Home
Spis treści
Aktualności
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Wszystkie strony

 

 

Nowi ministranci

 

W niedzielę 9 marca do grona ministrantów naszej parafii zostało przyjętych 5 kandydatów. Podczas Mszy św. o godz. 11.00, po imiennym wywołaniu, stanęli przed ołtarzem kończąc okres przygotowania, a na znak pełnego włączenia do grona ministrantów Ksiądz Proboszcz nałożył im ministranckie kołnierze. Następnie złożyli publiczne zobowiązanie do gorliwej służby przy ołtarzu prosząc św. Dominika Savio – patrona ministrantów o pomoc. W ten sposób grono ministrantów naszej parafii powiększyło się do liczby 26 ministrantów i 2 seniorów.

 

 

 Więcej zdjęć w GALERII


Zabawa karnawałowa

 

W niedzielę 23 lutego w Domu Katolickim odbyła się zabawa karnawałowa członków Eucharystycznego Ruchu Młodych i ministrantów naszej parafii. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, a po skosztowaniu smakołyków przygotowanych przez Panią Katechetkę, kochane mamy, a nawet samych członków ERM, rozpoczęła się zabawa. Najnowsze i stare przeboje, konkursy tańca, rysowania i malowania, opowiadanie o kołyszącej się dorożce i inne zabawy sprawiły, ze czas szybko upłynął i niestety trzeba było kończyć.

 

Na pamiątkę pozostały zdjęcia …

 

 

Więcej zdjęć w galerii

 

 

Spotkania Żywego Różańca

 

W minionym tygodniu odbyły się spotkania Żywego Różańca. Kontynuując rozważania o Jezusie Chrystusie Synu Bożym na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, poznaliśmy misteria Jego publicznego życia poczynając od chrztu w Jordanie poprzez kuszenie na pustyni i głoszenie Królestwa Bożego. Członkowie wspólnoty zapoznali się z intencjami modlitewnymi na marzec:

 

Intencja ogólna: Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.

Intencja misyjna: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

Intencja parafialna: O ducha pokuty i głębokie, duchowe przeżycie Wielkiego Postu przez wszystkich parafian.

 

 

Podziękowania za misyjne kolędowanie

 

Otrzymaliśmy podziękowanie od Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci oraz dyplom dla kolędników misyjnych.

 

 

 

 

 

Spotkanie Rady Parafialnej

 

W czwartek 5 lutego odbyło się spotkanie Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych poświęcone budowie kaplicy cmentarnej. Przedstawiony został ostateczny projekt, a także podjęto decyzję o poszukiwaniu wykonawcy, który podejmie się kompleksowego wykonania prac i zaproponuje najkorzystniejszą ofertę.

 

Spotkania Żywego Różańca

 

W minionym tygodniu w kościele i kaplicy odbyły się spotkania Żywego Różańca. Rozpoczynając katechezy o Jezusie Chrystusie Synu Bożym na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, poznaliśmy źródła naszej wiedzy o Nim, jakimi są przede wszystkim Ewangelie. Członkowie wspólnoty zapoznali się z intencjami modlitwy wspólnoty na miesiąc luty:

Intencja ogólna: Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.

Intencja misyjna: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

Intencja parafialna: Aby chorzy i cierpiący złączyli swe cierpienie z cierpieniem Chrystusa dla zbawienia swojego i innych.

 

Zakończenie kolędy

 

W minionym tygodniu zakończyły się odwiedziny duszpasterskie rodzin parafii, czyli kolęda. Pragnę podziękować parafianom za obecność, serdeczne przyjęcie, poczęstunek, podwiezienie, złożone ofiary, szczere rozmowy i uwagi. Szczególnie dziękuję za piękne świadectwo wiary dane przez czytanie fragmentu Pisma Św. podczas spotkania kolędowego w rodzinie i dzielenie się w rozmowie Słowem Bożym. Wszystkich, którzy pragną kontynuować ten kontakt ze Słowem Bożym zapraszam na spotkania kręgu biblijnego we wtorki o godz. 19.00 w Domu Katolickim.

 

Chwalmy Pana tańcem – kolędy i pastorałki w formie tanecznej”

 

 

Taki był tytuł spektaklu w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”, działającego przy Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, zaprezentowanego w niedzielę 5 stycznia dla licznie zgromadzonych parafian w świetlicy wiejskiej w Fabianowie. Było to doroczne spotkanie kolędowe Żywego Różańca i Akcji Katolickiej, na które zaproszeni zostali wszyscy parafianie. Spotkanie rozpoczęło się występem kilkudziesięciu młodych artystów, którzy w kolorowych strojach ludowych, tańczyli kolędy i pastorałki w rytmach góralskich, krakowskich i poloneza. Widzowie podziwiali zdolności wokalne, taneczne, a nawet prawie że akrobatyczne artystów (z racji szczupłości miejsca na scenie). Gromkie brawa nagrodziły występujących, a potem wszyscy zasiedli do wspólnego stołu i smacznego ciasta przygotowanego przez róże Żywego Różańca. Po pokrzepieniu ciała rozpoczęło się wspólne kolędowanie.

 

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

Kolędnicy misyjni

 

W sobotę 4 stycznia domy naszej parafii odwiedzili kolędnicy misyjni – członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych wsparci ochotnikami wyruszyli, aby głosić Dobrą Nowinę o Narodzinach Jezusa. W przeddzień wieczorem, na zakończenie Mszy św. przyjęli błogosławieństwo rozesłania z rąk Księdza Proboszcza. Przy okazji tych odwiedzin zbierali ofiary na rzecz swoich rówieśników – dzieci kongijskich, którym nie jest łatwo przeżywać radość Bożego Narodzenia. Dzięki ofiarom zebranym przez kolędników w wysokości 2105 zł 12 gr przesłanym na konto Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci powstaną dzieła, które będą dla nich wsparciem.

 

 

Więcej zdjęć w GALERII

 

 

Intencje Żywego Różańca

 

OGÓLNA

Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.

