Home Grupy Duszpasterskie Ministranci i lektorzy


Służba liturgiczna


I Synod diecezji Kaliskiej mówi:

Za służbę liturgiczną uważa się: ministrantów, lektorów, psalmistów, kantorów, kościelnych, organistów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, a także chóry, schole, zespoły muzyczne i śpiewacze. (statut 104)

Ministranci są przedstawicielami Ludu Bożego, kiedy podczas Eucharystii pełnią swoją posługę. Będąc na oczach wspólnoty zgromadzonej w świątyni, powinni dla niej być przykładem wiary i modlitwy.
Spośród ministrantów często wywodzą się powołani do kapłaństwa lub życia zakonnego.
Dla pasterza parafii i jej wiernych ministranci powinni być jak źrenica oka. Nie może ich zabraknąć w żadnej placówce duszpasterskiej, zwłaszcza w parafii. (statut 106)

Synod wzywa do tworzenia w parafiach zespołów ministranckich, liczących jak najwięcej osób. W parafialnym zespole ministranckim powinni znajdować się chłopcy, młodzieńcy oraz dorośli mężczyźni. Synod nie przewiduje ministrantek. Dziewczętom oraz kobietom należy powierzać funkcje psalmistek, kantorek, chórzystek, organistek. (statut 107)

Strojem ministranta jest komża, komża z pelerynką lub alba, sutanna ministrancka. Dorośli mężczyźni, pełniący funkcje ministrantów, powinni ubierać albę lub służyć ubrani w garnitur licujący z godnością ich posługi. (statut 112)

Przyjęcie kandydatów do grona ministrantów powinno odbywać się po odpowiednim przygotowaniu, uroczyście, podczas nabożeństwa, w obecności rodzin i wiernych. (statut 113)Spotkania ministrantów w parafii p.w. Narodzenia NMP w Ociążu odbywają się w każdy I czwartek miesiąca.

 
Tu podaj tekst alternatywny