Home Aktualności Ogłoszenia Parafialne

 

 

Parafia Rzymskokatolicka

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu

Ogłoszenia Parafialne na Niedzielę Palmową(5kwietnia 2020)

 

 

 1. Niedzielą Palmową, którą dziś obchodzimy, rozpoczynamy Wielki Tydzień, którego centralną cześć stanowi Święte Triduum Paschalne Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

  Będzie to zupełnie inny czas niż zwykle. W związku z trwającymi ograniczeniami dotyczącymi liczebności zgromadzeń, wg których w nabożeństwach może brać udział do 5 osób, nie licząc posługujących, wszystkie Msze św. i nabożeństwa Wielkiego Tygodnia będą z naszego Kościoła transmitowane przez internet.

 2. Przypominam, że każdego dnia wieczorem [do Wielkiej Środy włącznie], między 20.00 a 21.00 nasz kościół jest otwarty. Zapraszam w tym czasie do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.

 3. Dziś o 15.00 będzie transmisja Drogi Krzyżowej z naszego kościoła.

 4. Przedświąteczne dekorowanie kościoła rozpocznie się w środę o godz. 9.30.

 5. W Wielki Czwartek wieczorem rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie o godz. 19.00. W tym dniu dziękujemy Panu Bogu za dar Najświętszego Sakramentu i Kapłaństwa. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy – do godz. 22.00.

 6. W Wielki Piąteko 15.00 w kościele parafialnym będzie Droga Krzyżowa. Będziemy modlić się w czasie tego nabożeństwa za Ojczyznę. Natomiast Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 19.00. Adoracja Pana Jezusa w Grobie – do 22.00. W czasie adoracji w czwartek i piątek będzie okazja do spowiedzi św. W Wielki Piątek wszyscy, którzy ukończyli 14 lat, są zobowiązani do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, natomiast osoby pełnoletnie aż do ukończenia 60 roku życia są zobowiązane do postu ścisłego.

 7. W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów. Jedynie o 12.00 będzie transmisja błogosławieństwa pokarmów z kościoła. Natomiast na początku śniadania wielkanocnego głowa rodziny będzie mogła pobłogosławić pokarmy świąteczne używając formuły, która będzie dostępna na stronie internetowej pod ogłoszeniami. Porządek Adoracji w ciągu dnia w Wielki Piątek i Wielką Sobotę na kartce obok.

 8. Liturgia Wigilii Paschalnej – która należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego – rozpocznie się o godz. 20.30. Jest to najważniejsza Celebracja całego roku liturgicznego.

 9. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza św. poranna rozpocznie się o godz. 7.00. Następne Msze św. o godz. 9.30 i 11.00.

 10. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. wg porządku niedzielnego.

 11. Dziękuję rodzinom, które w sobotęposprzątały kościół parafialny i kaplicę. W tym tygodniu kościół będzie sprzątany w czasie przygotowywania świątecznego wystroju.posprzątanie kaplicy proszę rodziny mieszkające w Kwiatkowie przy posesjach 7 i 7a.

 12. Dziękuję za prace wykonane w ostatnim czasie przy budowie sanitariatu, prace zmierzają – co zresztą już widać – do końca.

 13. Wszystkim parafianom i gościom życzę spokojnej niedzieli i dobrego tygodnia.

 

 

ks. Krzysztof Niciejewski

Proboszcz

 

 

Plan Adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy

w Wielki Piątek:

 

 • 8.00 – 9.00 Ociąż, ul. Ostrowska, Polna i Fabryczna

 • 9.00 – 10.00 Ociąż, ul. Morawskiego, Parkowa i Torowa

 • 10.00 – 11.00 Ociąż, ul. Wiejska, Kościelna i Środkowa

 • 11.00 – 12.00 Ociąż, ul. Zakrzewki i Spokojna

 • 12.00 – 13.00 Kwiatków

 • 13.00 – 14.00 Fabianów, ul. Środkowa

 • 14.00 – 15.00 Fabianów, ul. Południowa, Kaliska i Słoneczna

 • 15.00 – 16.00 Droga Krzyżowa

 • 16.00 – 17.00 Fabianów, ul. Osiedlowa i Leśna

 • 17.00 – 18.00 Fabianów, ul. Szkolna

 

 

Plan Adoracji Pana Jezusa w Grobie Pańskim

w Wielką Sobotę:

 

 • 8.00 – 9.00 Ociąż, ul. Ostrowska, Polna i Fabryczna

 • 9.00 – 10.00 Ociąż, ul. Morawskiego, Parkowa i Torowa

 • 10.00 – 11.00 Ociąż, ul. Wiejska, Kościelna i Środkowa

 • 11.00 – 12.00 Ociąż, ul. Zakrzewki i Spokojna

 • 12.00 – 13.00 Kwiatków

 • 13.00 – 14.00 Fabianów, ul. Środkowa

 • 14.00 – 15.00 Fabianów, ul. Południowa, Kaliska i Słoneczna

 • 15.00 – 16.00 Fabianów, ul. Osiedlowa i Leśna

 • 16.00 – 17.00 Fabianów, ul. Szkolna

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja
 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 
Tu podaj tekst alternatywny