 

MISYJNA

Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Chrystus.

 

PARAFIALNA

 

Aby Syn Boży, Jezus Chrystus został przyjęty przez wiarę i miłość w sercu każdego parafianina.

 

 

Spotkanie opłatkowe ERM

 

W sobotę 28 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe Eucharystycznego Ruchu Młodych przy naszej parafii.. W małej salce Domu Katolickiego ledwo się pomieściło przeszło dwudziestu członków Krucjaty, którzy wraz z Ks. Proboszczem i Panią Katechetką przełamali się opłatkiem. Wszyscy obdarowani zostali prezentami. Gromki śpiew kolęd ubogacił spotkanie.

 

 


 

Więcej zdjęć w GALERII

 

 

Kolędowanie przy żłóbku

 

Tradycyjnie w I Święto Bożego Narodzenia, na wspólnym kolędowaniu przy żłóbku, spotkali się wszyscy chętni: nie tylko dzieci, ale i dorośli. Na szczęście są jeszcze tacy, którzy nie tylko słuchają z płyt, ale i chcą śpiewać wspólnie kolędy. Wielką pomocą była obecność organisty oraz nowy system multimedialny w kościele: teraz już nikt nie mógł narzekać, że nie zna lub nie widzi tekstu kolęd.

 

Więcej zdjęć w GALERII

 

 

Opłatek ministrantów

 

 

W niedzielę 22 grudnia w Domu Katolickim odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty ministranckiej. Wzięli w nim udział kandydaci, ministranci i seniorzy pełniący służbę w kościele parafialnym oraz w kaplicy filialnej. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii o Narodzinach Jezusa i modlitwie podzielono się opłatkiem, a następnie rozpoczął się śpiew kolęd, trochę także jako przygotowanie do zbliżających się odwiedzin duszpasterskich rodzin parafii czyli kolędy, której omówienie zakończyło spotkanie. Na zakończenie wszyscy otrzymali świąteczne paczki.

 

 

 

 

Więcej zdjęć w GALERII

 

 

Betlejemskie światło pokoju

 

W piątek 20 grudnia do naszej parafii dotarło Betlejemskie światło pokoju: zapalone w grocie Narodzenia Pana Jezusa, przekazywane przez harcerzy wraz z orędziem pokoju, jest symbolem łączności z miejscem, w którym „Słowo stało się Ciałem”.

 

 

 

Podsumowanie rorat

 

W piątek 20 grudnia zostały rozdane nagrody dzieciom systematycznie uczestniczących w roratach. Wśród niespełna 90 uczestników rorat, którzy wytrwali do końca, prawie połowa nie opuściła ani jednego dnia, pozostałych zmogła choroba, obiektywne trudności zewnętrzne, albo lenistwo. Na pewno wszyscy, którzy byli choć kilka razy, uświadomili sobie, że „jedna jest tylko do nieba droga: trzeba sercem być u Boga”, a sprawdzianem tego jest otwarcie na potrzebujących. Konkretnym wyrazem zrozumienia tej nauki była „adwentowa skarbonka dobroci” do której zbierano pieniądze przeznaczone na wsparcie fundacji pomagającej rodzinom z ciężko chorymi dziećmi.

 

Wielką niespodzianką dla uczestników rorat był list wystosowany specjalnie do nich przez papieża Franciszka. List ten został odczytany na zakończenie Mszy św., a następnie otrzymał go każdy z uczestników spotkań roratnich.

 

List papieża Franciszka ….

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć w GALERII

 

Wizyta św. Mikołaja

 

W piątek 6 grudnia, mimo trudnych warunków pogodowych, wiele dzieci zgromadziło się na Mszy św. z racji kolejnego dnia rorat, a dodatkowo także przypadającego w tym dniu I piątku miesiąca. Nikogo nie odstraszyła więc brzydka pogoda. Uczestników rorat odwiedził w tym dniu św. Mikołaj Biskup. W czasie rorat przeżywanych pod hasłem: „uBoga droga” jego bezinteresowna posługa dobroci wobec potrzebujących stała się przykładem dla wszystkich. Dzieci obdarowane w tym dniu prezentami zostały zaproszone do naśladowania tego wzoru chrześcijańskiej miłości bliźniego w myśl hasła: „Tyle masz (skarbów w niebie), ile dasz (potrzebującym na ziemi)”. Konkretnym tego wyrazem będą adwentowe czyny dobroci, które pokażą, że „więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu”.

 


 

Więcej zdjęć w GALERII

 

 

Wierzę w Syna Bożego”

 

 

 

Takie hasło będzie nam towarzyszyło w nowym roku kościelnym rozpoczynającym się w I Niedzielę Adwentu. Jest to pierwszy rok z nowego cyklu programu duszpasterskiego Kościoła Katolickiego w Polsce przewidzianego na lata 2013 – 2017, który nawiązuje do 1050. rocznicy Chrztu Polski przypadającej na rok 2016. Hasłem nowego programu duszpasterskiego są słowa: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”, a celem poprowadzenie przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku apostolstwu.

 

 

W minionym tygodniu odbyły się spotkania Żywego Różańca oraz Parafialnej Rady Duszpasterskiej poświęcone omówieniu nowego programu duszpasterskiego. Wszyscy członkowie Żywego Różańca modlą się w grudniu o odnowę życia wiary w naszych rodzinach.

 

 

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na grudzień:

 

 

 

OGÓLNA: Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę

 

 

MISYJNA: Aby chrześcijanie oświeceni światłem wcielonego Słowa, przygotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela.

