Home Grupy Duszpasterskie Akcja Katolicka Dzieje AK w Ociążu

 

Zarys dziejów Akcji Katolickiej w Ociążu

Źródło: Natalia Dolna „Dzieje parafii p.w. Narodzenia NMP w Ociążu w latach 1992-2010”

 

Początków Akcji Katolickiej w parafii Ociąż należy upatrywać w 1997 roku. Wtedy to działalność zaczęła grupa inicjatywna w celu powołania oddziału Akcji Katolickiej w parafii. Dnia 23 listopada biskup Stanisław Napierała wręczył panu Józefowi Marciniakowi nominację na prezesa. W styczniu 1998 roku odbyło się nawet spotkanie opłatkowe dla członków Akcji i wszystkich parafian1. W następnych latach, aż do roku 2001 w dokumentach parafialnych nie ma wzmianek dotyczących działalności stowarzyszenia. Dopiero po zmianie proboszcza w 2000 roku nastąpiła prężna reaktywacja.

Dnia 16 marca 2001 roku odbyło się w domu katolickim spotkanie informacyjne poświęcone działalności Akcji Katolickiej. Wznowiono działania grupy inicjatywnej w celu powołania parafialnego oddziału Akcji Katolickiej. Dwa tygodnie później na spotkaniu grupy inicjatywnej gościł pan Jerzy Wojtczak, prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Nowych Skalmierzycach, a także vice prezes zarządu diecezjalnego instytutu Akcji Katolickiej diecezji kaliskiej, który zaznajomił zebranych z działalnością tej organizacji2.

Dnia 11 maja tegoż roku na spotkaniu grupy inicjatywnej 18 członków podpisało deklaracje kandydackie, które zostały przesłane do zarządu diecezjalnego z prośbą o skrócenie stażu kandydackiego i powołanie oddziału Akcji Katolickiej w parafii. Od tego czasu przez kolejne pół roku grupa inicjatywna w parafii była oddziałem kandydującym, czekającym na zatwierdzenie oddziału parafialnego przez biskupa Stanisława Napierałę. Ponadto na spotkaniu ustalony został termin spotkań: każdy pierwszy piątek miesiąca – udział we Mszy św., a po niej spotkanie w domu katolickim.

Głównym celem spotkania, które odbyło się 20 czerwca był wybór tymczasowego zarządu Akcji Katolickiej w parafii Ociąż. Z wytypowanych wcześniej osób na prezesa została wybrana pani Maria Wawrzyniak. Zastępcą została pani Alicja Klaczyńska, sekretarzem – pani Sabina Stasiak, a skarbnikiem pan Józef Marciniak. W dalszej części spotkania ustalono, że najważniejszym punktem każdego zebrania będzie nauka formacyjno-modlitewna pozwalająca wypłynąć na głębię życia chrześcijańskiego.

Dnia 19 sierpnia delegacja Akcji Katolickiej z parafii reprezentowała dekanat ołobocki na diecezjalnych dożynkach w Kaliszu. Na ręce biskupa diecezjalnego został złożony piękny wieniec przedstawiający postać Ojca Świętego Jana Pawła II, przygotowany przez Akcję Katolicką z Ociąża. Ważnym dniem dla Akcji Katolickiej w parafii Ociąż był 25 września. Tego dnia zarząd diecezjalnego instytutu Akcji Katolickiej diecezji kaliskiej wydał uchwałę w sprawie powołania parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu3.

Dnia 26 października miało miejsce walne zebranie członków stowarzyszenia: po formalnym powołaniu oddziału przez zarząd diecezjalny uchwałą z dnia 25 września 2001 roku, zgodnie ze statutem Akcji Katolickiej dokonano wyboru kierownictwa oddziału; trzech kandydatów na prezesa przedstawiono do zatwierdzenia biskupowi kaliskiemu, który 8 listopada na mocy statutu Akcji Katolickiej diecezji kaliskiej mianował panią Marię Wawrzyniak prezesem zarządu parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Ociążu na okres trzech lat. Po kolejnych wyborach pani Wawrzyniak pozostaje prezesem aż do dnia dzisiejszego.

Dnia 5 kwietnia 2002 roku w kościele parafialnym na zakończenie Mszy św. o godz. 18.00, którą celebrował proboszcz odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji członkom oddziału parafialnego. Wśród zaproszonych na uroczystość gości znajdowali się m.in. prezes zarządu diecezjalnego instytutu Akcji Katolickiej dr hab. Zbigniew Trybuła, który wręczał legitymacje, oraz prezes pan Jerzy Wojtczak, a także dyrektor diecezjalnego radia „Rodzina” ks. Leszek Szkopek. Ponadto przybyli członkowie Akcji Katolickiej z Biskupic Ołobocznych, Skalmierzyc, Ołoboku czy Lewkowa. Podczas uroczystości po raz pierwszy zaprezentowano sztandar Akcji Katolickiej diecezji kaliskiej. Po Mszy św. zaproszono wszystkich gości na spotkanie z poczęstunkiem w domu katolickim4.

