za udział w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 


 

 

 

 

  
Tu podaj tekst alternatywny