 

 

Uroczystość Chrystusa Króla

 

Uroczystość Chrystusa Króla to święto patronalne Akcji Katolickiej i Eucharystycznego Ruchu Młodych. W tym dniu w całym Kościele miało miejsce zamknięcie Roku Wiary. W naszej parafii przeżywaliśmy te wydarzenia podczas głównej Mszy św. o godz. 11.00. Tematem kazania była refleksja nad naszą „wiarą wyznawaną, celebrowaną, przeżywaną i przemodloną”, co było zadaniem szczególnie aktualnym w kończącym się Roku Wiary. Po kazaniu do grona członków ERM zostało przyjętych 10 kandydatów, którym na znak przynależności do tej wspólnoty zostały nałożone chusty. Na zakończenie Mszy św. została zgaszona świeca Roku Wiary i procesyjnie wyniesiony Katechizm Kościoła Katolickiego, który wyłożony na bocznym ołtarzu towarzyszył przeżywaniu tego czasu w naszej parafii.

 

 

Po południu w Domu Katolickim spotkali się członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz ministranci wraz z rodzicami, aby w rodzinnym gronie świętować Dzień Patrona. Zajadając smakołyki i oglądając pamiątkowe zdjęcia wspominano wydarzenia, w których brali udział członkowie ERM i ministranci w minionym czasie. Wszystko przeplatane było zabawą pod przewodem Pani Katechetki. Radość bycia we wspólnocie jest najlepszym świadectwem dla innych.

 

Więcej zdjęć w GALERII

 

 

 

 

 

Wieczór patriotyczny

 

Tradycyjnie w okolicach Święta Niepodległości, w sobotę 16 listopada, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował spotkanie patriotyczne: tym razem wzbogacone o uroczystość poświęcenia i odsłonięcia tablicy poświęconej ofiarom wojny z parafii w Ociążu. Na tablicy umieszczonej na frontonie Domu Katolickiego znalazły się nazwiska mieszkańców parafii, którzy zginęli lub zostali zamordowani w czasie II wojny światowej. Poświęcenia tablicy, po uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny i ofiar wojny w czasie której kazanie wygłosił ks. Marcin Jóźwiak, dokonał proboszcz parafii ks. Kan. Rafał Sobieraj, a odsłonięcia Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce p. Bożena Budzik wraz z Prezesem POAK w Ociążu p. Marią Wawrzyniak. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Domu Katolickiego, gdzie odbyło się spotkanie połączone ze śpiewem pieśni patriotycznych.


 Więcej zdjęć w Galerii

 

Mieszkańcy parafii w Ociążu polegli i pomordowani

 

w czasie II wojny światowej

 

 

 

Biegański Antoni z Fabianowa (1916 – 1939) zginął w czynnej służbie wojskowej na rzece pod Łęczycą w 1939 roku;

 

Biegański Stanisław z Fabianowa (1909 – 1942) zginął w 1942 roku w obozie pracy w Niemczech;

 

Dudziak Antoni z Fabianowa, kolejarz, zginął podczas bombardowania pod Zduńską Wolą we wrześniu 1939 roku;

 

Dudziak Antoni z Fabianowa, zginął we wrześniu 1939 roku podczas bombardowania pod Uniejowem w czasie ewakuacji;

 

Filipiak Stefan z Fabianowa, zginął w czasie bombardowania we wrześniu 1939 roku podczas ewakuacji;

 

Gawroński Jan z Ociąża (1906-1939) zginął w czasie ewakuacji we wrześniu 1939 roku pod Łęczycą;

 

Głuszek Jan z Osady, zginął w obozie koncentracyjnym;

 

Grzesiak Marian z Osady (1914-1944) zginął od przypadkowej kuli koło Łodzi w 1944 roku;

 

Jendrzejak Szczepan z Ociąża, zginął jako żołnierz Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej 1939 roku;

 

Horyza Andrzej z Fabianowa (1916 – 1939) zginął 17 września 1939 roku w Puszczy Kampinowskiej podczas Bitwy nad Bzurą;

 

Leśnierowski Kazimierz z Fabianowa, zginął 17 września 1939 roku w Bitwie nad Bzurą;

 

Maciak Wacław z Kwiatkowa (1915 – 1944) zginął podczas ucieczki z więzienia w Ostrowie Wlkp.;

 

Mikłas Józef z Kwiatkowa, zginął pod Łęczycą w czasie ewakuacji we wrześniu 1939 roku podczas bombardowania;

 

Nowicki Franciszek z Kwiatkowa, rozstrzelany we Wronkach w 1941 roku;

 

Olejnik Józef z Ociąża, zginął 18 września 1939 roku pod Kutnem;

 

Olejnik Stanisław z Fabianowa, zginął jako żołnierz Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej 1939 roku;

 

Olszak Michał z Fabianowa (1904-1942) zginął w więzieniu w Pleszewie w grudniu 1942 roku;

 

Perz Feliks z Kwiatkowa, zginął w kampanii wrześniowej 1939 roku;

 

Stanek Piotr z Ociąża, zginął w więzieniu w Rawiczu 1939 roku;

 

Stasiak Jan z Osady, zginął w obozie koncentracyjnym;

 

Szych Michał z Ociąża, zginął pod Łęczycą podczas bombardowania w czasie ewakuacji we wrześniu 1939 roku;

 

Turowski Zenon z Fabianowa, lat 16, zginął pod Uniejowem w czasie ewakuacji we wrześniu 1939 roku podczas bombardowania;

 

Urban Jan z Fabianowa, zginął pod Uniejowem w czasie ewakuacji we wrześniu 1939 roku podczas bombardowania;

 

Waligóra Leon z Ociąża, zarządca majątku hrabiego Alfreda Ponińskiego, członek Akcji Katolickiej i Towarzystwa „Sokół”, w czasie wojny członek Armii Krajowej, zamordowany w lesie skarszewskim w styczniu 1945 roku;

 

Wawrzyniak Ludwik z Bielaw (1903 – 1941) zginął w obozie koncentracyjnym w Mauthausen;

 

Woźniak Stanisław z Ociąża, zginął w więzieniu w Pleszewie;

 

 

Kandydaci na ministrantów

 

W niedzielę 17 listopada pięciu chłopców z naszej parafii zostało włączonych do grona kandydatów na ministrantów i rozpoczęło oficjalnie przygotowanie do posługi ministranckiej. Znakiem wkroczenia przez nich na tę drogę są komeżki, które zostały im nałożone podczas Sumy po złożeniu wobec wszystkich zgromadzonych deklaracji pragnienia służby przy ołtarzu. Teraz przed nimi czas przygotowania i próby, który zwieńczony zostanie uroczystym przyjęciem do grona liturgicznej służby ołtarza.