Z inicjatywy Akcji Katolickiej na „Rok Różańca Świętego”, 2 lutego 2003 roku w parafii rozpoczęła się peregrynacja Różańca Świętego. W tymże roku 4 października w parafii odbyło się dekanalne spotkanie członków Akcji Katolickiej połączone z modlitwą w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji zbliżającej się 25 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową. Uroczystość uświetnił chór z parafii pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim. Po Mszy św. odbyło się w domu katolickim spotkanie z poczęstunkiem, na którym podzielono się refleksjami po spotkaniu z Ojcem Świętym5.

Dnia 5 czerwca 2004 roku parafialny oddział Akcji Katolickiej zaprosił wszystkich parafian na uroczyste obchody piątej rocznicy beatyfikacji ks. Władysława Mączkowskiego, pochodzącego z parafii Ociąż jednego ze 108 Błogosławionych II wojny światowej. Po Mszy św. przedstawiony został montaż słowno - poetycki przygotowany przez członków Akcji Katolickiej oraz uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu. Następnie odbyło się spotkanie w domu katolickim6.

Na zaproszenie członków Akcji Katolickiej w niedzielę 8 sierpnia w parafii gościła pani dr Krystyna Zając – prezes fundacji „SOS rodzinie” w Nowym Sączu. Na zakończenie każdej Mszy św. przybliżała zgromadzonym postać św. Joanny Beretty Molla – żony i matki, której relikwie zostały sprowadzone do bazyliki Św. Józefa w Kaliszu7.

Dnia 24 września 2005 roku członkowie stowarzyszenia z okazji „Roku Eucharystii” zorganizowali uroczystą Eucharystię pod hasłem „Kochajmy Pana”. Spotkanie modlitewne rozpoczęło się o godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu połączoną z modlitwą różańcową. Po zakończeniu adoracji o godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. prałat Henryk Orszulak, natomiast homilię wygłosił ks. Bogdan Kempa. Następnie zaproszono wszystkich gości na poczęstunek w domu katolickim połączony z wystawą szat liturgicznych i z montażem poetycko-muzycznym8.

W roku 2006 Akcja Katolicka obchodziła piątą rocznicę istnienia oddziału w parafii. Z tej okazji dnia 18 listopada miały miejsce uroczystości, które rozpoczął w kościele parafialnym różaniec członków Akcji Katolickiej. Następnie o 17.30 rozpoczęła się Msza św. w intencji Akcji Katolickiej i Ojczyzny, którą celebrował ks. dr Aleksander Gendera, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Po Mszy św. odbyło się spotkanie w domu katolickim połączone z montażem słowno-muzycznym z okazji Święta Niepodległości. W uroczystości wzięli udział członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej w Ociążu oraz przedstawiciele parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej z całego dekanatu9. Od tego czasu coroczną tradycją stało się organizowanie przez członków oddziału w okolicach Dnia Niepodległości wieczorów z pieśnią patriotyczną, na którą zapraszani są członkowie zarządu diecezjalnego, oddziałów parafialnych spoza dekanatu, a także przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce i Gminy Ostrów Wielkopolski.

Co roku w parafii w niedzielę Miłosierdzia Bożego w godzinie miłosierdzia tj. o godz. 15.00 odbywa się w kościele nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Jednak spotkanie z dnia 20 marca 2008 roku było szczególne. Po jego zakończeniu, w domu katolickim miało miejsce spotkanie wielkanocne zorganizowane przez parafialny oddział Akcji Katolickiej, któremu towarzyszyła wystawa plakatów „W obronie życia”. Gościem spotkania był senator Rzeczpospolitej Polskiej pan Piotr Kaleta, członek Akcji Katolickiej w parafii Chełmce. Spotkania wielkanocne stały się kolejną doroczną tradycją parafii.

Wspomnieć należy także o spotkaniach opłatkowych Akcji Katolickiej, które członkowie akcji obchodzą w łączności z członkami Żywego Różańca. Przeżywane są one w atmosferze wspólnoty, a uświetnia je zawsze wspólne śpiewanie kolęd. Ponadto co roku w okresie oktawy Bożego Ciała członkowie Akcji Katolickiej w czasie obchodzenia parafialnego dnia chorego organizują w domu katolickim poczęstunek dla chorych i starszych zgromadzonych tego dnia w kościele.

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dnia 15 sierpnia przez parafię Ociąż co roku przechodzi piesza pielgrzymka zielna z Ostrowa Wielkopolskiego do sanktuarium Matki Bożej w Skalmierzycach organizowana przez Ostrowskie Bractwo Pątnicze „Pielgrzym”. Pielgrzymi nawiedzają kaplicę w Kwiatkowie oraz kościół w Ociążu, a także tradycyjnie korzystają z odpoczynku w domu katolickim, który organizowany jest przez członków oddziału Akcji Katolickiej i parafialny zespół charytatywny.