 

 

Zdjęcia w dziale Galeria

 

Pielgrzymka wiary

 

W poniedziałek 11 listopada, w Święto Niepodległości, w przededniu Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i zamknięcia Roku Wiary, z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej udaliśmy się do Świebodzina, gdzie od trzech lat wznosi się 33. metrowa figura Chrystusa Króla ustawiona na 16. metrowym cokole. Pomnik ten, według zamysłu jego twórców, ma przypominać wszystkim o Bogu i Kościele. W znajdującym się nieopodal Sanktuarium Miłosierdzia Bożego trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. Uczestnicy pielgrzymki modlili się tam podczas Mszy św. w intencjach Ojczyzny i swoich własnych, szczególnie polecając Bogu sprawy wiary, aby Chrystus był prawdziwie Królem naszych serc.

 

Następnie śpiewając w autobusie pieśni patriotyczne udaliśmy się do Poznania, miasta związanego jak mówił bł. Jan Paweł II z początkami wiary, Ojczyzny i Kościoła na polskiej ziemi. Zwiedziliśmy Katedrę – nekropolię pierwszych Piastów, m.in. Mieszka I i Bolesława Chrobrego, a wcześniej poznańską farę i Stary Rynek, byliśmy świadkami obchodów święta poznańskiej ulicy Święty Marcin (nie mogło zabraknąć w menu świętomarcińskich rogali: taki smak i taka cena to tylko w Poznaniu), odwiedziliśmy poznańskie koziołki…

 

Późnym wieczorem wróciliśmy do domu po prawdziwie patriotycznych, religijnych i świątecznych przeżyciach.

 


Zdjęcia w dziale Galeria

 

Spotkanie Żywego Różańca

 

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie wspólnoty Żywego Różańca. Wszyscy członkowie modlą się w listopadzie w intencji zmarłych fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła, oraz zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii i zmarłych członków Żywego Różańca.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na listopad:

OGÓLNA: Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.

 

MISYJNA: Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej posyłały misjonarzy do innych Kościołów jako owoc misji kontynentalnej.

 

 

 

 

Podniebna panorama

 

Dzięki uprzejmości naszego Parafianina – bywalca przestworzy, otrzymaliśmy zdjęcia przedstawiające widziane z góry obiekty parafialne: jakże odmienna to perspektywa wymagająca czasem wytężenia wzroku, aby rozpoznać znane nam przecież miejsca. Warto przy tej okazji, w tym listopadowym czasie, zastanowić się jak z perspektywy Nieba wygląda nasze życie?

 

Zdjęcia w dziale Galeria

 

 

Wspomnienie bł. Jana Pawła II

 

We wtorek 22 października po raz ostatni przeżywaliśmy wspomnienie bł. Jana Pawła II: za rok, po kanonizacji zapowiedzianej na dzień 27 kwietnia 2014 roku, będziemy wzywali Go mianem świętego. W dniu wspomnienia Błogosławionego Patrona uczniowie Szkoły im. Jana Pawła II zgromadzili się w holu szkoły przed tablicą i medalionem Patrona na okolicznościowym apelu: w odpowiedzi na prośbę Jana Pawła II skierowaną do Rodaków przed 35 laty, podczas modlitwy Anioł Pański w dniu inauguracji Pontyfikatu, zanieśli do Boga modlitwę tym razem już nie za Niego, ale za Jego wstawiennictwem w intencji całej społeczności szkolnej. Wieczorem zaś uczestniczyli czynnie w nabożeństwie różańcowym i Mszy św. ku czci Błogosławionego: znakiem zaś ich obecności był poczet sztandarowy szkoły.

Więcej zdjęć w galerii

 

 

 

Dzień Papieski

 

Jan Paweł II Papież Dialogu” – pod tym hasłem przeżywaliśmy w niedzielę 13 października XIII już Dzień Papieski. W jego obchody włączyła się jak co roku społeczność szkoły im. Jana Pawła II w Ociążu: podczas wieczornego spotkania w kościele uczniowie pod kierunkiem Pani Katechetki przedstawili montaż prezentujący Patrona jako mistrza nieustannego dialogu z Bogiem i człowiekiem. Następnie rozważając słowa Błogosławionego Papieża modliliśmy się na różańcu o obfite owoce Jego kanonizacji. Spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim.Więcej zdjęć w Galerii

 

Święto Żywego Różańca

 

 

 

W poniedziałek 7 września, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, członkowie Żywego Różańca spotkali się na Nabożeństwie i Mszy św. Modlili się o umiłowanie modlitwy różańcowej przez wszystkich parafian, a także w intencji wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii: aby wzrastała liczebnie i duchowo, aby jak najwięcej było tych, którzy podejmą wezwanie do codziennej modlitwy różańcowej, uczestniczenia w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz naśladowania życia Jezusa i Maryi rozważanych w tajemnicach różańcowych. Taka też jest intencja modlitewna na cały październik, obok intencji Apostolstwa Modlitwy:

 

Intencja Ogólna: „Aby ci, którzy czują się tak bardzo przytłoczeni ciężarem życia, że pragną jego końca, mogli odczuć miłość Boga”.

 

Papieska Intencja Misyjna: „Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim chrześcijanom, ze są nie tylko odbiorcami, ale również głosicielami Słowa Bożego”.

 

 

 

Po Mszy św. odbyło się spotkanie zelatorek.

 

 

 

 

 

 

Spotkanie ERM

 

W sobotę 21 września członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych z naszej diecezji spotkali się w Opatowie k/Kępna. Spotkanie pod hasłem: ”Bądź świadkiem wiary tak jak Stasiu Kostka” rozpoczęła Msza św. podczas której grupy zaprezentowały przywiezione ze sobą wyznanie wiary. Następnie rozpoczął się Marsz dla Jezusa ulicami Opatowa: z towarzyszeniem orkiestry dętej uczestnicy przeszli na boisko, gdzie rozpoczęły się zabawy i rozgrywki sportowe. W spotkaniu wzięli udział także członkowie ERM z naszej parafii.

 

 

 

Więcej zdjęć w Galerii i na stronach Radia Rodzina

 

Odpust Narodzenia NMP

 

W niedzielę 8 września, w święto Narodzenia NMP, nasza parafia przeżywała uroczystość odpustową. Sumie odpustowej o godz. 12.15 przewodniczył ks. kan. dr hab. Michał Kieling, Delegat Biskupa Kaliskiego ds. Życia Konsekrowanego. Na zakończenie Mszy św., po procesji eucharystycznej, zgodnie z tradycją związaną z tym Świętem Matki Bożej Siewnej, zostało pobłogosławione ziarno siewne.

 

więcej zdjęć w galerii

 

Koronacja na Pólku

 

W Roku Wiary, sobotę 7 września, w sanktuarium maryjnym na Pólku pod Bralinem odbyła się uroczystość koronacji Obrazu koronami papieskimi. W tej uroczystości uczestniczyli również pielgrzymi z naszego dekanatu, a wśród nich także i z naszej parafii. Dla wszystkich było to głębokie duchowe przeżycie.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii i na stronach Radia Rodzina

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystą Mszą św. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu rozpoczęli w poniedziałek 2 września nowy rok szkolny, który będzie dla całej społeczności szkolnej czasem intensywnego przygotowania do kanonizacji Patrona. To szczególne zadanie dla wszystkich.

We wtorek na Mszę św. przybyli uczniowie klasy I wraz z rodzicami, aby prosić o błogosławieństwo na cały okres nauki szkolnej. Podczas Mszy św. zostały również pobłogosławione przybory szkolne.

 

 

więcej zdjęć w Galerii

Rowerowy rajd pamięci

W niedzielę 1 września, w 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował już po raz trzeci rajd rowerowy, tym razem do Ołoboku. Po drodze prawie 60 uczestników rajdu, w tym całe rodziny z dziećmi, zatrzymywało się na modlitwę w miejscach upamiętniających tych, którzy oddali życie w walce o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny: w Biskupicach Ołobocznych, Psarach, a następnie w Ołoboku. U celu na uczestników rajdu czekał już miejscowy Prezes Akcji Katolickiej wraz z Ks. Proboszczem, aby przybliżyć piękno miejscowego zabytkowego kościoła. Wcześniej utracone kalorie zostały uzupełnione słodkim poczęstunkiem przywiezionym z Ociąża i dostarczonym przez gospodarzy. Po powrocie natomiast tradycyjne zakończenie przy remizie OSP w Ociążu.

 Zdjęcia w Galerii

 

Spotkania Żywego Różańca

 

W minionym tygodniu odbyły się comiesięczne spotkania członków Żywego Różańca. W Roku Wiary przybliżona została kolejna prawda z Katechizmu Kościoła Katolickiego o skażeniu przez grzech pierworodny natury człowieka i jego konsekwencjach.

Intencją modlitwy wspólnoty na miesiąc wrzesień jest prośba w intencji dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby poszukiwali mądrości, której źródłem jest sam Bóg.

 

 

Pielgrzymka do źródeł wiary

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w trwającym Roku Wiary, w piątek 23 sierpnia, zorganizował pielgrzymkę do miejsc związanych ze źródłami wiary w polskim narodzie i początkami państwa polskiego: do Gniezna i na Lednicę. Po drodze zatrzymaliśmy się we Wrześni znanej ze strajku szkolnego w 1901 roku w obronie nauczania religii w języku polskim, aby po chwili stanąć w Gnieźnie. Tam zwiedziliśmy Katedrę, Muzeum Archidiecezjalne i Starówkę, a także Muzeum Początków Państwa Polskiego. Potem Ostrów Lednicki, a w drodze powrotnej nawiedziliśmy Łubowo – ostatnią parafię posługi duszpasterskiej naszego rodaka, bł. ks. Władysława Mączkowskiego zamęczonego w obozie w Dachau.

 


 

Więcej zdjęć w Galerii


Ociąż na pielgrzymim szlaku

 

W czwartek 15 sierpnia, w sanktuarium Matki Bożej w Skalmierzycach, odbywał się odpust Wniebowzięcia NMP. W drodze na odpust przez naszą parafię przechodziły dwie pielgrzymki z Ostrowa Wlkp.: w środę wieczorem 12. Pielgrzymka z Parafii Miłosierdzia Bożego zdążająca na czuwanie i pasterkę Maryjną o godz. 24.00, a w czwartek przed południem 26. Pielgrzymka Zielna organizowana przez Ostrowskie Bractwo Pątnicze „Pielgrzym” zdążająca na sumę odpustową o godz. 12.00. Pielgrzymi nawiedzili nasz kościół parafialny, a także zatrzymali się na odpoczynek w Domu Katolickim korzystając z poczęstunku przygotowanego przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Do grona pielgrzymów dołączyli także przedstawiciele naszej parafii.

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

Kolejna pielgrzymka

 

Akcja Katolicka naszej parafii organizuje pielgrzymkę do początków wiary i państwa polskiego: w programie m.in. Gniezno, Łubowo i Lednica; wyjazd w piątek 23 sierpnia. Koszt z ubezpieczeniem 65 zł od osoby. Zapisy wraz z wpłatą w zakrystii do niedzieli.