Dnia 13 września 2008 roku uroczysta Msza św. w katedrze kaliskiej inaugurowała obrady pierwszej sesji plenarnej I Synodu Diecezji Kaliskiej. W obradach wzięli udział członkowie wspólnoty parafialnej: delegatami na synod zostali mianowani ks. proboszcz Rafał Sobieraj, który jest jednocześnie ks. asystentem parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Ociążu – jako reprezentant kapłanów dekanatu ołobockiego i pani Maria Wawrzyniak – prezes oddziału w Ociążu, jako przedstawicielka wiernych świeckich dekanatu10.

Dnia 14 czerwca 2009 roku na zaproszenie prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej do parafii przybyła piosenkarka Magda Anioł, aby śpiewem uwielbić Boga i dać świadectwo wierze, a także oddać cześć bł. ks. Władysławowi Mączkowskiemu z okazji obchodów 10 rocznicy jego beatyfikacji. Natomiast dwa tygodnie później 28 czerwca kiedy to w kościele parafialnym uroczyście świętowano 10 rocznicę beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej odbyło się poświęcenie pamiątkowego obelisku z tablicą poświęconą bł. ks. Władysławowi. Z inicjatywą tą wystąpili członkowie Akcji Katolickiej. Poświęcenie tablicy odbyło się po spotkaniu w kościele podczas którego przybliżono zebranym postać bł. ks. Władysława i sprawę beatyfikacji 108 Męczenników II wojny światowej ilustrując tekst prezentacją multimedialną. Gościem honorowym spotkania była bratanica bł. ks. Władysława – pani Halina Busiakiewicz zd. Mączkowska z Poznania. Następnie zebrani przeszli do domu katolickiego im. bł. ks. Władysława Mączkowskiego, gdzie świadkowie tych wydarzeń dzielili się wspomnieniami11.

Niedziela dnia 18 kwietnia 2010 roku już po raz drugi była obchodzona w całej Polsce jako niedziela biblijna. Tego właśnie dnia rozpoczął się II ogólnopolski tydzień biblijny pod hasłem „Patrzmy na Jezusa – miłosiernego i wiarygodnego Arcykapłana”. W ramach obchodów tygodnia biblijnego, z inicjatywy parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, codziennie przed Mszą św. w kościele trwał maraton biblijny: przez 20 minut czytane było Pismo Św. Było to ogromne przeżycie dla lektorów: członków Akcji Katolickiej i nie tylko; wielu z nich po raz pierwszy publicznie czytało Pismo Św.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w działalności oddziału parafialnego jest organizowana każdego roku w okresie letnim parafialna pielgrzymka. Co roku członkowie Akcji Katolickiej obierają na wyjazd ciekawe miejsca w różnych regionach Polski i świata. Pielgrzymi do tej pory zwiedzili m.in. Podlasie, rejony nad polskim morzem, sanktuaria południowo – wschodniej Polski, podążali śladami Ojca Św. Jana Pawła II.

Mówiąc o działaniach Akcji Katolickiej w parafii należy także wspomnieć o zaangażowaniu w przygotowaniach do Misji Miłosierdzia Bożego, które miały miejsce od 30 kwietnia do 7 maja 2005 roku; o udziale członków oddziału parafialnego w krajowej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę; o modlitewno-formacyjnych spotkaniach w Tursku, w których członkowie biorą udział; pielgrzymce do św. Józefa z okazji św. Chrystusa Króla – patronalnego święta Akcji Katolickiej; pielgrzymkach na Górę Krzyża.

Ponadto oddział parafialny w Ociążu podjął następujące inicjatywy, które weszły na stałe do tradycji życia parafialnego. Do takich corocznych przeżyć zaliczyć trzeba m.in. spotkania formacyjno-modlitewne Akcji Katolickiej w parafiach dekanatu, wyjazdy w pierwsze czwartki miesiąca na spotkania modlitewne rodzin w bazylice św. Józefa w Kaliszu, w czasie wielkiego postu członkowie Akcji prowadzą rozważania w czasie drogi krzyżowej. Parafialny oddział Akcji Katolickiej działa prężnie i rozwija się z każdym nowym rokiem podejmując wiele nowych wyzwań.

 

1 Por. S. Stasiak, dz. cyt., s. 56.

2 Por. AP, Kronika Akcji Katolickiej, s. 3.

3 Por. AP, Kronika Akcji Katolickiej, s. 5.

4 Por. tamże, s. 10.

5 Por. AP, Kronika Akcji Katolickiej, s. 20.

6 Por. tamże, s. 31.

7 Por. tamże, s. 44.

8 Por. tamże, s. 48.

9 Por. AP, Kronika Akcji Katolickiej, s. 71.

10 Por. AP, Kronika Akcji Katolickiej, s. 85.

11 Por. tamże, s. 97.

 
Tu podaj tekst alternatywny