 

 

Spotkanie Żywego Różańca i Akcji Katolickiej

 

W piątek 2 sierpnia odbyło się w kościele połączone spotkanie formacyjne Żywego Różańca i Akcji Katolickiej. Był to dzień szczególny: I piątek miesiąca – dzień wynagrodzenia Najświętszemu Sercu pana Jezusa, ale i dzień dawnego wspomnienia Matki Bożej Anielskiej – dający możliwość zyskania odpustu „Porcjunkuli”. Tematem konferencji była pierwsza encyklika papieża Franciszka „Lumen Fidei” – o wierze. Po spotkaniu w kościele odbyło się w Domu Katolickim otwarte spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w rytmie wakacyjnym połączone ze wspomnieniami z pielgrzymki oraz z historii parafii. Pomocą w tym były zdjęcia oraz niespodzianka przygotowana przez solenizantów. W miłej atmosferze czas upłynął tak szybko, że spotkanie zakończyło się już po zapadnięciu zmroku.

 

Członkowie Żywego Różańca modlą się w sierpniu o trzeźwość w rodzinach, parafii i Ojczyźnie oraz o wytrwanie w postanowieniach abstynencji od alkoholu.

 

 

Pod opiekę św. Krzysztofa

 

W niedzielę 28 lipca, podczas sumy modliliśmy się za wstawiennictwem św. Krzysztofa o Boże błogosławieństwo i opiekę dla wszystkich kierowców. Po Mszy św. na parkingu przy kościele odbyło się błogosławienie kierowców i ich pojazdów. Przy tej okazji, jak co roku, zbierane były ofiary na zakup środków transportu na potrzeby misji pod hasłem :”Jeden grosz za jeden kilometr jazdy bez wypadku”. Zebrana kwota w wysokości 788 zł 50 gr została przesłana na konto MIVA Polska.

 

 

 

W niedzielę nie kupuję”

 

To hasło towarzyszyło uczestnikom drugiego już rajdu rowerowego organizowanego przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Późnym popołudniem (z racji upałów i transmisji z zakończenia Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro), w niedzielę 28 lipca, rowerzyści wyruszyli z parkingu przy kościele, aby zamiast nudzić się lub co gorsza odwiedzać w dzień świąteczny galerie handlowe, prawdziwie „Odpocząć i dać odpocząć innym”. Bo choć zmęczenie fizyczne dały się trochę we znaki, to jednak czas spędzony na czynnym wypoczynku w gronie życzliwych ludzi, dla wielu z całą rodziną, zaowocował prawdziwym odpoczynkiem psychicznym i duchowym od codziennych trudów. Po drodze uczestnicy rajdu zatrzymali się w Boczkowie przy obelisku upamiętniającym miejsce śmierci pierwszego powstańca wielkopolskiego, na cmentarzu w Droszewie przy krzyżu autorstwa Pawła Brylińskiego i przy kapliczce w Kurowie, a także zwiedzili kościół parafialny w Droszewie oraz Golgotę. Po drodze przy świetlicy w Biskupicach Kaliskich oraz na zakończenie przy remizie OSP w Ociążu na uczestników rajdu czekała smaczna niespodzianka przygotowana przez członków Akcji Katolickiej, z racji której jednak cały wysiłek zrzucenia większej ilości kalorii został niestety zaprzepaszczony.

 

 

 

Więcej zdjęć w galerii


Archiwum fotografii

W dziale GALERIA, w folderze ARCHIWUM, zostały umieszczone zdjęcia przedstawiające duszpasterzy pracujących w naszej parafii oraz wydarzenia z okresu międzywojennego i lat powojennych. Jeżeli ktoś posiada jeszcze inne archiwalne fotografie przedstawiające osoby lub wydarzenia związane z parafią (z wyjątkiem fotografii komunijnych i z Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej w 1976 roku), lub zauważył pomyłkę w opisie zamieszczonych fotografii proszony jest o kontakt z Księdzem Proboszczem.

 

 

Pielgrzymka dla umocnienia wiary

 

W dniach od 16 do 19 lipca odbyła się doroczna pielgrzymka organizowana przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej – tym razem na Podlasie. Celem pielgrzymki odbywanej w Roku Wiary był kościół św. Antoniego w Sokółce – miejsce cudu eucharystycznego. Po drodze pielgrzymi nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej w Loreto. Następnie zwiedzili zamek i synagogę w Tykocinie, cerkwie w Hajnówce, Białowieży i Supraślu, Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży, Muzeum Ikon w Supraślu, meczet w Kruszynianach, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie, Białystok i Suchowolę – miasto związane z bł. ks. Jerzym Popiełuszko.

 

 Więcej zdjęć w galerii

Pielgrzymka do Częstochowy

 

W pierwszym dniu wakacji, w poniedziałek 1 lipca, odbyła się doroczna parafialna pielgrzymka do Częstochowy. Niestety, nie starczyło miejsca w autobusie dla wszystkich chętnych. Dzień rozpoczęliśmy modlitwą, śpiewem Godzinek i pieśni maryjnych. Na Jasnej Górze uczestniczyliśmy we Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz w Drodze Krzyżowej na wałach, a następnie niespodzianka: udaliśmy się do Parku Miniatur Sakralnych, gdzie odwiedziliśmy sanktuaria Europy i Ziemi Św., które choć w miniaturze zrobiły na nas wielkie wrażenie. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie przed statuą Papieża Jana Pawła II i trzeba było ruszać w drogę powrotną.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Spotkania Żywego Różańca

 

W minionym tygodniu odbyły się spotkania członków Żywego Różańca w Ociążu i w Kwiatkowie. Tematem kolejnej konferencji w Roku Wiary była prawda o Bogu Stwórcy człowieka. W obliczu propagandy ideologii gender, związków partnerskich i homoseksualizmu trzeba na nowo przypominać prawdy o człowieku wpisane w jego naturę przez Boga Stwórcę.

Cała wspólnota Żywego Różańca w lipcu modli się w intencji przebywających na wakacjach i urlopach, aby ten czas przeżyli w łączności z Bogiem oraz w intencjach Apostolstwa Modlitwy:

Intencja ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży w Brazylii zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do zostania uczniami i misjonarzami Ewangelii.

Papieska intencja misyjna: Aby na całym kontynencie azjatyckim otworzyły się drzwi przed posłańcami Ewangelii.

 

Jechaliśmy dla Życia

 

W niedzielę 23 czerwca w Kaliszu odbył się VIII Festiwal Abba Pater i Marsz dla Życia; my włączyliśmy się w tę inicjatywę poprzez rowerowy „Rajd dla Życia”

zorganizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. O godz. 14.00 przeszło 40 osobowa grupa cyklistów wyruszyła z parkingu przy kościele i jadąc przez Fabianów, Młynów, Słaborowice, Lewków i Kwiatków dawała świadectwo postawy za życiem. Widoczni z daleka dzięki kamizelkom odblaskowym, z przyczepionymi do rowerów balonami z nazwą rajdu i małymi dziecięcymi stopkami symbolizującymi tych najmniejszych, jeszcze nie narodzonych, staliśmy się dla mijanych ludzi głosicielami Ewangelii Życia. Przystanki przy mijanych kapliczkach były okazją do modlitwy w intencji obrony życia i pokuty za grzechy przeciwko życiu. Po drodze nawiedziliśmy kościół w Lewkowie, gdzie powitał nas serdecznie i oprowadził miejscowy Ksiądz Proboszcz, oraz kaplicę w Kwiatkowie, gdzie rolę przewodnika co do miejsca i co do modlitwy spełnił nasz Ksiądz Proboszcz. Niektórzy byli w tych miejscach po raz pierwszy. Na zakończenie niespodzianka: przy remizie OSP w Ociążu na wszystkich uczestników rajdu czekał poczęstunek: smaczny placek i kawa, a następnie kiełbaski pieczone własnoręcznie na ognisku.

 

 


Więcej zdjęć w GALERII…
Zakończenie katechezy parafialnej

 

W piątek 14 czerwca miało miejsce zakończenie katechezy parafialnej roku II. Młodzież, która uczestniczyła systematycznie w spotkaniach otrzymała dyplomy ukończenia, a ci, którzy wykazali się 100 % frekwencją także drobne upominki. Wszyscy natomiast otrzymali obrazki zawierające Dekalog odpowiedzialnego chłopaka i odpowiedzialnej dziewczyny. Teraz teorię trzeba przełożyć na codzienne życie i postępowanie.

 

 

Odpust św. Antoniego

 

W czwartek 13 czerwca przeżywaliśmy odpust ku czci św. Antoniego. Uroczystościom odpustowym o godz. 18.00 przewodniczył ks. kan. dr Jacek Bąk, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kaliszu. Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna, w której wzięli udział przybyli kapłani z dekanatu i z sąsiedniej parafii.


 

Więcej zdjęć w GALERII…

 

 

Nabożeństwo przy kapliczce

 

W przeddzień wspomnienia św. Antoniego, w środę 12 czerwca o godz. 20.00, przy kapliczce Świętego na ul. Środkowej w Fabianowie odbyło się nabożeństwo ku jego czci. Zgromadzeni na modlitwie mieszkańcy wsłuchali się w rozważania przybliżające postać Patrona, a następnie prosili Boga o łaski potrzebne do jego naśladowania. Tym razem pogoda pozwoliła na dłuższą modlitwę i skupienie.

 


 

Więcej zdjęć w GALERII…

 

 

Podziękowanie za bierzmowanie

 

W środę 12 czerwca młodzież naszej parafii, która 29 maja przyjęła sakrament bierzmowania zgromadziła się na wspólnym dziękczynieniu za dar Ducha Św. W tym dniu przypadało wspomnienie 108 Męczenników II wojny światowej, wśród których jest również bł. Władysław Mączkowski, kapłan urodzony i ochrzczony w Ociążu, który tutaj również spędził dzieciństwo i młodość, i usłyszawszy głos powołania wstąpił do seminarium duchownego. To właśnie ten Święty Rodak stanął przed oczyma tym, którzy przyjęli sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, aby umocnić się do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.

Na zakończenie bierzmowani otrzymali pamiątki sakramentu bierzmowania: „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego” z pamiątkowym wpisem.

 

 

 

 

 

Stop aborcji

 

W niedzielę 9 czerwca przed kościołem rozpoczęło się zbieranie podpisów pod projektem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”, który ma na celu zmianę ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży tak, aby uniemożliwić aborcję z przyczyn eugenicznych. Wystarczy podpis z numerem PESEL, aby opowiedzieć się za życiem.

 

 

 

Spotkanie Żywego Różańca

 

W sobotę 8 czerwca, we wspomnienie Niepokalanego Serca NMP na Mszy św. o godz. 8.00 zgromadzili się czciciele Matki Bożej i członkowie wspólnoty Żywego Różańca, aby uczyć się wraz z Maryją zachowywać i rozważać w sercu Boże Słowo i Boże dzieła. Po Mszy św. i nabożeństwie odbyło się spotkanie wspólnoty Żywego Różańca poświęcone prezentacji Statutu i podsumowaniu I pielgrzymki na Jasną Górę. Zostały również podane intencje modlitwy na czerwiec:

  • ogólna: Aby między narodami dominowała kultura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania;

  • misyjna: Aby tam, gdzie jest najsilniejszy wpływ sekularyzacji, wspólnoty chrześcijańskie umiały skutecznie krzewić nową ewangelizację.

  • parafialna: aby i naszej wspólnocie parafialnej i działającym w niej wspólnotom nie zabrakło zapału do głoszenia Ewangelii w swoim otoczeniu i tych, którzy będą czynili to z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem.

 

 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

W piątek 7 czerwca uczciliśmy w kościele parafialnym Najświętsze Serca Pana Jezusa biorąc udział we Mszy św. i ofiarując komunię św. w intencji wynagrodzenia. W procesji z darami do ołtarza zostały przyniesione książeczki dzieci, które przez 9 kolejnych pierwszych piątków miesiąca wynagradzały Jezusowi przez przystąpienie do spowiedzi i komunii św. Po procesji eucharystycznej dzieci komunijne, dziewczynki sypiące kwiatki, członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych i ministranci otrzymali tradycyjne cukierki.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Odpust w Kwiatkowie

 

W kaplicy p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kwiatkowie odbył się odpust, któremu przewodniczył ks. Jerzy Krajka, kapłan-senior z Ostrowa Wlkp. Msza św. sprawowana była w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszelkie grzechy, zniewagi i obojętność oraz o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców Kwiatkowa. Choć Kwiatków to najmniejsza wioska w parafii, to jednak było wszystko, co składa się na uroczystość odpustową: ministranci, dziewczynki sypiące kwiatki, asysta ze świecami …, nawet kramy z zabawkami i kolacja odpustowa – na probostwie w Ociążu.

 

więcej zdjęć w galerii

 

Błogosławieństwo rodzin z dziećmi

 

W niedzielę w oktawie Bożego Ciała po południu odbyło się w kościele Nabożeństwo Eucharystyczne, na które w szczególny sposób zostali zaproszeni rodzice z małymi dziećmi. Po odśpiewaniu Nieszporów każdej rodzinie zostało udzielone oddzielne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Dla wielu było to głębokie przeżycie.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Ogólnoświatowa Adoracja

 

 

 

W niedzielę 2 czerwca, w Roku Wiary, we wszystkich kościołach świata, w jednym dniu i jednej godzinie: od 17.00 do 18.00, odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Zaplanował ją w kalendarzu Roku Wiary papież Benedykt XVI; jego następca, papież Franciszek potwierdził i wezwał do modlitwy za Kościół i tych wszystkich, którzy doświadczają różnorakich cierpień. Także i w naszej parafii trwaliśmy na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w łączności z Ojcem św. i całym Kościołem.

 

 

 

Parafialny Dzień Chorego

 

Tradycyjnie w oktawie Bożego Ciała obchodziliśmy Parafialny Dzień Chorego: w środę podczas Mszy św. o godz. 9.00 około 90 chorych i starszych parafian przyjęło sakrament namaszczenia chorych. Pomocą w jego sprawowaniu obok Księdza Proboszcza służył ks. Senior Marian Kończak z Biskupic Ołobocznych. Po Mszy św. wszyscy obecni zaproszeni zostali do Domu Katolickiego, gdzie członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przygotowali poczęstunek.

 

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Dzień Dziecka w kościele

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka przypadł w sobotę w oktawie Bożego Ciała. Z tej racji homilia poświęcona była relacji dzieci do Jezusa i nauce Jezusa o dzieciach. Po Mszy św. wszystkie dzieci obecne w kościele otrzymały małe, słodkie prezenty.

 


ERM-ici w Kaliszu

 

W piątek 31 maja członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych z naszej parafii pod opieką Pani Katechetki wzięli udział w Diecezjalnej Pielgrzymce ERM do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W Roku Wiary spotkanie miało na celu odnowę i umocnienie wiary. Podczas Mszy św. celebrowanej przez Biskupa Seniora Teofila Wilskiego zebrani odnowili przyrzeczenia chrzcielne, a na zakończenie zawierzyli siebie i swoje życie wiarą opiece św. Józefa. Po Mszy św. odbył się radosny koncert zespołu „Promyczki dobra”, a po nim nasi ERM-owicze zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z Księdzem Biskupem.

 

Pozostałe zdjęcia w GALERII…

Uroczystość Bożego Ciała

 

Tym razem procesja eucharystyczna w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przeszła krótszą trasą: ulicą Wiejską, Środkową i Kościelną, albowiem obfite opady deszczu i powstałe po nich rozlewiska uniemożliwiły przejście przez teren parku. Nie umniejszyło to jednak mocy wyznania wiary w obecność Jezusa w Eucharystii i pragnienia oddania Mu czci.


Zdjęcia   w Galerii

 

Spotkanie z Ordynariuszem

 

W środę 29 maja do parafii przybył ks. bp Edward Janiak aby udzielić młodzieży sakramentu bierzmowania. Było to pierwsze spotkanie nowego Biskupa Ordynariusza naszej diecezji ze wspólnotą parafialną i pierwsza jego wizyta w parafialnym kościele, choć nie w parafii. Już bowiem jesienią ubiegłego roku, niespełna dwa miesiące po ingresie, Ksiądz Biskup nawiedził niespodzianie naszą parafię, aby zobaczyć tę małą cząstkę diecezji, której jest gospodarzem. Teraz przybył oficjalnie, uroczyście witany przez przedstawicieli wspólnoty parafialnej, aby udzielić młodzieży sakramentu bierzmowania. Na samym początku swej homilii podziękował parafianom za świadectwo wiary wyrażone w dekoracji domów symbolami religijnymi i za troskę o piękno kościoła. Podczas tej Mszy św. 37 kandydatów zostało napełnionych mocą Ducha Św. w sakramencie bierzmowania.

 

 

Upiększanie kościoła

 

W poniedziałek 27 maja w prezbiterium zostały zamontowane nowe, dębowe balaski komunijne: wykonane z inicjatywy jednej z rodzin naszej parafii i będące jej darem, a w głównym ołtarzu zostało założone dodatkowe oświetlenie obrazu Matki Bożej. Dzięki temu oraz dzięki nowemu chodnikowi, który jest darem rodziców dzieci komunijnych, nasz kościół nabrał nowego blasku.

 

 

Rocznica I Komunii Św.

 

W sobotę 25 maja dzieci klasy III obchodziły rocznicę swojej Pierwszej Komunii Św. W odświętnych strojach, w otoczeniu swych rodziców, chrzestnych i gości zgromadziły się na Mszy św., aby odnowić swój związek z Jezusem: przyrzeczenia chrzcielne i zobowiązania z dnia I Komunii Św.

 

 

 Więcej w dziale Galeria 
Tu podaj tekst alternatywny